ประกันอุบัติเหตุ

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองการทุพพลภาพ (WP) 

ไม่ต้องชำระเบี้ย หากผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง โดยได้รับผลประโยชน์สัญญาหลักคงเดิมต่อเนื่อง

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (AI,ADD,ADB,RCC) 

สัญญาเพิ่มเติมที่ให้ความคุ้มครองในด้านต่างๆจากผลกระทบจากอุบัติเหตุ

  • คุ้มครองชีวิต
  • คุ้มครองผลกระทบจากอุบัติเหตุ
  • คุ้มครองทั้งทุพพลภาพ หรือ สูญเสียอวัยวะ
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - ประกันชีวิตมาย ซุปเปอร์ เซฟตี้ 

คุ้มครองรอบด้าน ทั้งชีวิตและสุขภาพด้วยผลประโยชน์ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน อุบัติเหตุ โรคร้าย มะเร็ง พร้อมชดเชยรายได้

  • คุ้มครองการเสียชีวิต
  • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทั้งในและนอก
  • เงินชดเชยรายวัน หากต้องนอนโรงพยาบาล
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered