ประกันเพื่ออนาคตลูก

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย (PB4) 

หมดห่วงลูกรัก แม้เกิดเหตุไม่คาดคิดกับคุณ ยกเว้นการชำระเบี้ย แต่ยังให้ความคุ้มครองลูกอย่างต่อเนื่อง

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered