ประกาศบริษัท

ประกาศฐานะการเงินและผลการดำเนินการ

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

Financial Statement and Operational Performance as at 30 September 2019

ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

Financial Statement and Operational Performance as at 30 June 2019

ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

Financial Statement and Operational Performance as at 31 December 2018

ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

Financial Statement and Operational Performance as at 31 March 2019

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

Financial Statement and Operational Performance as at 30 September 2018

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

Financial Statement and Operational Performance as at 30 June 2018

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

Financial Statement and Operational Performance as at 31 March 2018

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

Financial Statement and Operational Performance as at 31 December 2017

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

 ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

 ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553

ประกาศอื่นๆ

ขยายเวลาชำระเบี้ยของผอป. ยกเว้นดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในพื้นที่ประสบอุทกภัย (ฉบับที่ 2)

ขยายเวลาชำระเบี้ยของผอป. ยกเว้นดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในพื้นที่ประสบอุทกภัย (ฉบับที่ 3)

ขยายเวลาชำระเบี้ยของผอป. ยกเว้นดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในพื้นที่ประสบอุทกภัย

ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2553 เป็นต้นไป บริษัทฯ จะเปิดให้บริการ สกายเซอร์วิสเซ็นเตอร์ที่สถานีรถไฟฟ้าสยามเพียงแห่งเดียวเท่านั้น

แถลงการณ์การให้บริการในระหว่างเหตุการณ์ไม่ปกติทางการเมือง

การพิจารณารับประกันภัย

ความมั่นคงของบริษัทฯและ โครงสร้างทางการเงิน

ลูกค้า Allianz Market Winner 10/2A

บริการสินไหม โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยในและ ผู้ป่วยนอก

ลูกค้า Allianz Market Winner 3 และ 5

ปิดทำการเคาน์เตอร์ Prestige Lounge อาคารเพลินจิตทาวเวอร์และเซอร์วิสเซ็นเตอร์ทั่วประเทศ ในวันที่ 1-2 ตุลาคม 2554

สกายเซอร์วิสเซ็นเตอร์ สาขาอ่อนนุช ปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2553

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered