คืนกำไรสู่สังคม อลิอันซ์ อยุธยา

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - banner-givingback

ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นหนึ่งในนโยบายหลักของ อลิอันซ์ อยุธยา เรามุ่งมั่นที่จะตอบแทนสังคมด้วยการให้ความสำคัญกับเด็กภายใต้แนวคิด “ปันความรู้สู่เด็กไทย” ทุกโครงการได้มอบโอกาสให้เด็กไทยได้เรียนรู้นอกห้องเรียน ได้รับประสบการณ์จากการได้ไปเห็น สัมผัส และแบ่งปัน เราเชื่อว่าอนาคตของประเทศอยู่ที่การพัฒนาคนรุ่นใหม่ ให้มีคุณภาพ และเรายึดมั่นที่จะตอบแทนพวกเขาให้มากยิ่งขึ้น

อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - givingback-temp-1 

ยุวมัคคุเทศก์

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - givingback-temp-2 

เอนิเมชั่น คอนเทสต์

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - givingback-temp-3 

พัฒนาศักยภาพเอนิเมชั่น

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - givingback-temp-4 

โครงการ มาย ไฟแนนซ์ โค้ช

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - givingback-temp-5 

สร้างจิตสำนึกห่วงใยสังคม

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - givingback-temp-6 
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered