เทคนิคการใช้สิทธิ์ "เรียกคืนภาษี" ให้เร็วที่สุด

ข้อมูลแนะนำ

ศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา พร้อมให้บริการลูกค้าแบบ One Stop Service บริการข้อมูลถูกต้องชัดเจน สะดวก และรวดเร็วผ่าน 3 ช่องทางหลัก ดังนี้

โทร.1373 ตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามข้อมูลออนไลน์

อีเมล์ customercare@azay.co.th

  • สอบถามข้อมูล
  • เครื่องมือออนไลน์

เทคนิคการใช้สิทธิ์ "เรียกคืนภาษี" ให้เร็วที่สุด

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - 34843515_xl

จริงๆแล้ว เทคนิคการใช้สิทธิ์เรียกคืนภาษีนั้นทำได้ง่ายๆ คือการซื้อ ประกันชีวิต, LTF หรือ RMF ระหว่างปี ก็สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้เลย ซึ่งสามารถนำมาลดหย่อนภาษีตามกฎสรรพากร นอกจากนี้ การซื้อระหว่างปียังช่วยกระจายความเสี่ยงดีกว่าซื้อครั้งเดียว ในช่วงปลายปีเพราะส่วนใหญ่หุ้นจะขึ้นปลายปี ทำให้เสียผลประโยชน์การลดหย่อนภาษีอีกด้วย

ตารางเปรียบเทียบ ทางเลือกต่างๆ กรมธรรม์ ประกันชีวิต กองทุนรวม เพื่อการเลี้ยงชีพ(RMF) กองทุนรวม หุ้นระยะยาว (LTF)
เงินออมสามารถลดหย่อนภาษี ไม่เกิน 15% ของรายได้ และเมื่อรวมกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ / กบข. ไม่เกิน 500,000 บาท ไม่เกิน 15%ของรายได้ และไม่เกิน 500,000 บาท
สภาพคล่องของการลงทุน
ความคล่องตัวในการถอนมาใช้ (ไม่มีค่าปรับภาษี กรณีไถ่ถอนก่อนกำหนด) / - -
สามารถเพิ่มการออม / / /
ความคล่องตัวในการถอนมาใช้ (ไม่มีค่าปรับภาษี กรณีไถ่ถอนก่อนกำหนด) - / /
ความมั่นคง
คุ้มครองเงินต้น / - -
กรณีทุพพลภาพ ไม่สามารถหารายได้ได้ (กรณีแนบ WP) / - -
ผลตอบแทนขั้นต่ำที่ได้รับ ขึ้นกับแผนประกัน - -

ศูนย์ดูแลลูกค้า

ศูนย์ดูแลลูกค้า โทร. 1373 ตลอด 24 ชม.


สำนักงานใหญ่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (สถานีรถไฟฟ้า ชิดลม ทางออกที่ 4)

โรงพยาบาลในเครือข่าย

สามารถตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลเครือข่ายอลิอันซ์อยุธยาแคร์ และศูนย์ตรวจสุขภาพอลิอันซ์อยุธยาแคร์ ซึ่งให้บริการด้านการรักษาพยาบาลทั้งลูกค้ารายสามัญ ประกันกลุ่ม และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล รวมถึงการให้บริการตรวจสุขภาพก่อนเอาประกันภัย ได้ที่

แบบประกันแนะนำ
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - product-ayudhya-a85-x 

เลือกระยะเวลาและจำนวนเงินออมได้ตามต้องการพร้อมโอกาสรับเงินปันผล

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered