ประกันเพื่อการลดหย่อนภาษีส่วนสองแสนบาท

ประกันชีวิตมาย บำนาญ พลัส (บำนาญแบบลดหย่อนได้)

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - product-my-annuity-plus 

เกษียณแบบมั่นใจ พึ่งตัวเองได้ มีเงินใช้ทุกปี ง่าย...ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาท (ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร*)

ประกันชีวิตมาย บำนาญ ไฟว์ A90/5 บำนาญแบบลดหย่อนได้ (มีเงินปันผล)

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - product-annuity-five 

การวางแผนที่ใช่ สำหรับคนวัย 40 ขึ้นไป
ออมสั้นเพียง 5 ปี รับบำนาญยาว ลดภาษีได้ ให้คุณมั่นใจ มีเงินใช้หลังเกษียณแน่นอน

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered