ร่วมฝึกงานกับเรา

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - 200219_HR-intren_AZAY-web

ภาพความน่ารักของน้องๆ นักศึกษาฝึกงาน

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - Allianz Internship Activity 2017 - 1
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - Allianz Internship Activity 2017 - 2
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - Allianz Internship Activity 2017 - 3
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - Allianz Internship Activity 2017 - 4
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - Allianz Internship Activity 2017 - 5
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - Allianz Internship Activity 2017 - 6
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - Allianz Internship Activity 2017 - 7
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - Allianz Internship Activity 2017 - 8
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - Allianz Internship Activity 2017- 9
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - Allianz Internship Activity 2017 - 10
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - Allianz Internship Activity 2017 - 11
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - Allianz Internship Activity 2017 - 12
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - Allianz Internship Activity 2017 - 13
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - Allianz Internship Activity 2017 - 14
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - Allianz Internship Activity 2017 - 15
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - Allianz Internship Activity 2017 - 16
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - Allianz Internship Activity 2017 - 17
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - Allianz Internship Activity 2017 - 18

เรื่องเล่าจากน้องๆฝึกงาน