สนใจร่วมเป็นพนักงานบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - banner-recuit-oct17

Operations

Assistant Manager - Advance Analytics (Data Scientist)

KEY RESPONSIBILITIES
 • Work with large and complex data sets. Solve difficult, non-routine analysis problems by researching and developing statistical models
 • Use structured analytic framework in project implementation from identifying business problem to execution
 • Lead business meetings, identify key objective from stakeholders and translate objective to model measurement, selecting the right algorithm to use to solve the problem
 • Communicate results with data story-telling skills to users, and follow through with execution and present results to senior management
 • Collect, integrate, process, explore data. Refine existing or new data sources that come internal and external. Crunching / cleansing and transform data from various sources

SKILLS REQUIRED
 • Solid experience in machine learning, with proven track record of multiple project deliveries.
 • Advanced SQL and R or SAS skills.
 • Unsupervised learning, knowledge in graph db, Spark and big data a bonus but not compulsory.
 • Having knowledge with high velocity data as web log/click, JSON, XML, cookie and other streaming data/ unstructured data a bonus
 
KEY REQUIREMENTS/SKILLS/EXPERIENCE
 • Bachelor Degree or Masters in Mathematics, Statistics, Computer Science majoring in Mathematics
 • Languages: Excellent written and spoken English
 • Minimum 5 years’ experience with proven track record of delivered projects

Group Quotations Supervisor

KEY RESPONSIBILITIES

1) Quotation for New Business, Policy Change and Renewal Business

 • Leads and supervise team in underwriting, quoting the premium rate, proposal issuance and ensure that all activities are performed with accuracy in timely manner

 • Register the request from sales channel and check the new proposal information to ensure that they do not duplicate existing services/group policy in force

 • Prepares all information required to fulfill pricing requests, verify premiums and compile complex statistical data such as past actual claims experience of the group

 • Analyze the requests to check for accuracy and determine what plans should be quoted to reliable groups representing special risk characteristics, industries, occupations and group underwriting guidelines

 • Issue and generate proposal and organize proposal returned to sales channels.

 • Check the accuracy and correctness of proposal after confirmation of acceptance to match an existing proposal and quotation

 • Recommend classes of eligible employees for new or modified plans

 • Propose or recommend on additional or special underwriting conditions to next level to approve.

 • Revise and reissue all communications material on benefits from time to time in accordance with requirement

 • Prepare and summarize the required new business and renewal business information including statistics, risk profiles, statistical results, top risks, underwriting philosophy, propose premium rate and major losses, etc. to Reinsurer.

 • Coordinate with the relevant departments to create proposal for facultative insurance management with reinsurer

 • Coordinate with the relevant departments for special condition such as terrorism coverage with Risk Management team

 • Track and monitor to ensure the timeliness and accuracy regarding to reinsurance

2) Reporting

 • Generate monthly report by channel with information related to Group Operations such as turn-around-time (TAT) for Quotation issuance, Conversion rate, ABC

 • Review the analysis report on conversion rate and loss ratio and perform further analysis regarding to calculation of Calculation of Quoting Requirements

 • Define the areas of improvement and actions required for continuous improvement

 • Provide the reports to management team and relevant parties with accuracy and in timely manner

3) Data Collection and Analysis

 • Assist team with data collection, analysis and calculation for setting the discount rate to ensure the accuracy and correctness of the information given

 • Develop census data for soliciting insurance companies for quotations

 • Compare SLA of Quotation and group operations with other insurance company

 • Compare group product features with other insurance company

 • Evaluation and Analysis pricing of each group product in order to be guideline for pricing to cover risk and make profit.

4) Training and Supervision (For Supervisor Position)

 • Supervise and ensure that all team members perform tasks in accordance with the relevant policies, processes and procedures

 • Supervise and support team to solve the complex case

KEY REQUIREMENTS/SKILLS/EXPERIENCE
 • Bachelor’s Degree in Statistics or Mathematics or Economics or related fields

 • At least 3 years for supervisor experience in group insurance business in terms of nature of industry, sales of group product, and group underwriting.

 • Knowledge of Life Insurance and mathematics

 • Customer focus and Problem solving skill

 • Good command of written and spoken English

Finance

Manager - Reporting

KEY RESPONSIBILITIES
 • Provide the financial reports, summarize the key findings, coordinate with the relevant departments
 • Ensure that the reports are submitted to all relevant parties of all internal & external reporting requirements with accuracy and in timely manner
 • Covered in the respect of overall Accounting functions: General Accounting, Policy Related Accounting, Payment, Sales Compensation Management and Tax
 • Hands on various projects relating to Accounting and reporting
 • Support SAP CAP Implementation and go-live by end of year 2018
 • IFRS 9 & IFRS 17 Support project heads to execute project according to local and regional timeline with high-quality of agreed deliverables
 • Ensure readiness for local TFRS 9 requirements effective 1.1.2019

KEY REQUIREMENTS/SKILLS/EXPERIENCE
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Finance and Accounting
 • At least 5 years of experience in Finance and Accounting, or other related fields in insurance or banking business
 • Knowledge of Finance, accounting and Budget planning skill
 • Have a Analytical, Coordination and communication skill
 • Good command in English

Legal, Compliance and Regulatory Affairs

Assistant Vice President - Compliance

KEY RESPONSIBILITIES
 • Being the center providing guidance and advice in compliance with laws, regulations and best practice standard, including preparing compliance manual and usually arranging knowledge training for personnel
 • Developing compliance risk management system by identifying, assessing, prescribing procedure related to compliance risk management, monitoring and reporting the result of compliance risk assessment which may change and it’s factor that may cause non-compliance and proposing respective solution including the difficulties which already rectified. All said matters shall be reported to management, Audit Committee or the Board of Directors
 • Associating with related unit for annually providing and conducting compliance risk management plan. Such matter must define the period and in charge unit including the appropriate solution of any conducting that may be non-compliance
 • Supervising any conduct to comply the laws and regulations and best practice standard, reporting annual compliance report to the Board of Directors or Audit Committee including in case of discovering action considered as violation of or non-compliance with laws, regulations or best practice standard. It is including the management investigation and report related fining or being in any legal action by Office of Insurance Committee or other relevant government
 • Associating, on behalf of the company, with Office of Insurance Commission (OIC), Anti Money Laundering Office (AMLO), and any other supervision regulators

KEY REQUIREMENTS/SKILLS/EXPERIENCE

 • Master degree in Law, Business Administration, Accounting, or related fields
 • Min. 10 years working compliance experiences in insurance or financial business
 • Strong experiences in anti-money laundering monitoring process
 • Ability to judge quickly act decisively regarding legal challenges and preferably with the own ability to interpret and understand the implications of laws and regulations to the business of the OE and to communicate the same clearly and accurately
 • Confident appearance and ability to interface with business leaders and regulators effectively
 • Result orientation – the ability to apply own extensive experience and judgment to plan and accomplish goals
 • Wide degree of creativity and latitude within the bounds of good ethics, laws and regulations
 • Efficiency English communication and presentation
 

Assistant Vice President - Legal

KEY RESPONSIBILITIES
 • General Legal Services and Consulting

o   Coordinate and support legal activities and functions to ensure the OE’s legal procedure is developed and maintained according to the Company’s direction and the Group’s guideline.

o   Provide proper legal advice, guidance and consultation to all departments, staff to ensure that decisions taken are legally correct while the Company’s interests are protected

o   Assist on strategy planning to identify the Company’s representative to defense the Company at court and government body to ensure that the Company’s interests are effectively safeguarded and it carries out legal obligations effectively

o   Assist on monitoring the progress of legal transactions to ensure that the correct actions are taken at the appropriate time

o   Prepare and initially review the draft legislation and keep record as required by the Company and Divisions e.g. Power of Attorney

o   Review and revise the legal documents that involve the Company and the Third Party and ensure that the Company’s interests are protected e.g. Housing Lease Agreement, Employment Contract, Software License or Software Maintenance Agreement

o   Review and advise on any documents that will be launched to public by any department and ensure the compliance with Laws and Regulations e.g. marketing materials, brochures, leaflet, banners, posters, manuals or announcement including any message or content that is communicated via the Company’s Website

o   Support and provide legal advice by analyzing issues and problems and suggesting on appropriate solutions to certain divisions or departments for example Administration, Human Resources, Information Technology and Marketing Departments

 • Legal advice on supporting the company's business

o   Provide assistance to the Head of Legal on advising and guiding for all legal aspects to ensure that decision is taken correctly while the Company’s interests are protected

o   Support team leader on reviewing legal agreements for example an appointment of new business partner, Agreement or Memorandum of Understanding for Telemarketing or Bancassurance

o   Coordinate and support by ensuring the collaboration and feedback form the relevant parties to solve the issues

 • Monitoring and Development of Laws, Regulations and Allianz Group Practices
 • Support Relationship with Regulators and Governmental and Legislative Bodies and External Legal Service Provider

KEY REQUIREMENTS/SKILLS/EXPERIENCE
 • Bachelor or Master degree in Law or related field
 • At least 8 years of experience in Law, Legal or other related in life insurance or banking business
 • Having Thai Barrister at Laws or having Lawyer License is plus
 • Experience in providing legal advice related to HR, Finance, Investment is preferable
 • Very good command in English
 

Manager - Compliance

JOB SUMMARY

Provide compliance advice and services by taking regulatory requirements into the consideration, monitor compliance issues to ensure that appropriate action is taken where needed, prepare compliance report on compliance topics as assigned by supervisor, advise some appropriate control to be taken to comply with such regulations, perform quality assurance on main regulatory requirements, assist in compliance implementation of Allianz Standard – compliance function, and actively take part in compliance project launched as assigned.

This compliance function must possess the qualification, experience and knowledge required to manage the Company’s compliance risk, monitor the Company’s compliance with applicable laws, regulations, internal compliance principles and procedures, advise on the Company’s compliance with relevant laws and regulations and assess the impact of any changes of applicable laws and regulations. Detailed requirements are outlined in the Company’s Compliance Policy.

KEY RESPONSIBILITIES

1) Compliance Advise and Services

 • Provide advise on issues concerning compliance within Allianz Group policies and regulatory requirements
 • Provide compliance advise and support as assigned by Supervisor
 • Coordinate with internal unit and departments to ensure compliance concerns/issues are properly raised to responsible person/department.
 • Assist the team to perform compliance review and compliance risk assessments
 • Monitor compliance issues to ensure that appropriate action is taken where needed
 • Proactively perform tasks as assigned in yearly compliance plan

2) Regulatory and Compliance Manual/ Guidelines Update

 • Update on new law, rules, orders and regulatory requirements issued by key regulators to management and relevant or concerned parties
 • Update the Compliance manuals and guidelines
 • Set up an archive system for internal regulations and for compliance documents received from the regulators, Regional Compliance and Group Compliance
 • Review compliance processes to meet Group and Internal requirements

3) Compliance Reports and Documentation

 • Prepare reports or analysis on compliance topics as assigned by supervisor
 • Update the Departmental documents, manual or guidelines to be in line with laws, rules
 • Keep record of Reports Register
 • Update Compliance checklists
 • AMLO report

4) Compliance Monitoring

 • Provide support to supervisor to track, monitor and ensure that all processes and activities are implemented
 • Review internal practices to ensure that compliance is achieved and maintained
 • Assist in reviewing and sign off all products, product materials and corresponding sales materials to ensure they are in compliance with regulations and align with each other
 • Raise and report non-compliance issue to the management with recommendation to eliminate or minimize such risks

5) Compliance Projects

 • Actively take part in Compliance projects launched yearly

KEY REQUIREMENTS/SKILLS/EXPERIENCE
 •  or Master’s Degree in Law/Accounting
 • At least 5 yeBachelor’sars of experience in Compliance, Legal Counselor or Corporate Governance roles in insurance or banking business
 • Understanding of auditing, financial reporting, risk management
 • Knowledge of regulatory requirements
 • Certified Internal Auditors (CIA), Certified Public Accountant (CPA) preferred
 • Project management and coordination skill
 • Change Process Management
 • Analytical and problems-solving skills
 • Communication, negotiation and presentation skill
 • Good command of English (speaking, reading and writing)

Agency

Manager - Agency Training and Development (Northeast)

KEY RESPONSIBILITIES

 • Provide input to define and manage the overall training strategy and approach for Agency training and development programs with the aim to achieve high sales performance from Agency channels
 • Provide and deliver training and development programs for Agency in alignment with the company’s strategy and approach
 • Have the overall responsibility for the Agency Training and Development team under own responsibility
 • Define the overall training plan and activities for Agency Training and Development team
 • Work together and partner with the relevant parties (e.g. Agency, Direct Marketing, bank partners) to perform sales training needs analysis, design new sales training courses and review the existing training programs to improve the quality and performance of training programs
 • Proactively seek feedback on the existing training course and curriculum, define any opportunities for improvement, provide recommendations related to sales training program (e.g. leveraging the existing learning resources, improving material support or other self-paced curriculum)
 • Lead and manage team in developing the training road map of different groups of audiences
 • Have the overall responsibility for Training Development activities for the Agency Training and Development team under own responsibility - Lead and manage team in developing the professional training materials for different groups of audiences, based on training design
 • Review the accuracy and completeness of training contents, and ensure that the contents support the training objectives defined
 • Track and monitor to ensure that all training materials and tools are aligned with Corporate Brand Identity (CI) and are user-friendly
 • Track and monitor to ensure that all training development activities are performed in an accurate and timely manner
 • Undertakes other projects assigned by the head of dept.
 •  Lead and manage team in conducting training and development programs for target audiences in Agency group, according to the training schedule
 • Track and monitor to ensure that training and development programs are delivered with quality according to plan
 •  Review the training evaluation reports, define any areas for improvement, and provide suggestions / solutions
 • Drive for continuous improvement and enhancement of the quality of training and development programs with the aim of driving sales performance
 • Partner with the relevant parties to ensure the continuous improvement of training and development programs with the goal of driving sales performance
 • Provide advice and coaching for team to handle training evaluation in order to ensure the efficiency, effectiveness and quality of all training activities (e.g. training evaluations, training tests and participation rates)
 
KEY REQUIREMENTS/SKILLS/EXPERIENCE

 • Bachelor’s Degree in Business Administration, Training and Development, or other related field
 • At least 5 years of experience in Sales Training and Development, Training Management, Sales/ Distribution, Sales Support, Sales Communications, and other related field in bank or insurance industry
 • Strong training, coaching and facilitation skills
 • Good planning and organizational skills

Vice President - Regional Head Agency

KEY RESPONSIBILITIES

1) Planning and Sales Management:

 • Support, execute and communicate Agency Division strategic plan to General Manager/Assistant Vice President in own region.
 • Participate for strategic planning and sales management for the region and including areas under supervision.

 • Translate company’s and division’s objectives and goals into long-term and short-term strategy for the region and areas under supervision

 • Work closely with CMT to drive and execute growth strategy of the region and areas under supervision

 • Provide advice, coaching and support to team in planning the activities for area field management in alignment with region field management

 • Forecasted sales/ revenues and expense ratio for region field management

 • Lead and manage heads of area field management under supervision to define the key drivers for sales revenues in each area (e.g. key products generating revenue, sales case size patterns, sales pipelines, projected sales numb)

 • Manage the sales expansion of assigned region by ensuring the standard and consistency of sales process, sales mindset and P&L ratio

 • Consolidate the overall sales performance from all areas, and make analytical comparison with regional targets in order to ensure the achievement of sales targets

 • Track and monitor sales report, and lead monthly meeting with GM/ AVP in order to enhance sales performance and opportunities within the region under supervision

2) On-field Management including recruitment, training, communication and other activities:

 • Plan the overall activities for the region field management

 • Manage and monitor the quality and timeliness of recruitment, training, communication and other activities to support and ensure the successful region field management

 • Lead and manage the overall team of the region under supervision in delivering the messages of the company, and ensuring that the messages are in line with the company’s direction and cascaded down to area agency management with accuracy in timely manner

 • Ensure that recruitment, training, communication and other activities of all areas are aligned with regional direction

 • Provide advice and coaching for area managers under supervision.

 • Track and monitor the achievement of on-field management, define the improvement area and the required actions

 • Participate campaign execution to ensure the quality and timeline of all campaigns rolled out in the region and each area under supervision and provide input for improvement opportunities and  plan, and drive for the implementation

3) Sales Force Relationship Management:

 • Build and maintain the strong relationship with GM/AL at highest level
 • Track and monitor to ensure that agency services are delivered with quality to ensure the satisfaction

 • Lead and manage heads of area field management to maintain the value proposition for sales force, and ensure that all AL will lead the healthy and positive view of the company

 • Provide advice, coaching and support in managing the major conflicts occurring among sales force in the region and each area under supervision

 • Ensure the sales performance and productivity in the region and each area under supervision

 • Manage sales commission to drive sales performance and productivity, and ensure how the sales incentives are linked to the specific sales campaign and sales behavior in own region

 • Manage the key components of sales commission and other sales incentives driving sales performance and productivity

 • Provide the suggestion to Area Agency Management in driving sales performance and productivity through sales commission and other sales incentives

KEY REQUIREMENTS/SKILLS/EXPERIENCE
 • Bachelor’s Degree in Business Administration, Economics, or others

 • 8 years’ experience in Agency Management, Agency Field Management, Relationship Management, Product Campaign Management, or other related fields in life insurance business

 • Strong sales, team and customer management skills

 • Insurance Product Knowledge

 • Strategic planning, problem solving and business communication skills are required

Office of the President

Assistant Vice President – IT Internal Audit

JOB SUMMARY

Information Technology (IT) Auditor has responsibility to perform or lead the audit team on assigned audit projects. The person in charge of IT audit must eligible to analyze business processes or activities within business functions to identify, assess and evaluate IT-related business risk (IT risk) to define audit objectives, scope and develop risk-based Audit Work Program (AWP).

IT audit must evaluate the efficiency and effectiveness of IT-related internal controls and provide recommendations to the management in order to identify and improve the IT control weaknesses and mitigate the related IT risk. It is also to assist management in evaluating internal control and consulting activity designed to add value and improve an organization’s operations.

This position must possess the qualification, experience and knowledge required to evaluate the adequacy and effectiveness of the OE’s system of governance, issue recommendations, in particular as to deficiencies with regard to the internal control system and the compliance with the corporate rules, and verify the compliance with decisions taken as a consequence thereof. Detailed requirements are outlined in the Allianz Group Audit Policy.

KEY RESPONSIBILITIES
 • Annual and Long-term IT Audit Planning and Audit Project Processes

 • Audit Preparation and Execution

 • Audit Recommendation - Implementation Status Tracking (Follow-Up)

 • Consulting Service & Special Request

 • Regular Reporting to Group Audit

 • Management of the Audit Committee (AC) Meeting

 • Liaise with external parties

KEY REQUIREMENTS/SKILLS/EXPERIENCE
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Computer Science / Mathematics & Applied Statistics.

 • Have at least 5 - 8 years of working experience in IT audit related field, i.e. computer programming, system administration, network administration, database administration and IT security administration.

 • Experiences in an audit of banking, insurance business or have a professional certification e.g. CISA, CISM, CRISC, CISSP would be advantage.

 • Have a strong knowledge in COSO ERM, COBIT, ITIL, etc.

 • Transmission Control Protocal/Internet Protocol (TCP/IP) & computer networking technologies e.g., router, switch, LAN, WAN, Wireless LAN, Virtual Private Network (VPN), etc.

 • Network Operating System (NOS) platforms e.g., Windows Server, AIX, Linux, etc.

 • Proficiency in risk analysis, and strong analytical skills particularly in regard to assessing the probability and impact of an internal control weakness

 • IT security related technologies e.g., Firewall, Intrusion Prevention/Detection Systems (IPS/IDS), Malicious software (Malware) prevention/detection & correction solutions, data encryption, Internet Protocol Security (IPSec), etc.

 • Good English communication skills especially in writing and speaking

Manager - Internal Audit

JOB SUMMARY

This position is responsible to perform or lead the audit team on assigned audit projects to review business processes controls, procedures and activities to ensure proper controls in place and sufficiently implemented, risks properly identified, and audit recommendation is adequate to improve the effectiveness of risk management, control and governance processes. It is also to assist management in evaluating internal control and consulting activity designed to add value and improve an organization’s operations.

This position must possess the qualification, experience and knowledge required to evaluate the adequacy and effectiveness of the OE’s system of governance, issue recommendations, in particular as to deficiencies with regard to the internal control system and the compliance with the corporate rules, and verify the compliance with decisions taken as a consequence thereof. Detailed requirements are outlined in the Allianz Group Audit Policy.

KEY RESPONSIBILITIES

 • Audit Planning Processes
 • Audit Project process
 • Follow-Up Process
 • Consulting Service & Special Request
 • Management of the Audit Committee (AC) Meeting
 • Reporting to Group Audit
 • Coordination with Allianz Group Audit/External Auditors
 
KEY REQUIREMENTS/SKILLS/EXPERIENCE

 • Bachelor’s or Master’s Degree in Business Administration, Finance, Accounting, Marketing and related field
 • At least 5 years of working experience in Operational auditing or IT auditing from Insurance or Banking business
 • Fluent in English communication and presentation skills
 • International work experience is preferred
 • Certified Internal Auditor (CIA) or Certified Public Accountant (CPA) is preferable

Management & Office Services

Assistant Manager - Product Marketing

JOB SUMMARY

This position executes detailed work with cross functional team to ensure the balance of creativity, regulation, and timely delivery of all sales materials of products (brochure, sales kit, product training slides) of all distribution channels.

KEY RESPONSIBILITIES

1) Sales Materials Development (Agency, Bancassurance, Telesales and E-commerce)

 • Thoroughly understand the product features and target customer, and provide the draft of sales material content and outline
 • Assist Line Manger to on sales material development, from end-to-end, to ensure that they will be delivered as agreed timeline
 • Liaise with PDIT and the channel to ensure their review and agreement, and sign-off before delivery
 • Liaise with partner such as BAY, to ensure their alignment/agreement on all sales materials

2) Product Training (Agency, Bancassurance, Telesales and E-commerce)

 • Thoroughly understand the product features and target customer, and provide the draft of sales material content and outline
 • Develop product training presentation and seek PDIT review to ensure correctiveness and alignment with regulations
 • Provide product brief to ACCC and also train the trainer on product features, product benefit, Key term and condition prior new product launch

3) Product Communication and Promotion

 • Assist line manager to provide Digital Marketing with recommended products, key target customer, key selling points
 • Assist line manager to provide Digital Marketing with product information, key target customer, key visual, key selling points and contents
 • Lead and prepare to promote a product in the various event such as Agency Kick Off event, AL seminar event etc.
 • Answer enquiries or coordinate with related parties to clarify issues related to new products

KEY REQUIREMENTS/SKILLS/EXPERIENCE
 • Bachelor’s Degree in Marketing, Journalism, Business Administration, or related filed
 • 3-5 years of experience in Sales/ Marketing in insurance, consumer, or banking business
 • Required strongly skills: Interpersonal, Communication, Analytical Thinking, Promotion/Campaign and Project Management
 • Good skill in English

สวัสดิการดีๆจากอลิอันซ์ อยุธยา

“ทำงานสนุก ลุกนั่งสบาย แอร์เย็นชื่นใจ Wifi ฟรี”

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด มหาชน

อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 2 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330

โทร : 0-2305-7463, 7466 or 7943

อีเมล : careers@azay.co.th