ประกันชีวิตมาย ซุปเปอร์ เซฟตี้

ข้อมูลแนะนำ

ศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา พร้อมให้บริการลูกค้าแบบ One Stop Service บริการข้อมูลถูกต้องชัดเจน สะดวก และรวดเร็วผ่าน 3 ช่องทางหลัก ดังนี้

โทร.1373 ตลอด 24 ชั่วโมงสอบถามข้อมูลออนไลน์customercare@azay.co.th

 • สอบถามข้อมูล
 • เครื่องมือออนไลน์
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - product-my-super-safety

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • คุ้มครองการเสียชีวิต
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทั้งในและนอก
 • เงินชดเชยรายวัน หากต้องนอนโรงพยาบาล

ข้อมูลแบบประกัน

คุ้มครองรอบด้าน ทั้งชีวิตและสุขภาพด้วยผลประโยชน์ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน อุบัติเหตุ โรคร้าย มะเร็ง พร้อมชดเชยรายได้หากต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล มีให้เลือก 4 แผน เลือกได้ตามต้องการ
 • คุ้มครองการเสียชีวิตจากทั้งการเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน รวมวงเงินสูงสุดถึง 652,000 บาท*
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกสูงสุดถึง 60,000 บาทต่อปี*
 • เงินชดเชยรายวันกรณีต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล สูงสุดถึง 500 วันคุ้มครองโรคมะเร็งสูงสุดถึง 1,000,000 บาท**
   
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - my-super-safety

หมายเหตุ

* สำหรับความคุ้มครองจากแผนแพลทินัม

** สำหรับความคุ้มครองจากสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคมะเร็งและสัญญาเพิ่มเติม คุ้มครองโรคร้ายแรง 48 ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นจากกรมธรรม์ประกันภัย

 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
ความคุ้มครอง/ ผลประโยชน์
 • ชีวิต
 • ลดหย่อนภาษี
 • สุขภาพ
สัญญาเพิ่มเติมที่ซื้อเพิ่มได้
 • ผู้ป่วยใน
 • ผู้ป่วยนอก
 • ชดเชยรายได้
 • คุ้มครองอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองการทุพพลภาพ
แบบประกันแนะนำ
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - my-kids-care 

ประกันสุขภาพลูก หมดห่วงค่ารักษาจัดเต็มเรื่องค่ารักษาพยาบาลให้ลูกรักของคุณ

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered