สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรง48 (CI48)

ข้อมูลแนะนำ

ศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา พร้อมให้บริการลูกค้าแบบ One Stop Service บริการข้อมูลถูกต้องชัดเจน สะดวก และรวดเร็วผ่าน 3 ช่องทางหลัก ดังนี้

โทร.1373 ตลอด 24 ชั่วโมงสอบถามข้อมูลออนไลน์customercare@azay.co.th

  • สอบถามข้อมูล
  • เครื่องมือออนไลน์
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - product-health-crirical-illness

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

  • รับเงินก้อนเมื่อเป็นโรคร้าย
  • คุ้มครองครอบคลุมถึง 48 โรค

ข้อมูลแบบประกัน

หมดห่วงเรื่องค่ารักษาและภาระค่าใช้จ่าย หากคุณต้องเผชิญกับโรคร้าย
ครอบคลุมมากถึง 48 โรค

รับผลประโยชน์เมื่อ

1. เป็นคนทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือ
2. เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงดังต่อไปนี้

2.1 โรคมะเร็งระยะลุกลาม
2.2 กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
2.3 การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ
2.4 การผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยวิธีการเปิดหัวใจ
2.5 โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
2.6 เนื้องอกในสมองชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง
2.7 การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ หรือปลูกถ่ายไขกระดูก
2.8 โรคโลหิตจางจากไขกระดูกไม่สร้างเม็ดโลหิต
2.9 โรคหลอดเลือดสมองที่ต้องได้รับการผ่าตัดลอกหลอดเลือดแดงคาโรติด
2.10 ไตวายเรื้อรัง
2.11 โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง
2.12 แผลไหม้ฉกรรจ์
2.13 การฉีกขาดของรากประสาทต้นแขน
2.14 โรคของเซลล์ประสาทควบคุมการเคลื่อนไหว
2.15 ภาวะอะแพลลิก

* สามารถอ่านรายชื่อโรคเพิ่มเติมได้ด้านล่าง

2.16 การสูญเสียการได้ยิน
2.17 การสูญเสียความสามารถในการพูด
2.18 โรคกล้ามเนื้อเสื่อม
2.19 โรคผนังหลอดเลือดแดงใหญ่
2.20 ตับวาย
2.21 โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่ต้องรักษาโดยการผ่าตัด
2.22 โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย
2.23 โรคพาร์กินสัน
2.24 โรคโปลิโอ
2.25 ไตอักเสบลูปูส จากโรคซิสเต็มมิค ลูปูส อิริเธมาโตซูส
2.26 การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่ เอออร์ต้า
2.27 สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส
2.28 โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์
2.29 การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย
2.30 ภาวะโคม่า
2.31 การบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง
2.32 โรคระบบประสาทมัลติเพิล สะเคลอโรสิส
2.33 อัมพาตของกล้ามเนื้อแขนหรือขา
2.34 การผ่าตัดกระดูกสันหลังคดที่ไม่ทราบสาเหตุ
2.35 โรคปอดระยะสุดท้าย
2.36 โรคกล้ามเนื้อหัวใจ
2.37 ภาวะตับอ่อนอักเสบที่กลับเป็นซ้ำและเรื้อรัง
2.38 โรคเท้าช้าง
2.39 การสูญเสียการดำรงชีพอย่างอิสระ
2.40 โรคถุงน้ำในไต
2.41 โรคเนื้อเยื่อพังผืดอักเสบติดเชื้อและเป็นเนื้อตาย
2.42 โรคแรงดันในหลอดเลือดแดงปอดสูงแบบปฐมภูมิ
2.43 โรคหนังแข็งชนิดลุกลาม
2.44 ภาวะข้ออักเสบรูมาตอยด์ชนิดรุนแรง
2.45 โรคลำไส้อักเสบเป็นแผลรุนแรง
2.46 ตาบอด
2.47 โรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่รักษาด้วยการสวนหลอดเลือดหัวใจ

หมายเหตุ

  • เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมหรือบันทึกสลักหลังสำหรับปีต่ออายุจะเปลี่ยนแปลงตามอายุและ/หรืออาชีพของผู้เอาประกันภัย  นอกจากนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎเกณฑ์ของบริษัท
  • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
  • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
  • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
ความคุ้มครอง/ผลประโยชน์
  • สุขภาพ
  • แบบประกันนี้เป็นสัญญาเพิ่มเติมต้องแนบคู่กับสัญญาหลัก
แบบประกันแนะนำ
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - product-pack-everything 

ประกัน "เหมาๆ" คุ้มครอง ครบเครื่อง ทุกเรื่อง ทุกโรค

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered