รายชื่อเซอร์วิสเซ็นเตอร์ และ สาขา อลิอันซ์ อยุธยา

รายชื่อเซอร์วิสเซ็นเตอร์ อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

ที่ สาขา ที่อยู่ โทรศัพท์/โทรสาร      เวลาเปิด-ปิด
1
สำนักงานใหญ่เพลินจิต
อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 898 ถ.เพลินจิต เขตปทุมวัน กทม. 10330

Tel.1373

Fax.02-305-7999

จันทร์-ศุกร์ 8.00 - 16.30
เสาร์-อาทิตย์ 9.00- 17.00
2
เซอร์วิสเซ็นเตอร์ถนนสุรวงศ์
179 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

Tel. 0-2232-9944

Fax. 0-2634-9900

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00
3
เซอร์วิสเซ็นเตอร์พหลโยธิน
408/91-95 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น25-27 ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400

Tel. 0-2305-7330

Fax. 0-2305-7028

จันทร์-เสาร์ 8.00 - 17.00
4
เซอร์วิสเซ็นเตอร์ พัทยา
7/9-11 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

Tel. 0-3841-4605

Fax. 0-3841-4604

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00
เสาร์ 9.00 - 13.00
5
เซอร์วิสเซ็นเตอร์ ศรีราชา
43,45 ถ.ศรีราชานคร 2 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
Tel. 0-3831-4377
จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00
เสาร์ 9.00 - 13.00
6
เซอร์วิสเซ็นเตอร์พระนครศรีอยุธยา
12/4-5 ถ.โรจนะ ต.หอรัตนไชย อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
Tel. 0-3532-3277
จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00
เสาร์ 9.00 - 13.00
7
เซอร์วิสเซ็นเตอร์เชียงใหม่
79/1 ถ.ลอยเคราะห์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

Tel. 0-5327-2072

Fax. 0-5327-5745

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00
เสาร์ 9.00 - 13.00
8
เซอร์วิสเซ็นเตอร์ตรัง
79/1 ถ.ลอยเคราะห์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

Tel. 0-7521-8568

Fax. 0-7522-2638

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00
เสาร์ 9.00 - 13.00
9
เซอร์วิสเซ็นเตอร์หาดใหญ่
332 ถนนโชติวิทยะกุล 5 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

Tel: 0-7442-8746-9

Fax : 0-7442-8750

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00
เสาร์ 9.00 - 13.00
10
เซอร์วิสเซ็นเตอร์หนองคาย
1220/6 หมู่ 2 ถ.เจนจบทิศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

Tel. 0-4242-0987

Fax. 0-4242-1129

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00
เสาร์ 9.00 - 13.00

รายชื่อสาขาอลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

ที่
สาขา ที่อยู่ โทรศัพท์/โทรสาร      เวลาเปิด-ปิด
1 ภูเก็ต 9/187-188 ถนนศักดิเดช ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

Tel : 0-7621-6000,

0-7622-4999,0-7621-5230

Fax : 0-7621-9383

จันทร์ – ศุกร์

8.15-16.45

2 ระยอง 9/7 ถนนบางนา-ตราด ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

Tel : 0-3861-4923,

0-3861-4465

Fax : 0-3862-0659

จันทร์ – ศุกร์

8.15-16.45

3 ขอนแก่น 769-769/1 หมู่ที่ 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

Tel : 0-4346-5580-1,

0-4346-5591

Fax : 0-4346-5592

จันทร์ – ศุกร์

8.15-16.45

4 เชียงใหม่ 158/9 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

Tel : 0-5321-0405-8

Fax : 0-5321-0409

จันทร์ – ศุกร์

8.15-16.45

5 นครราชสีมา 901/4-5 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

Tel : 0-4426-3540-2

Fax : 0-4426-3543

จันทร์ – ศุกร์

8.15-16.45

6 นครสวรรค์ 21/77 หมูที่ 11 ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก ตำบลวัดไทร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

Tel : 0-5622-5837-9

Fax : 0-5622-5840

จันทร์ – ศุกร์

8.15-16.45

7 พิษณุโลก 459/1079-80 หมู่ที่ 7 ถนนมิตรภาพ ตาบลสมอแข อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

Tel : 0-5522-4161,

0-5522-3758

Fax : 0-5522-4169

จันทร์ – ศุกร์

8.15-16.45

8 อุบลราชธานี 97/6 หมู่ที่ 3 ถนนอุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

Tel : 0-4531-2383-4,86

Fax : 0-4531-2385

จันทร์ – ศุกร์

8.15-16.45

9 สุราษฎร์ธานี 141/122-123 หมู่ที่ 5 ถนนกาญจนวิถี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Tel : 0-7720-4018-20

Fax : 0-7720-4021

จันทร์ – ศุกร์

8.15-16.45

10 นครปฐม 94 ถนนราชมรรคา ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

Tel : 0-3428-0119-21

Fax : 0-3428-0122

จันทร์ – ศุกร์

8.15-16.45

11 ชลบุรี 208/12 หมู่ที่ 3 ถนนพระยาสัจจา ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

Tel : 0-3428-0119-21

Fax : 0-3428-0122

จันทร์ – ศุกร์

8.15-17.00

12 พัทยา 3/146-147 หมู่ที่ 6 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

Tel : 0-3848-8379-80

Fax : 0-3848-8381

จันทร์ – ศุกร์

8.15-17.00

13 อุดรธานี 844/7-8 ถนนทหาร (ดงวัด) ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

Tel : 0-4234-2280-1

Fax : 0-4234-2782

จันทร์ – ศุกร์

8.15-16.45

14 สาขาย่อยสระบุรี 96/18 ถนนสุดบรรทัด ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000

Tel : 0-3621-2134-5

Fax : 0-3621-2136

จันทร์ – ศุกร์

8.15-16.45

15 สาขาย่อยเชียงราย 250/8 หมู่ที่ 16 ถนนราชโยธา ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

Tel : 0-5375-8661-3

Fax : 0-5375-8664

จันทร์ – ศุกร์

8.15-16.45

16 สาขาย่อยสุรินทร์ 102 หมู่ที่ 2 ถนนเลี่ยงเมืองสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32

Tel : 0-4451-2763-4

Fax : 0-4451-2767

จันทร์ – ศุกร์

8.15-16.45

17 สาขาย่อยหัวหิน 15/118 ซอยหมู่บ้านบ่อฝ้าย ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

Tel : 0-4451-2763-4

Fax : 0-4451-2767

จันทร์ – ศุกร์

8.15-16.45

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - bns-registered