ประกัน “เหมาๆ” ครบเครื่อง ทุกเรื่อง ทุกโรค

ข้อมูลแนะนำ

ศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา พร้อมให้บริการลูกค้าแบบ One Stop Service บริการข้อมูลถูกต้องชัดเจน สะดวก และรวดเร็วผ่าน 3 ช่องทางหลัก ดังนี้

โทร.1373 ตลอด 24 ชั่วโมงสอบถามข้อมูลออนไลน์customercare@azay.co.th

 • สอบถามข้อมูล
 • เครื่องมือออนไลน์
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - ประกันสุขภาพ เหมาๆ ทุกเรื่องทุกโรค

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • เจ็บป่วยมีประกันช่วยจ่ายสบายกว่า
 • เลือกความคุ้มครองด้านสุขภาพและอื่นๆ ได้ตามต้องการ
 • กำหนดงบประมาณได้เอง
 • เจ็บเล็ก เจ็บใหญ่ ได้หมด

ข้อมูลแบบประกัน

เจ็บแบบไหน ป่วยยังไง ได้หมด!

เลือกความคุ้มครองได้ตามงบ ไม่ว่าจะเป็นความคุ้มครองด้านสุขภาพทั้งแบบนอน รพ. หรือไม่นอน รพ. หมดห่วงเรื่องค่ารักษาก้อนโตเมื่อป่วยเป็นโรคร้าย หรือรับมือกับค่าใช้จ่ายไม่คาดคิดจากอุบัติเหตุ  และความคุ้มครองอื่นๆ ที่คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความพอใจ

สามารถเลือกความคุ้มครองได้ตามต้องการ โดยความคุ้มครองจะครอบคลุมตามแบบประกันภัยที่ท่านเลือก

 • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน มีให้เลือกหลายแผน ตั้งแต่แผน 3 ล้านบาท – 100 ล้านบาท
 • เด็กป่วยบ่อย อยากทำประกันสุขภาพไว้ให้ลูก เพื่อแบ่งเบาค่ารักษา
 • หาหมอแบบไม่นอน รพ. สูงสุดครั้งละ 4,000 บาท สูงสุด 30 ครั้งต่อปี ไม่ต้องสำรองจ่ายสำหรับโรงพยาบาลในเครือข่าย
 • หมดห่วงเรื่องรายได้เมื่อนอนโรงพยาบาลรับเงินชดเชยรายวัน สูงสุดวันละ 4,000 บาท ชดเชย 2 เท่ากรณีรักษาตัวใน ICU
 • รับเงินก้อนแบบเจอ จ่าย จบ เมื่อตรวจพบมะเร็ง
 • ประกันมะเร็งแบบเน้นค่ารักษา สูงสุดถึง 9 ล้านบาท
 • ตรวจพบโรคร้ายรับเงินก้อน คุ้มครองครอบคลุมโรคที่เกิดกับสมอง ไต ปอด ตับและอื่นๆ ถึง 48 โรค
 • รับมือกับค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด ด้วยประกันอุบัติเหตุ

หมายเหตุ

 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 • เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมหรือบันทึกสลักหลังสำหรับปีต่ออายุจะเปลี่ยนแปลงตามอายุและ/หรืออาชีพของผู้เอาประกันภัย นอกจากนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎเกณฑ์ของบริษัท
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี (ถ้ามี) รวมกับเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิต มาใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ทั้งนี้รวมกันสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี โดยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร
 • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้น และผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย

ความคุ้มครอง/ผลประโยชน์
 • ชีวิต
 • อุบัติเหตุ
 • ลดหย่อนภาษี
 • ผู้ป่วยนอก
 • สุขภาพ
 • ออมเงิน
 • ผู้ป่วยใน
 • เลือกความคุ้มครองได้ตามต้องการ
สัญญาเพิ่มเติมที่ซื้อเพิ่มได้
 • ผู้ป่วยใน
 • ชดเชยรายได้
 • คุ้มครองอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองโรคมะเร็ง
 • ผู้ป่วยนอก
 • คุ้มครองการทุพพลภาพ
 • คุ้มครองโรคร้ายแรง
 • เลือกความคุ้มครองได้ตามต้องการ
แบบประกันแนะนำ
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - product-protect-critical-illness 

ความคุ้มครองแบบครบเครื่องเรื่องโรคร้าย แบบจ่ายเบี้ยไม่เสียเปล่า

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered