สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย (PB4)

ข้อมูลแนะนำ

ศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา พร้อมให้บริการลูกค้าแบบ One Stop Service บริการข้อมูลถูกต้องชัดเจน สะดวก และรวดเร็วผ่าน 3 ช่องทางหลัก ดังนี้

โทร.1373 ตลอด 24 ชั่วโมงสอบถามข้อมูลออนไลน์customercare@azay.co.th

  • สอบถามข้อมูล
  • เครื่องมือออนไลน์
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - product-accident-pb4

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

  • สำหรับซื้อแนบกับแบบประกันเพื่อลูกรัก
  • ให้ลูกรักได้ความคุ้มครองต่อเนื่องแม้จะเกิดเหตุ ไม่คาดคิดขึ้นกับคุณ

ข้อมูลแบบประกัน

หมดห่วงลูกรัก แม้เกิดเหตุไม่คาดคิดกับคุณ ยกเว้นการชำระเบี้ย
แต่ยังให้ความคุ้มครองลูกอย่างต่อเนื่อง

สัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้ควรแนบเพิ่มเมื่อซื้อกรมธรรม์ให้ลูกรักด้วยการให้ความคุ้มครองผู้ชำระเบี้ยประกันภัย ให้ยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยของสัญญาหลักและ/ หรือสัญญาเพิ่มเติมในอนาคตหากเกิดเหตุไม่คาดคิดทำให้เสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และยังคงให้ความคุ้มครองลูกรักของคุณอย่างต่อเนื่อง

ความคุ้มครอง/ ผลประโยชน์
  • ชีวิต
สัญญาเพิ่มเติมที่ซื้อเพิ่มได้
  • แบบประกันนี้เป็นสัญญาเพิ่มเติมต้องแนบคู่กับสัญญาหลัก
แบบประกันแนะนำ
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - my-kids-care 

ประกันสุขภาพลูก หมดห่วงค่ารักษา จัดเต็มเรื่องค่ารักษาพยาบาลให้ลูกรักของคุณ

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered