ช่องทางของเรา

ข้อมูลแนะนำ

ศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา พร้อมให้บริการลูกค้าแบบ One Stop Service บริการข้อมูลถูกต้องชัดเจน สะดวก และรวดเร็วผ่าน 3 ช่องทางหลัก ดังนี้

โทร.1373 ตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามข้อมูลออนไลน์

customercare@azay.co.th

  • สอบถามข้อมูล
  • เครื่องมือออนไลน์
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - banner-ourchannels

เรามองหาสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอยู่ตลอดเวลา อลิอันซ์ อยุธยา จึงเป็นบริษัทประกันชีวิตเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ที่เสนอผลิตภัณฑ์ และบริการ อันหลากหลายผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายที่แตกต่าง เพราะเราตระหนักถึงความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า

ตัวแทน

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - channels-1

อลิอันซ์ อยุธยา เสนอผลิตภัณฑ์ และการบริการผ่านตัวแทนประมาณ 13,227 คน* ทั่วประเทศ
*ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ประกันชีวิตผ่านธนาคาร

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - channels-2

อลิอันซ์ อยุธยา เป็นคู่ค้ากับธนาคารชั้นนำอย่าง ธนาคารกรุงศรีอยุธยาเพื่อนำเสนอสินค้า และการบริการให้กับลูกค้า

ช่องการตลาดแบบตรง

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - channels-3

อลิอันซ์ อยุธยา มีพนักงานขายทางโทรศัพท์กว่า 545 คน* พร้อมให้บริการลูกค้าด้านประกันผ่านทางโทรศัพท์ เราเป็นผู้นำในการเสนอบริการผ่านช่องทางนี้ ด้วยส่วนแบ่งการตลาดที่ 27.8 %*
* ณ ธันวาคม พ.ศ. 2556

สิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - channels-4

อลิอันซ์ อยุธยา จัดหากรมธรรม์ประกันชีวิตให้กับหุ้นส่วนทางธุรกิจชั้นนำมากมาย

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered