ประกัน “เหมาๆ” ครบเครื่อง ทุกเรื่อง ทุกโรค

ข้อมูลแนะนำ

ศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา พร้อมให้บริการลูกค้าแบบ One Stop Service บริการข้อมูลถูกต้องชัดเจน สะดวก และรวดเร็วผ่าน 3 ช่องทางหลัก ดังนี้

โทร.1373 ตลอด 24 ชั่วโมงสอบถามข้อมูลออนไลน์customercare@azay.co.th

 • สอบถามข้อมูล
 • เครื่องมือออนไลน์
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - ประกันสุขภาพ เหมาๆ ทุกเรื่องทุกโรค

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • เจ็บป่วยมีประกันช่วยจ่ายสบายกว่า
 • เลือกความคุ้มครองด้านlสุขภาพและอื่นๆ ได้ตามต้องการ
 • กำหนดงบประมาณได้เอง
 • เจ็บเล็ก เจ็บใหญ่ ได้หมด

ข้อมูลแบบประกัน

เจ็บแบบไหน ป่วยยังไง ได้หมด!

เจ็บเล็กหรือเจ็บใหญ่ นอนหรือไม่นอน ร.พ. อุบัติเหตุหรือโรคร้ายแรง พร้อมคุ้มครองชีวิต ชดเชยรายได้เมื่อ นอน ร.พ. ค่าล้างไต เคมีบำบัด ฉายแสง ครบสัญญารับเงินก้อนโต

สามารถเลือกความคุ้มครองได้ตามต้องการ โดยความคุ้มครองจะครอบคลุมตามแบบประกันภัยที่ท่านเลือก

 • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก สูงสุด 30 ครั้งต่อปี
 • คุ้มยิ่งกว่า ด้วยค่ารักษาผู้ป่วยนอกพิเศษ ค่าล้างไต เคมีบำบัด ฉายแสง
 • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน
 • หมดห่วงเรื่องรายได้หากต้องนอนโรงพยาบาลรับเงินชดเชยรายวัน สูงสุด 500 วัน
 • คุ้มครองโรคมะเร็ง ตรวจพบรับเงินก้อนทันที เพื่อจะได้มีเงินรักษาแต่เนิ่นๆ
 • คุ้มครองโรคร้ายครอบคลุม 48 โรค
 • คุ้มครองอุบัติเหตุ ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ
 • คุ้มครองชีวิตตลอดสัญญา หรือหากอยู่ครบสัญญาได้เงินก้อนโต

รายละเอียดแบบประกัน

ตัวอย่างเบี้ยและความคุ้มครองสำหรับ เพศชาย อายุ 35 ปี ชั้นอาชีพ 1 จ่ายเบี้ยรายปีเพียง 35,548 บาท ได้รับความคุ้มครองทุกเรื่องทั้งเจ็บป่วย ค่ารักษาพยาบาล การเสียชีวิตรวมเป็นมูลค่ามากกว่า 4 ล้านบาท

ความคุ้มครอง จำนวนผลประโยชน์(บาท) 
คุ้มครองชีวิต เสียชีวิตจากเจ็บป่วย ทายาทรับเงินก้อน การันตี ขึั้นต่ำ 200,000
คุ้มครองอุบัติเหตุ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ทายาทรับเงินก้อน การันตี ขึั้นต่ำ 400,000

คุ้มครอง

ค่ารักษาพยาบาล

ค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอกที่ค่าใช้จ่ายสูง (ค่าผ่าตัดเล็ก ค่าล้างไต เคมีบำบัด ฉายแสง) 2,000,000 ต่อปี
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก 1,000 ต่อครั้ง
 คุ้มครองโรคร้ายแรง รับเงินก้อนกรณีเป็นโรคมะเร็ง 2,000,000
รับเงินก้อนกรณีเป็นโรคร้ายแรงอื่นๆ 47 โรคเช่น โรคหลอดเลือดสมองแตก 1,000,000
คุ้มครองการสูญเสียรายได้ นอนโรงพยาบาล รับเงินชดเชยรายวัน 1,000 ต่อวัน
เงินออม รับเงินก้อนเมื่ออยู่ครบสัญญา อายุ 85 ปี การันตี ขึั้นต่ำ 200,000

หมายเหตุ

 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
ความคุ้มครอง/ผลประโยชน์
 • ชีวิต
 • อุบัติเหตุ
 • ลดหย่อนภาษี
 • ผู้ป่วยนอก
 • สุขภาพ
 • ออมเงิน
 • ผู้ป่วยใน
 • เลือกความคุ้มครองได้ตามต้องการ
สัญญาเพิ่มเติมที่ซื้อเพิ่มได้
 • ผู้ป่วยใน
 • ชดเชยรายได้
 • คุ้มครองอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองโรคมะเร็ง
 • ผู้ป่วยนอก
 • คุ้มครองการทุพพลภาพ
 • คุ้มครองโรคร้ายแรง
 • เลือกความคุ้มครองได้ตามต้องการ
แบบประกันแนะนำ
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - product-protect-critical-illness 

ความคุ้มครองแบบครบเครื่องเรื่องโรคร้าย แบบจ่ายเบี้ยไม่เสียเปล่า

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered