ประกันสุขภาพ

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - ประกันสุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส 

ประกันสุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส ให้ความคุ้มครองสุขภาพในโรงพยาบาลเครือ BDMS กว่า 45 โรงพยาบาลทั่วประเทศไทยและกัมพูชา ด้วยวงเงินสูงถึง 100 ล้านบาทต่อปี

 • ครอบคลุมทุกการรักษาพยาบาลทั้ง ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน คลอดบุตร  ทันตกรรมและสายตา
 • พิเศษ คุ้มครองค่ารักษาเชิงป้องกันประกอบด้วย ค่าฉีดวัคซีน  ค่าตรวจสุขภาพประจำปี
 • คุ้มยิ่งกว่า! ด้วยค่าล้างไต ค่าเคมีบำบัด ค่าฉายแสง ค่าศัลยกรรมตกแต่งอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุหรือโรคมะเร็ง แบบจ่ายตามจริง
 • ดูแลค่าใช้จ่ายเมื่อพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากการติดเชื้อ COVID-19

เบี้ยประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท* สำหรับปีภาษี 2563
*จากเดิม 15,000 บาท เมื่อรวมกับการลดหย่อนภาษีสำหรับค่าเบี้ยประกันชีวิตและเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - ประกันมะเร็งหายห่วง 

สัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ ประกันมะเร็งหายห่วง ช่วยคุณแบ่งเบาภาระค่ารักษาโรคมะเร็ง ในทุกขั้นตอนของการรักษา สูงสุดถึง 9 ล้านบาท* นานถึงอายุ 85 ปี...ในราคาเบาๆ

 • เบิกค่ารักษาโรคมะเร็งได้ตามจริง
 • ไม่ต้องนอน รพ. ก็เบิกได้… เช่น เคมีบำบัด ฉายแสง
 • รับเงินก้อน กรณีเสียชีวิต ทั้งจากเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - ประกันสุขภาพ ปลดล็อค อัลตร้า 

ไม่ได้ปลดล็อคแค่ค่ารักษา..แต่เพิ่มการดูแลสุขภาพมากขึ้น

 • เพิ่มวงเงินคุ้มครองให้เลือกสูงสุด 15 ล้านบาทต่อปี
 • ขยายระยะเวลาคุ้มครองจนถึงอายุ 90 ปี และปลดล็อคค่ารักษาในห้อง ICU
 • เพิ่มการดูแลสุขภาพด้วย วงเงินค่าฉีดวัคซีน และค่าตรวจสุขภาพประจำปี
 • ดูแลค่าใช้จ่ายเมื่อพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากการติดเชื้อ COVID-19

เบี้ยประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท* สำหรับปีภาษี 2563
*จากเดิม 15,000 บาท เมื่อรวมกับการลดหย่อนภาษีสำหรับค่าเบี้ยประกันชีวิตและเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรง 48 บียอนด์ 

หมดกังวลกับบิลค่ารักษาโรคร้าย
ครอบคลุมความคุ้มครอง 75 โรคร้าย เบี้ยไม่แพงเมื่อเทียบกับความคุ้มครอง เหมาะกับผู้ที่มีประกันสุขภาพที่มีวงเงินคุ้มครองไม่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคร้ายที่มีค่าใช้จ่ายสูงมาก

 • คุ้มครองโรคร้ายแรงครอบคลุมสูงถึง 75 โรค/ อาการ รวมถึงโรคร้ายแรงในเด็ก
 • รับเงินก้อนสำหรับใช้ในการรักษาตัว เมื่อตรวจพบโรคร้ายแรง
 • เคลมได้หลายครั้ง ขึ้นอยู่กับกลุ่มโรค/ อาการของโรค
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - ประกันโรคร้ายได้คุ้ม 

ซื้อประกันสุขภาพประกันโรคร้ายแรงสุดคุ้ม ป่วย หรือ ไม่ป่วยก็ได้เงินก้อน เบี้ยฯ คงที่ตลอดอายุสัญญา หากป่วยเป็นโรคร้ายแรงในกลุ่มที่ 1 เคลมแล้วไม่ต้องจ่ายเบี้ยฯ อีกต่อไป แต่ยังคงคุ้มครองถึงอายุ 85 ปี หรือจนกว่าจะครบวงเงิน

 • คุ้มครองทั้งโรคร้ายแรง การเสียชีวิตทั้งจากเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ หรือรับเงินก้อนเมื่ออยู่ครบสัญญา
 • เบี้ยฯ ส่วนที่คุ้มครองชีวิตนำไปลดหย่อนภาษีได้
 • ได้เงินเอาประกันภัยคืน 100% หากไม่ป่วย
 • ชำระเบี้ยฯ 20 ปี คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - ประกันโรคร้ายได้คุ้ม 

ประกัน “สุขภาพเด็กเหมาจ่าย” ให้ลูกรักของคุณได้รับการรักษาเต็มที่และดีที่สุดเมื่อต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล คุณพ่อคุณแม่สบายใจ หมดห่วงเรื่องค่าใช้จ่าย

 • สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 1 เดือน 1 วัน ถึง 10 ปี
 • ดูแลค่ารักษาเมื่อต้องพักรักษาตัวใน รพ. สูงถึง 1.2 ล้านบาทต่อปี
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชม.
 • สามารถใช้บริการดูแลคุณยามพักฟื้น (Nursing Care) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

*** ประกัน "สุขภาพเด็กเหมาจ่าย" ดูแลค่าใช้จ่ายเมื่อพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากการติดเชื้อ COVID-19 ***

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - ประกันสุขภาพเด็ก 

ประกันสุขภาพลูก หมดห่วงค่ารักษาจัดเต็มเรื่องค่ารักษาพยาบาลให้ลูกรักของคุณ

 • ลูกรักเจ็บป่วยต้องนอนโรงพยาบาล มีประกันช่วยจ่าย สบายกว่า
 • บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ นอนหรือไม่นอน ร.พ. ก็เบิกได้
 • เจ็บเล็ก เจ็บใหญ่ เบิกได้หมด

*** ประกันสุขภาพเด็ก (สัญญาเพิ่มเติม คุ้มครองสุขภาพลูก) ดูแลค่าใช้จ่ายเมื่อพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากการติดเชื้อ COVID-19 ***

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - ประกันชีวิต สุขภาพ 

ประกันชีวิตที่เลือกความคุ้มครองที่ต้องการได้ตามงบประมาณที่คุณพอใจ เจ็บ เล็กหรือเจ็บใหญ่ นอนหรือไม่นอน ร.พ. อุบัติเหตุ โรคร้ายแรง พร้อมคุ้มครองชีวิต ชดเชยรายได้เมื่อ นอน ร.พ. ค่าล้างไต เคมีบำบัด ฉายแสง ครบสัญญารับเงินก้อนโต

 • เจ็บป่วยมีประกันช่วยจ่ายสบายกว่า
 • เลือกความคุ้มครองด้านสุขภาพและอื่นๆ ได้ตามต้องการ
 • กำหนดงบประมาณได้เองในราคาที่จ่ายไหว
 • เจ็บเล็ก เจ็บใหญ่ ได้หมด
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - ประกันสุขภาพแพคคู่ 

แพคเกจเดียวได้ครบ ทั้งความคุ้มครองชีวิตแบบเบี้ยไม่แพง และความคุ้มครองด้านสุขภาพ "สุขภาพ ปลดล็อค อัลตร้า" ประกันสุขภาพจ่ายตามจริง หมดห่วงเรื่องค่ารักษาเมื่อนอน ร.พ. คุ้มครองสูงสุด 15 ล้านบาทต่อปี สามารถแนบความคุ้มครองโรคร้ายแรง โรคร้ายแรง และอื่นๆ ได้ตามต้องการ

 • คุ้มครองชีวิตถึงอายุ 90 ปี
 • ราคาสบายกระเป๋า
 • สามารถซื้อผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลแบบไม่นอน ร.พ. (OPD) เพิ่มได้

เบี้ยประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท* สำหรับปีภาษี 2563
*จากเดิม 15,000 บาท เมื่อรวมกับการลดหย่อนภาษีสำหรับค่าเบี้ยประกันชีวิตและเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - ประกันสุขภาพผู้ป่วยใน 

ป่วยได้ ไม่ต้องเครียด เมื่อต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เพราะมีตัวช่วยดีๆ ที่ดูแลเรื่องค่าใช้จ่าย ทั้งค่าห้อง ค่าหมอ ค่ายา มีหลากหลายแพคเกจให้เลือก  

 • ห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายเมื่อนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
 • มีแผนให้เลือกหลากหลาย
 • เลือกแผนพิเศษ รับเพิ่มค่าล้างไต เคมีบำบัดและฉายแสง
 • ดูแลค่าใช้จ่ายเมื่อพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากการติดเชื้อ COVID-19

เบี้ยประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท* สำหรับปีภาษี 2563
*จากเดิม 15,000 บาท เมื่อรวมกับการลดหย่อนภาษีสำหรับค่าเบี้ยประกันชีวิตและเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - ประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก 

เจ็บป่วยเป็นเรื่องธรรมดา แต่ค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องไม่คาดคิด ป่วยไม่มากแต่ไม่อยากควักกระเป๋าจ่ายเมื่อไปหาหมอ ต้องมีประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก หาหมอแบบไม่นอน ร.พ. สูงสุดครั้งละ 2,000 บาท สูงสุด 30 ครั้งต่อ

 • ไม่ต้องสำรองจ่ายสำหรับโรงพยาบาลในเครือข่าย
 • ดูแลค่าใช้จ่ายเมื่อพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากการติดเชื้อ COVID-19

เบี้ยประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท* สำหรับปีภาษี 2563
*จากเดิม 15,000 บาท เมื่อรวมกับการลดหย่อนภาษีสำหรับค่าเบี้ยประกันชีวิตและเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - ประกันชดเชยสบายกระเป๋า 

คงจะแย่ถ้าป่วยแล้วต้องขาดรายได้ แต่ค่าใช้จ่ายต่างๆ ยังคงมี

หมดห่วงเรื่องรายได้เมื่อเจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ด้วยความคุ้มครองชดเชยรายได้รายวัน สูงสุดวันละ 4,000 บาท นานสูงสุด 1,500 วัน หากเจ็บป่วยพักห้อง ICU รับเงินชดเชยรายได้ สูงสุด วันละ 8,000 บาท นานสูงสุด 500 วัน

สัญญาเพิ่มเติมประกันชดเชยสบายกระเป๋า ดูแลค่าใช้จ่ายเมื่อพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากการติดเชื้อ COVID-19

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - คุ้มครองค่าชดเชยราย 

สัญญาเพิ่มเติมชดเชยรายได้รายวัน (HB)

สัญญาเพิ่มเติมชดเชยรายได้รายวันพิเศษ (HBP)

รับเงินชดเชยรายได้นานสูงสุด  500 วันเมื่อต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองค่าชดเชยรายได้ (HB, HB Plus) ดูแลค่าใช้จ่ายเมื่อพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากการติดเชื้อ COVID-19

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - ประกันโรคมะเร็ง 

พร้อม ดูแลทันทีที่ตรวจพบ ให้คุณมีเงินก้อนใช้ในการรักษาแต่เนิ่นๆ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ชีวิต ตัวอย่าง เบี้ยรายปีสำหรับเพศหญิงอายุ 35 ปี เพียง 2,200 บาท หรือ สำหรับเพศชายอายุ 35 ปีเบี้ยรายปีเพียง 1,000 บาท สำหรับความคุ้มครอง 1 ล้านบาท

 • ไม่แพง ได้ความคุ้มครองสูง
 • รับเงินก้อนทันทีเมื่อตรวจพบมะเร็ง
 • มีเงินรักษาแต่เนิ่นๆ เพิ่มโอกาสหาย

เบี้ยประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท* สำหรับปีภาษี 2563
*จากเดิม 15,000 บาท เมื่อรวมกับการลดหย่อนภาษีสำหรับค่าเบี้ยประกันชีวิตและเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - ประกันโรคร้ายแรง 

หมดห่วงเรื่องค่ารักษาและภาระค่าใช้จ่าย หากคุณต้องเผชิญกับโรคร้าย ครอบคลุมมากถึง 48 โรค

เบี้ยประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท* สำหรับปีภาษี 2563
*จากเดิม 15,000 บาท เมื่อรวมกับการลดหย่อนภาษีสำหรับค่าเบี้ยประกันชีวิตและเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท