คณะผู้บริหาร อลิอันซ์ อยุธยา

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - Management
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - aboutus-bryan-smith

ไบรอัน สมิธ

ผู้จัดการประจำประเทศไทย
อลิอันซ์ ประเทศไทย
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร          

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - aboutus-virong-patanakumjorn

วิรงค์ พัฒนกำจร 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารตัวแทน

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - aboutus-surajak-kotikula

สุรจักษ์ โกฏิกุล
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารการลงทุน ประจำประเทศไทย

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - aboutus-kitti-pintavirooj

กิตติ ปิณฑวิรุจน์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมาย และการตรวจสอบ ประจำประเทศไทย

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - aboutus-patchara-taveechaiwattana

พัชรา ทวีชัยวัฒนะ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารงานลูกค้า ประจำประเทศไทย

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - aboutus-robert-gray

โรเบิร์ต พอล เกรย์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานธุรกิจประกันสุขภาพ ประจำประเทศไทย

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - aboutus-sharon-tan

ชารอน ตัน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - aboutus-yan-christian

ยาน คริสเตียน โรเซอไมเยอร์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน ประจำประเทศไทย

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - aboutus-juntana-chinwonno

จันทนา ชินวรรโณ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล ประจำประเทศไทย

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - aboutus-Scott

สก๊อต  คาเมรอน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำประเทศไทย

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered