สัญญาเพิ่มเติมประกันคุ้มครองโรคมะเร็ง (CB)

ข้อมูลแนะนำ

ศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา พร้อมให้บริการลูกค้าแบบ One Stop Service บริการข้อมูลถูกต้องชัดเจน สะดวก และรวดเร็วผ่าน 3 ช่องทางหลัก ดังนี้

โทร.1373 ตลอด 24 ชั่วโมงสอบถามข้อมูลออนไลน์customercare@azay.co.th

 • สอบถามข้อมูล
 • เครื่องมือออนไลน์
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - product-health-cancer

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • เบี้ยไม่แพง ได้ความคุ้มครองสูง
 • รับเงินก้อนทันทีเมื่อตรวจพบมะเร็ง
 • มีเงินรักษาแต่เนิ่นๆ เพิ่มโอกาสหาย

ข้อมูลแบบประกัน

เตรียมพร้อมรับมือกับโรคร้ายอันดับหนึ่งที่คร่าชีวิตคนไทย

พร้อมดูแลทันทีที่ตรวจพบ ให้คุณมีเงินก้อนใช้ในการรักษาแต่เนิ่นๆ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ชีวิต ตัวอย่าง เบี้ยรายปีสำหรับเพศหญิงอายุ 35 ปี เพียง 2,200 บาท หรือ สำหรับเพศชายอายุ 35 ปีเบี้ยรายปีเพียง 1,000 บาท สำหรับความคุ้มครอง 1 ล้านบาท

อายุของผู้ขอเอาประกันภัย

 • 16 ปี - 60 ปี

หมายเหตุ

 • เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมหรือบันทึกสลักหลังสำหรับปีต่ออายุตามตารางข้างต้น จะเปลี่ยนแปลงตามอายุและ/หรืออาชีพของผู้เอาประกันภัย  นอกจากนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎเกณฑ์ของบริษัท
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูล เบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
ความคุ้มครอง/ ผลประโยชน์
 • สุขภาพ
 • แบบประกันนี้เป็นสัญญาเพิ่มเติมต้องแนบคู่กับสัญญาหลัก
แบบประกันแนะนำ
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - product-pack-everything 

ประกัน "เหมาๆ" คุ้มครอง ครบเครื่อง ทุกเรื่อง ทุกโรค

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered