คณะผู้บริหาร อลิอันซ์ อยุธยา

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - board-management
อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - aboutus-bryan-smith

ไบรอัน สมิธ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - aboutus-virong-patanakumjorn

วิรงค์ พัฒนกำจร 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารตัวแทน

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - aboutus-surajak-kotikula

สุรจักษ์ โกฏิกุล
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารการลงทุน

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - aboutus-kitti-pintavirooj

กิตติ ปิณฑวิรุจน์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมาย และความสัมพันธ์ภาครัฐ

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - aboutus-patchara-taveechaiwattana

พัชรา ทวีชัยวัฒนะ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารการตลาดและสื่อสารองค์กร และการบริการสำนักงาน

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - aboutus-robert-gray

โรเบิร์ต พอล เกรย์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - aboutus-sharon-tan

ชารอน ตัน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - aboutus-yan-christian

ยาน คริสเตียน โรเซอไมเยอร์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - aboutus-zdenek-rylich

ซเดเน็ค รีลิค 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ สายงานบริหารตัวแทน

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - aboutus-sasitharan-Krishnan

ศศิธาราน กริชนัน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารช่องทางขายผ่านดิจิตัล

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - aboutus-juntana-chinwonno

จันทนา ชินวรรโณ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered