สนใจร่วมเป็นพนักงานบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - banner-recuit-oct17

Life & Health Operations

Manager - Health Sales Executives

JOB SUMMARY

Initiate and execute sales strategy to drive sales force and generate sales productivity in particularly in health product on both individual and group EB.  Providing advice/ coaching to ensure the achievement of sales performance in driving the region targets.

In addition, responsible for all activities supporting sales performance of the region.

Moreover this position has to work closely with dedicated Sales Support team on market intelligent and competition & award management in order to drive and foster sales performance of all sales channels in achieving the target of company sales and provide suggestions for improvement opportunities, and creative solutions for specific programs and plans. Work closely with cross functional team

KEY RESPONSIBILITIES
 • Generate strategic plan to drive sales force
 • Sales Force Relationship Management
 • On-field Management including training, communication and other activities
 • Advise GM/AVP/AL/agents to understand Health product or business

KEY REQUIREMENTS/SKILLS/EXPERIENCE
 • Bachelor’s Degree in Business Administration, Economics, Marketing or other related field
 • At least 5 years of experience in Agency Field Management, Agency Field Support, Sales force/client Relationship Management, Marketing, AE or other related fields in insurance or banking business
 • Strong knowledge in Health Insurance product would be plus
 • Good Sales management skill, Business acumen, Strategic & analytical thinking, Communication and well collaborative
 • Proficiency in English

Staff to Supervisor – Claim Development

Key Responsibilities:

1. Claim Monthly Report

 • Regular review and analyse claims data from IT
 • Prepare the claim monthly report to team
 • Find out the abnormal claim pattern in various dimensions e.g. number of claim transactions, number of claimant, distribution channels and hospitals etc.
 • Cooperation with team and take actions in claims part such as high claim cases by doing not renew process, issue agent warning letter, closely claim monitoring and add their name list in UC file

2. Claims Analysis

 • Analyse big claim data to find out the abnormal claims pattern
 • After getting the analytic report, support by
  - Reviewing claim data as the criteria setting e.g. claim visiting count, early claim count, last
  claim visiting duration etc.
  - 1st step of visual inspection to screen and select the suspicious cases
  - 2nd step of details investigation by reviewing all documents (application, all coverage, claim history, claim documents, agent details, claims payment amount
  - Summary total suspicious cases and all actions
  - Take actions as team decision such as not renew process, issue agent warning letter, closely claim monitoring and add their name list in UC file
 • Regularly practice for this function as above procedure

3. Other adhoc projects or jobs assignment

Qualifications / Skills / Experience

 • 3 to 5 years’ experience in Nursing practice, Claims Management, or other related fields in insurance industry
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Nursing, Business of Sciences (Medical Technology), or other related field
 • Knowledge of claims management policies and processes
 • Knowledge of insurance industry and product
 • Proficiency in Excel, Power Point
 • Analytical, Negotiation and Presentation skill

Supervisor - Premium Investigation

JOB SUMMARY

Is assigned to support Claims Reimbursement team. Also, handle the documents of claims assessment, support to monitors the pending cases or back log.

JOB ACCOUNTABILITIES

1) Claims Reimbursement

 • Support team to investigate and make decision for claims assessment  by covering the below actions:

  -          Approve for the payment base on authorization.

  -          Perform rejection of claims reimbursement

  -          Require the additional information

 • Issue memo into the system for administration in performing next steps

 • Submit for further investigation

 • Request the hospital records from hospital

 • Continuously monitor and make decision for the pending cases of Claims Reimbursement, or back log

 • Consolidate the complex cases and prepare for Claim Committee and COO/ CEO according to the authorization

2) Hospital assessment Claims (OPD cashless)

 • Handling the  OPD cashless claims from the hospital
 • Perform investigation and make decision for OPD cashless claims received in the system

  -          Approve for the payment base on authorization

  -          Perform rejection of fax claims received

  -          Require the additional information

  -          Issue memo into the system for administration in performing next steps

  -          Submit for further investigation

  -          Request the hospital records from hospital

 • Continuously monitor and make decision for the pending cases of OPD cashless Claims Hospital , or back log

 • Manage the complex cases which requires for Claim Committee Decision, and present to Claim Committee and COO/ CEO according to the authorization

3) Support Fax Claims services process

Qualifications / Skills / Experience
 • Bachelor or Master Degree in Nursing, Medical Technology, or other related field.
 • 0-2 year experience in claims assessor or underwriting from life insurance
 • Knowledge of claims management policies and processes
 • Professional nursing/ medical knowledge
 • Good in Coordination & Communication skills
 • Proficiency in English would be advantage

Assistant Vice President – Health Strategy & Management

JOB SUMMARY

Responsibilities in the area of development of Health strategy and collaboration with cross functional teams for the implementation on key health initiatives including health KPIs monitoring.

Also work closely with Health sales & Business development team to the achievement of health target ambition. This includes Market Research and Benchmarking.

KEY RESPONSABILITIES

1)  Health strategy development: Support Health profit center to

 • Development Health strategy to the achievement  of  target ambition
 • Identify operating model to support the growth
 • Explore health digital service and ecosystems
 • Market Research and Benchmarking

2)  Budgeting & Strategic Planning: Development of

 • SD and PD
 • Budget and Expenses Monitoring
 • Claims cost containment

3)  Health Implementation and Monitoring

 • Support and collaborate with other functions in Health Profit Center and other divisions both local and regional
 • Manage the implementation of health initiatives identify
 • Monitor Health KPI

4) Innovation in Health

 • Enhance network relationship
 • Explore health digital service and ecosystems
 • Data driven on Health operational performance
Qualifications / Skills / Experience
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Business Administration, Marketing, Economics, Medical Technology etc.

 • 8-10 years of experience in Health insurance / Healthcare / Strategy development

 • Excellent command in English

 • Initiative and Innovation in Health insurance business

 • Strategic thinking and Presentation skills

Staff - Claim Assessor (Reimbursement)

JOB SUMMARY

Is assigned to support Claims Reimbursement team. Also, handle the documents of claims assessment, support to monitors the pending cases or back log.

JOB ACCOUNTABILITIES

1) Claims Reimbursement

 • Support team to investigate and make decision for claims assessment  by covering the below actions:

  -          Approve for the payment base on authorization.

  -          Perform rejection of claims reimbursement

  -          Require the additional information

 • Issue memo into the system for administration in performing next steps

 • Submit for further investigation

 • Request the hospital records from hospital

 • Continuously monitor and make decision for the pending cases of Claims Reimbursement, or back log

 • Consolidate the complex cases and prepare for Claim Committee and COO/ CEO according to the authorization

2) Hospital assessment Claims (OPD cashless)

 • Handling the  OPD cashless claims from the hospital
 • Perform investigation and make decision for OPD cashless claims received in the system

  -          Approve for the payment base on authorization

  -          Perform rejection of fax claims received

  -          Require the additional information

  -          Issue memo into the system for administration in performing next steps

  -          Submit for further investigation

  -          Request the hospital records from hospital

 • Continuously monitor and make decision for the pending cases of OPD cashless Claims Hospital , or back log

 • Manage the complex cases which requires for Claim Committee Decision, and present to Claim Committee and COO/ CEO according to the authorization

3) Support Fax Claims services process

Qualifications / Skills / Experience
 • Bachelor or Master Degree in Nursing, Medical Technology, or other related field.
 • 0-2 year experience in claims assessor or underwriting from life insurance
 • Knowledge of claims management policies and processes
 • Professional nursing/ medical knowledge
 • Good in Coordination & Communication skills
 • Proficiency in English would be advantage

Finance

Country Legal & Compliance

Manager to Assistant Vice President - Compliance

KEY RESPONSIBILITIES
 • Being the center providing guidance and advice in compliance with laws, regulations and best practice standard, including preparing compliance manual and usually arranging knowledge training for personnel
 • Developing compliance risk management system by identifying, assessing, prescribing procedure related to compliance risk management, monitoring and reporting the result of compliance risk assessment which may change and it’s factor that may cause non-compliance and proposing respective solution including the difficulties which already rectified. All said matters shall be reported to management, Audit Committee or the Board of Directors
 • Associating with related unit for annually providing and conducting compliance risk management plan. Such matter must define the period and in charge unit including the appropriate solution of any conducting that may be non-compliance
 • Supervising any conduct to comply the laws and regulations and best practice standard, reporting annual compliance report to the Board of Directors or Audit Committee including in case of discovering action considered as violation of or non-compliance with laws, regulations or best practice standard. It is including the management investigation and report related fining or being in any legal action by Office of Insurance Committee or other relevant government
 • Associating, on behalf of the company, with Office of Insurance Commission (OIC), Anti Money Laundering Office (AMLO), and any other supervision regulators
KEY REQUIREMENTS/SKILLS/EXPERIENCE
 • Master degree in Law, Business Administration, Accounting, or related fields

 • Min. 8 years working compliance experiences in insurance or financial business

 • Strong experiences in anti-money laundering monitoring process

 • Ability to judge quickly act decisively regarding legal challenges and preferably with the own ability to interpret and understand the implications of laws and regulations to the business of the company and to communicate the same clearly and accurately

 • Confident appearance and ability to interface with business leaders and regulators effectively

 • Result orientation – the ability to apply own extensive experience and judgment to plan and accomplish goals

 • Wide degree of creativity and latitude within the bounds of good ethics, laws and regulations

 • Efficiency English communication and presentation

Agency

Manager - Agency Training and Development (Northeast)

KEY RESPONSIBILITIES

 • Provide input to define and manage the overall training strategy and approach for Agency training and development programs with the aim to achieve high sales performance from Agency channels
 • Provide and deliver training and development programs for Agency in alignment with the company’s strategy and approach
 • Have the overall responsibility for the Agency Training and Development team under own responsibility
 • Define the overall training plan and activities for Agency Training and Development team
 • Work together and partner with the relevant parties (e.g. Agency, Direct Marketing, bank partners) to perform sales training needs analysis, design new sales training courses and review the existing training programs to improve the quality and performance of training programs
 • Proactively seek feedback on the existing training course and curriculum, define any opportunities for improvement, provide recommendations related to sales training program (e.g. leveraging the existing learning resources, improving material support or other self-paced curriculum)
 • Lead and manage team in developing the training road map of different groups of audiences
 • Have the overall responsibility for Training Development activities for the Agency Training and Development team under own responsibility - Lead and manage team in developing the professional training materials for different groups of audiences, based on training design
 • Review the accuracy and completeness of training contents, and ensure that the contents support the training objectives defined
 • Track and monitor to ensure that all training materials and tools are aligned with Corporate Brand Identity (CI) and are user-friendly
 • Track and monitor to ensure that all training development activities are performed in an accurate and timely manner
 • Undertakes other projects assigned by the head of dept.
 •  Lead and manage team in conducting training and development programs for target audiences in Agency group, according to the training schedule
 • Track and monitor to ensure that training and development programs are delivered with quality according to plan
 •  Review the training evaluation reports, define any areas for improvement, and provide suggestions / solutions
 • Drive for continuous improvement and enhancement of the quality of training and development programs with the aim of driving sales performance
 • Partner with the relevant parties to ensure the continuous improvement of training and development programs with the goal of driving sales performance
 • Provide advice and coaching for team to handle training evaluation in order to ensure the efficiency, effectiveness and quality of all training activities (e.g. training evaluations, training tests and participation rates)
KEY REQUIREMENTS/SKILLS/EXPERIENCE

 • Bachelor’s Degree in Business Administration, Training and Development, or other related field
 • At least 5 years of experience in Sales Training and Development, Training Management, Sales/ Distribution, Sales Support, Sales Communications, and other related field in bank or insurance industry
 • Strong training, coaching and facilitation skills
 • Good planning and organizational skills

Manager - Full Time Agent Development

KEY RESPONSIBILITIES

1. Full Time Agency Recruitment and Selection

 • Manage selection process and interviews with program candidates
 • Organize and manage selection process (interview with candidates)
 • Manage new trainers recruited for the program (future strategy)

2. Full Time Agent Development

 • Create and perform activity management to active ratio of all classes
 • Create training agenda for full-time agent program
 • Deliver training program to full-time agents under the program
 • Create and execute after-training activities for full-time agents

3. Full Time Agent consulting and monitoring

 • Provide regular feedback to ALs about agent performance (KPI / performance sessions)
 • Communicate and cooperate with Academy team
 • Regularly report about program progress to supervisor

4. Report and analysis

 • Track and monitor to ensure that training and development programs are delivered with quality according to plan
 • Review the training evaluation reports, define any areas for improvement, and provide suggestions / solutions
 • Drive for continuous improvement and enhancement of the quality of training and development programs with the aim of driving sales performance
KEY REQUIREMENTS/SKILLS/EXPERIENCE
 •  Bachelor’s Degree in Business Administration, Training and Development, or other related fields
 • At least 5 years of experience in Sales Training and Development, Sales/ Distribution, Sales Support, Sales Communications, or other related fields in the banking or insurance industries
 • Have an Insurance Product Knowledge and OIC Regulation
 • Good Presentation and Communications skill

Office of the President

Manager to Assistant Vice President - Internal Audit

Job Summary

This position is responsible to perform internal audit on assigned audit projects or lead the internal auditor team to analyse business processes, procedures and activities with the goal of highlighting organizational problems or control weaknesses, identifying risks and providing recommendation to improve the effectiveness of risk management, control and governance processes.

This position is also to assist management in evaluating internal control and consulting activity designed to add value and improve an organization’s operations.

Internal audit activities are geared towards helping the company to mitigate risks and ensuring compliance with the Company’s policies, Regional’s policies and related Regulatory Law.

Key Responsibilities
 • Audit planning processes
 • Audit Project process
 • Follow up Process
 • Consulting service & Special Request
 • Management of the Audit Committee (AC) Meeting 
 • Reporting to Group Audit
 • Coordination with Allianz Group Audit/External Auditors 
 • Other assignments
Qualifications / Skills / Experience
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Business Administration, Finance, Accounting, Marketing and related field
 • At least 5-8 years of experience in Internal Auditing from Insurance, Banking business or Audit Firm
 • Knowledge in Insurance industry is necessary
 • Very good in English communication and presentation skills
 • International work experience is preferred
 • Certified Internal Auditor (CIA) is preferable

Country Customer Management

Manager – Digital Tools and Content Management

KEY RESPONSIBILITIES

1) Content Management

 • Content production - interview, editor, photo taking or VDO clip ( 2-3 contents / week )
 • Co-ordinate with training team for new schedule and update content on web
 • Upload VDO and content for e-learning section
 • Be moderator within web board, monitor topics within web board
 • Monitoring All Agent Website, Social network
 • Be contact support for Agency about their pages, content
 • Execute content and communication materials on agency web portal
 • Support to execute Agency web portal to in line with plan of sales contest, event and campaign
 • Create blog in "The Brain"
 • Plan to improve "The Brain" and Agency web portal to increase number of visitor and user

2) Create campaign to promote Agency web portal

 • Create campaign to promote Agency web portal to ensure more visitors and user
 • Promote and support Agency digital tools such as install mobile QE or e-mail on mobile

3) Provides the Brain performance reports

 • Summarize and report The Brain Performance by monthly to use for improvement

4) Implement and maintain digital project (Facebook)

 • Work with Sales Support team to get requirement from Agency Channel
 • Implement pilot project to test and get feedback from Agent
 • Train Agent to understand and use software
 • Update content and feed information to ensure all information are updated
Qualifications / Skills / Experience
 • Minimum 5 years of experience in Sales Management, Sales Support & Operations, Digital Content or Social Media and other related field
 • Having experience form life insurance would be plus
 • Bachelor’s Degree in Business Administration, Marketing, or other related field
 • Good understanding in Social Media and Content Management
 • Proficiency in Excel, Power Point
 • Good command in English

Assistant Manager – Digital Product Marketing & Online Analyst

Job Summary:

Responsible for online lead generation & analysis including;

 • Effective communication for online media - ad copy for FB and google search to gain quality leads that convert more
 • Media optimization monitoring with effective budget controlling
 • Online lead journey tracking and improve their experience to avoid dropping off
 • Online customer analysis that help setting the right target for each product and increase opportunity to upsell/cross sales
 • Provide monthly report on  no. of lead , lead distribution and  total ANP  for digital team
Key Responsibilities:

1. Online Lead generation

 • Provide best ad copy / key visual for online media
 • Able to use provided tools for lead generation & lead information
 • Work closely with media agency for the most effective online media optimization and budget controlling
 • Understand lead journey and improve their online experience
 • Track no. of lead, lead distribution with total ANP

2. Report & Analysis     

 • Provide monthly report with analysis that help increase no. of lead and Total ANP

3. Insurance product knowledge

 • Study product key selling points that help on target setting and key message customization
Qualifications / Skills / Experience
 • Bachelor's Degree in Statistics, Math, Computer Engineering, Computer Science, ICT
 • Having 2 - 5 year working experience in e-commerce portal or online analysis
 • Proficient in Excel (Pivot table, V-lookup), Access and database knowledge
 • Online media understanding (CPA Model)
 • Able to use Google Analytics tracking tools and Facebook insight
 • Good command in English

Manager to Assistant Vice President – Personal Assistant to Chief Officer

JOB SUMMARY

This position acts as personal assistant to Chief Officer in term of managing schedule, arranging meeting, conference for both domestic and international for both internal and external. The role involves administrative work in managing market management team department, arranging business trip tickets, accommodation, budget request, coordinating with HR in term of training and finance in term of other business related meeting.

The person also control department budget and update the budget to Chief Officer. The person has the overview of market management function, understand nature of each department and also the ability to manage the work flow that directly link to the responsible person while Chief Officer is absent.

The person is required to be equipped with business knowledge to be able to prepare, consolidate the presentation as needed.

The role will act as intermediary between cross function and external parties in managing the business and schedule for Chief Officer. Beyond the above responsibilities, the person is expected to learn by doing via leading the projects within the function or cross functions. Feedback result from internal colleague and cross functions via quantic will be used to evaluate the performance of the person. Qualification of the role includes integrity, compliance, ethical, honest and ability to keep secret on anything handled.

Communication skill and interpersonal skill of the person is very important to the role.

KEY RESPONSIBILITY

1) Overall Role and Responsibilities

 • Provide secretarial and administrative supports for executive, requiring discretion, confidentiality, a good understanding of technical and business vocabulary, and a detailed knowledge of the organization’s operations, procedures, and people
 • Plan, organize and schedule own workload to ensure that all activities are completed accurately and on time
 • Follow the established procedures and guidelines to provide timely and effective secretarial and administrative supports
 • Perform analysis and provide the reports, according to the assignment with accuracy and in timely manner

2) Communication and Interaction

 • Exhibit a highly professional image to contacts both in person and on the phone
 • Handle the interaction with the external and internal customers and visitors in a friendly and professional manner; interact with high level executives within the organization
 • Receive and screen incoming calls; determine which are priority matters and alert executive accordingly; make referrals to appropriate staff or provide request information
 • Facilitate smooth communications between the executive and other executives, managers and staff; and between the executive and external parties (e.g. partners, customers, media, public)

3) Scheduling and Appointment Management

 • Maintain the executive’s schedule, manage appointment and coordinate for the events (e.g. conferences, meeting and conferences calls)
 • Coordinate and facilitate executive’s calendar to arrange appointments, meeting, and conferences
 • Update executive on status of issues before scheduled meeting
 • Plan and coordinate arrangements for meeting and professional conferences
 • Prepare agenda and collect materials for meeting, speeches and conferences
 • Ensure the amenities are available (e.g. equipment, food, drinks)
 • Take and distribute minutes
 • Make travel arrangements to make best use of time
 • Be the centre of contact from cross functional and external in direct the request to the responsible person in case Chief Officer is absent.

4) Clerical and Administrative Supports

 • Provide the executive with clerical and administrative supports, as requested

o   Prepare correspondence, presentation, mail lists and other documents

o   Manage and maintain files, both electronic and hard copies

o   Provide support services such as typing, faxing, photocopying and mailing

o   Answer and screen phone calls, and take messages from external and internal sources so that the callers are dealt with promptly, courteously and accurately

o   Prepare and maintain expense reports

 • Maintain the executive’s office and accounting records; monitor and review standard expenditure s to ensure that the activities of the office are conducted within planned budgets

o   Maintain an adequate inventory of office supplies; recommend actions to be taken on office expenditures such as equipment and supply needs

 • Prepare confidential and sensitive documents, brief executive regarding to documents, and maintain the security of the executive’s records and files

5) Special/ Strategic Assignment or Project

 • Support for executive’s special/ strategic projects, based on the assignment
 • Advise, support, coordinate and collaborate on special/ strategic projects
 • Ensure that all special/ strategic assignments or projects under responsibilities are completed with quality in timely manner and within the budgets

KEY REQUIREMENTS/SKILLS/EXPERIENCE
 • Bachelor’s  Degree in Business Administration, or other related filed

 • At least 8 years of experience in Personal Assistant, Office Administration and Management, or other related filed.

 • Office administration and Filing management skill

 • Good command of English (speaking, listening, reading)

Product Management

Manager – Quality Assurance

KEY RESPONSIBILITIES
 • Understand, align and follow the product strategy by channel
 • Coordinate with Product Implementation Team (PDIT) to deliver the product development for all channels according to the set timeline.
 • Work closely with line manager to update product status and report key issues and recommendation.
 • Work together with other divisions/departments to ensure the alignment and approval before product launch.
 • Review and provide suggestion (if any) sales material / training slides / all communication about the product features.
 • Support the product team in preparing and work in detail for QE readiness in launching the product for each channel.
 • Identify key issues and recommendation to line manager in case the set timeline cannot be achieved.
 • Manage resources for sales illustration tools development, Excel Tool, Quote Express, Mobile Quote Express
 • Ensure all stakeholders are updated and aware about the detail of product launch and the changes along the way
 • Review the material about the product features to customers and suggest on the features to be highlight to increase productivity.
Qualifications / Skills / Experience
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Actuarial Science, Statistics, Economics, Management, Marketing,
 • Business Administration, Information System Management or related field.
 • At least 4 Years of direct experience in Sales/ Marketing in insurance or banking business.
 • Analytical and strategic thinking skills
 • Leadership and project management skills
 • Project management, presentation and interpersonal skills
 • Good English communication

Country Information Technology

Manager – Quality Assurance

Job Summary

Responsible for developing, planning and directing quality activities in support of all IT deliveries, ensuring that all deliveries will meet with standard and target that have set with a proper framework and methodologies. This position requires a hands-on, self-starter with the ability to motivate and lead subordinates and others, be able to set framework, testing strategy including working with Developers to turn the manual to be automated in the needed area to improve the quality of work

Key Responsibilities
 • Manage and Lead the daily activities of Quality assurance team
 • Implement the standard QA policies and procedures, set the KPI target based on the available data and history
 • Develop and implement tracking programs/report to monitor progress of IT goals & performance and provided trend analysis to management
 • Responsible for ensuring staff are trained, understand and follow the QA procedures
 • Plan, conduct and monitor testing and inspection of materials and products to ensure finished product quality
 • Document internal audits and other quality assurance activities
 • Analyze data to identify areas for improvement in the quality system
 • Manage the QA outsource and control on its quality to follow our procedures, standards and specifications
 • Familiarity with Jenkins, Jira, Selenium, Load runner and other continuous integration tools
 • Familiarity with one or more scripting/ programming languages such as SQL, JAPA, is a big plus.
Qualifications / Skills / Experience
 • Master degree in Law, Business Administration, Accounting, or related fields
 • Min. 8 years working compliance experiences in insurance or financial business
 • Strong experiences in anti-money laundering monitoring process
 • Ability to judge quickly act decisively regarding legal challenges and preferably with the own ability to interpret and understand the implications of laws and regulations to the business of the company and to communicate the same clearly and accurately
 • Confident appearance and ability to interface with business leaders and regulators effectively
 • Result orientation – the ability to apply own extensive experience and judgment to plan and accomplish goals
 • Wide degree of creativity and latitude within the bounds of good ethics, laws and regulations
 • Efficiency English communication and presentation

Assistant Manager – Application and Database Administration

Job Summary
 • Designs and builds distributed database systems
 • Designs, configures and supports internet application servers and application packages
 • Designs and identifies application infrastructure based on needed resources and security guideline
 • Develops and communicates procedures for databases and applications administration
 • Identifies improvements in databases and applications operations and administration procedures
 • Conducts and supports both databases and applications performance tuning, patching and version upgrade
 • Conduct databases and applications capacity planning
 • Applies security control to databases and applications management
 • Diagnoses, provides and identifies solution for applications and databases technical issue
 • Responsible for the performance, integrity and security of the organization’s applications and databases to ensure the efficient management of information to support management decision making and to meet statutory requirements
Key Responsibilities

1. Application and Database Systems Design and Configuration

 • Assist in the development of IT project plans across organization to ensure that effective systems are introduced to meet identified needs
 • Work with application development staff to develop database architectures, coding standards, and quality assurance policies and procedures
 • Install and configure Application and Database systems and relevant network components to ensure database access as well as database consistency and integrity
 • Create models for new database development and/or changes to existing ones
 • Create, or support creation of, required reports in response to business user needs
 • Research and make recommendations on software products and services in support of procurement and development efforts

2. Application and Database Systems Administration

 • Respond to and resolve applications and database access and performance issues
 • Design and implement redundant systems, policies, and procedures for disaster recovery and data archiving to ensure effective protection and integrity of data assets
 • Plan and coordinate data migrations between systems
 • Develop, implement, and maintain change control and testing processes for modifications to databases
 • Maintain patches and investigate application servers and databases issues
 • Conduct research and make recommendations on database products, services, protocols, and standards in support of procurement and development efforts
 • Monitor systems details within the database, including stored procedures and execution time, and implement efficiency improvements. Monitor, optimize and allocate physical data storage for database systems
 • Perform applications transaction and security audits
 • Develop routines for end-users to facilitate best practices application and database use

Qualifications / Skills / Experience
 • Bachelor Degree in Computer Science and IT-Related field
 • At least 2 years’ experience working with Web application, Windows Server and MS SQL database
 • Experience in .Net Technology and .Net application development
 • At least 2 years’ experience in Web application design and programming
 • Knowledge Web Application Security
 • Knowledge of Microsoft IIS
 • Knowledge in J2EE Technology would be more advantage
 • Detail-oriented, self-motivated, dedicated, service-minded, good responsibility and interpersonal skills
 • A professional training in the software and hardware system or experience in insurance business would be advantage
 • Good command of English

Supervisor – Advance Analytics (Data Scientist)

Job Summary

Research and develop statistical models with a different variety of data sets and solve difficult and non-routine analysis problems, use a structured analytic framework in project implementation from identifying business problem to execution.

Key Responsibilities
 • Work with a different variety of data sets. Solve difficult and non-routine analysis problems by researching and developing statistical models
 • Use a structured analytic framework in project implementation from identifying business problem to execution
 • Participate in business meetings, identify key objective from stakeholders and translate objective to mode measurement
 • Select suitable algorithm to use to solve the problem. You are required to present and discuss the algorithms, selection choice, how to optimize the results with team members in the data science team regularly
 • Communicate results with data story-telling skills to users, and follow through with execution and present results to senior management
 • Research and introduce new ideas or algorithms to the team
Qualifications / Skills / Experience
 • Experience in visualization, statistic methodology, machine learning algorithm for discovering hidden behaviour and/or valuable pattern in huge data
 • Advanced coding skill SQL, SAS, R
 • Knowledge in NoSQL/GraphDB platform for example Neo4J
 • Having knowledge with high velocity data as web log/click, JSON, XML, cookie and other
  steaming data/ unstructured data
 • Experience working with projects that combines internal and external data (i.e. web, social media) is an advantage.

Assistant Vice President - IT Digital Solution

Key Responsibilities
 • Manage the design, development, and release of application systems for business functions as requested; serves as a general contractor and consultant on projects across multiple platforms and subcontracts within the IT organization and with outside vendors for technology and service support required to meet customer needs for systems
 • Directs business application development groups assigned to support a business line or specific set of application development projects
 • Work with the management team to ensure adherence to standards and to implement continuous process improvements to application development functions;
 • Collaborate with customers in developing solutions, plans and manages multiple application system development projects utilizing new computing architecture platforms; incorporates information security controls and best practices into the application development process
 • Design Software the architecture of the project and select the most appropriate technology for development
 • Be proactive in highlighting and suggesting areas for improvement or new technology in the procedures, structure, reporting, etc. and proposing ideas and solutions to help improve, apply and share experience these areas
 • Perform complex assignments often requiring the development of new or improved products, processes, or techniques to ensure implementation of newly installed technology or improvement of software applications efficiently
 • Participate to the high-level effort estimation
 • Involve in quality assurance of procedures to support and manage project to develop on plan and on quality
 • Review deliverables prepared by development team before passing to deployment phase to ensure that all activities are performed accordingly to project objectives, technical requirements, and architecture design framework
 • Provide technical direction to lower level project team members to ensure alignment and standardization of development activities across function
 • Work as part of a talented product, and technology team using an agile process
Required Qualifications/Skills
 • Bachelor degree in related field
 • At least 7 years of experience in Software development (design & implement) and Consulting (solution and problem solving)
 • Solid understanding of software development life cycle models as well as expert knowledge of both Agile and traditional project management principles and practices and the ability to blend them together in the right proportions to fit a project and business environment
 • Strong knowledge in digital technologies including but not limited to cloud (PaaS / SaaS), security, etc.
 • Experience overseeing multi-function project teams including Developers, Business Analysts, and QA Personnel
 • Prior experience with SCRUM/Agile methodologies with enterprise-level application development projects
 • Experience developing server side Java code for a web application in an Enterprise environment utilizing a popular J2EE application server (e.g. Spring boot, Websphere, Weblogic, Tomcat  etc.)

Country Direct Marketing

Manager – Direct Marketing Training and Development

Key Responsibilities

1) Training Course Design

 • Have the overall responsibility for DM Training & Development team under own responsibility (Telesales & FTF)
 • Define the overall training plan and activities for DM Training & Development team
 • Work together and partner with relevant parties (e.g. Direct Marketing) to perform sales training needs analysis, design new sales training courses and review the existing training programs to improve the quality and performance of training programs
 • Proactively seek feedback on the existing training course and curriculum, define the opportunities for improvement, provide recommendations related to sales training programs (e.g. leveraging the existing learning resources, improving material support or other self-paced curriculum)
 • Lead and manage the team in developing the training roadmap of different groups of audiences

2) Training Development

 • Lead and manage team in developing the professional training materials for different groups of audiences based on the training design
 • Review the accuracy and completeness of training contents, and ensure that the content supports the training objectives defined
 • Track and monitor to ensure that all training materials and tools are aligned with Corporate Brand Identity (CI) and are user-friendly
 • Track and monitor to ensure that all training development activities are performed in an accurate and timely manner

3) Training Delivery

 • Lead and manage team in conducting training and development programs for target audiences in DM Channel, according to the training schedule
 • Track and monitor to ensure that training and development programs are delivered with quality according to plan
 • Review the training evaluation reports, define the areas of improvement, and provide the suggestions/ solutions
 • Drive for continuous improvement and enhance the quality of training and development programs for the purpose of driving sales performance
Qualifications / Skills / Experience
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Business Administration, Training and Development
 • 3-5 years+ of experience in Sales Training and Development, Sales/ Distribution, Sales Support,
 • Sales Communications, or other related fields in the banking or insurance industries
 • Good communication, Negotiation and Presentation Skills
 • Knowledge in Training Management
 • Direct experience in Telesales Training (for Supervisor or TSR) from Insurance would be plus

Digital Sales

Manager to Assistant Vice President - Digital Sales and Marketing

Key Responsibilities

The role will be to manage campaign performance and product marketing within Digital Sales department. Key focus will be on sales performance and product management.

Campaign Performance
 • Execute, monitor and manage campaign performance to ensure agreed sales productions are achieved as per the given key performance indicators (KPIs).
 • Responsible and manage total campaign budgets to meet target hurdle including specific KPIs such as cost per leads, total number of leads acquired, quality of leads, and other business expense.
 • Closely work with Marketing Management Team to ensure product USP, marketing contents and digital optimization strategies are aligned within the budget.
 • Closely work, drive and facilitate discussions with the respective Sales Team to ensure that all sales KPIs target will be achieved as committed.
 • Work with related parties i.e MIS, to analyze campaign feedback, and performance in order to find ways to develop improvement plan for future campaigns.
 • Able to work with internal parties to smoothly obtain information, prepare process, well manage the assigned projects
 • Able to work with external parties i.e. e-leads providers, media agencies, research agencies, business partners, etc.
Product Performance
 • Closely work with Product Provider Team to review, develop / modify products to offer right product to meet customer needs in each segments, and toward campaign strategy.
 • Manage online user research and customer insights to identify improvement plan and new product development process
 • Oversee market research and analysis of the competitor to support improvement plan and  new product development process
 • Plan and manage product planning to maximize leads efficiency, sales conversion, and product profitability
Qualifications/ Skills/ Experience
 • Bachelor or Master’s degree in Marketing or related fields
 • Over 5 years work experience including product marketing, performance marketing, Sales management
 • Experience in online media optimization in e-commerce would be advantage
 • Solid background in development of business plan, marketing strategy and feasibility
 • Detail-oriented with strong organizational and time management / prioritization skills
 • Accountability and Hands-on mentality
 • Excellent communication skills both in English and Thai
 • Excellent interpersonal skills and demonstrated ability to report and persuade different levels

สวัสดิการดีๆจากอลิอันซ์ อยุธยา

“ทำงานสนุก ลุกนั่งสบาย แอร์เย็นชื่นใจ Wifi ฟรี”

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด มหาชน

อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 2 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330

โทร : 0-2305-7463, 7466 or 7943

อีเมล : careers@azay.co.th