แบบประกันกลุ่ม

แบบประกันกลุ่ม

หลากหลายความคุ้มครอง เพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละองค์กร ที่มีขนาดธุรกิจแตกต่างกัน

ประกันภัยกลุ่มสวัสดิการพนักงาน (11 คน ขึ้นไป)

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - group-11up 

การประกันภัยกลุ่มสวัสดิการพนักงาน ตั้งแต่ 11 คน ขึ้นไป

ประกันอุบัติเหตุ อยุธยาคุ้มครองอุบัติเหตุกลุ่ม (PA2)

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - group-pa2 

คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ การรับฟังและพูดออกเสียง และค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ

ประกันอุบัติเหตุ อยุธยาคุ้มครองอุบัติเหตุกลุ่ม แบบคลาสสิค (PA1)

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - group-pa1 

คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ

สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรงกลุ่ม 48

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - product-ci48 

จะเป็นอย่างไร หากต้องเผชิญกับโรคร้าย ทำงานไม่ได้… ขาดรายได้!!!  แถมยังมีภาระค่ารักษาพยาบาลก้อนโตที่ไม่ได้คาดคิด

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered