ประกันอุบัติเหตุ

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - ประกันอุบัติเหตุ อยุธยาคุ้มครองอุบัติเหตุ 

ประกันอุบัติเหตุ อยุธยาคุ้มครองอุบัติเหตุ คุ้มครองทันทีในยามที่ท่านต้องการ คุ้มครองการสูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง หรือการพูดออกเสียง ในกรณีเกิดจากอุบัติเหตุ

  • คุ้มครองอุบัติเหตุทุกสถานที่ทั่วโลก
  • ได้ค่ารักษาพยาบาลและเงินชดเชยรายสัปดาห์
  • ง่าย..ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - ประกันอุบัติเหตุ MY PA Plus 

ประกันอุบัติเหตุ MY PA Plus ช่วยคุณแบ่งเบาค่าใช้จ่าย  ให้ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง ทั้ง 365 วัน ทุกสถานที่ทั่วโลก  สมัครรับความคุ้มครองได้ทันที โดยไม่ต้องผ่านการตรวจสุขภาพใดๆ มีแผนความคุ้มครองให้เลือก 4 แผนตามความต้องการเฉพาะบุคคล

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - ประกันอุบัติเหตุ My Personal Accident 

ประกันอุบัติเหตุ My Personal Accident แผนความคุ้มครองอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง ทุกแห่งทั่วโลก สนุกกับทุกจังหวะของชีวิตได้อย่างเต็มที่ เพราะมี "มาย พีเอ" จากอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ

  • ความคุ้มครอง 2 เท่าเมื่อโดยสารยานพาหนะสาธารณะ หรืออยู่ในอาคารสาธารณะ หรือลิฟท์สาธารณะ
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองการทุพพลภาพ (WP) 

ไม่ต้องชำระเบี้ย หากผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง โดยได้รับผลประโยชน์สัญญาหลักคงเดิมต่อเนื่อง

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (AI,ADD,ADB,RCC) 

สัญญาเพิ่มเติมที่ให้ความคุ้มครองในด้านต่างๆจากผลกระทบจากอุบัติเหตุ

  • คุ้มครองชีวิต
  • คุ้มครองผลกระทบจากอุบัติเหตุ
  • คุ้มครองทั้งทุพพลภาพ หรือ สูญเสียอวัยวะ
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - ประกันชีวิตมาย ซุปเปอร์ เซฟตี้ 

คุ้มครองรอบด้าน ทั้งชีวิตและสุขภาพด้วยผลประโยชน์ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน อุบัติเหตุ โรคร้าย มะเร็ง พร้อมชดเชยรายได้

  • คุ้มครองการเสียชีวิต
  • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทั้งในและนอก
  • เงินชดเชยรายวัน หากต้องนอนโรงพยาบาล
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered