Telemedicine Service

อลิอันซ์ อยุธยา พร้อมให้คุณใช้บริการผู้ป่วยนอก ผ่าน TELEMEDICINE - SAMITIVEJ VIRTUAL HOSPITAL โดยไม่ต้องสำรองจ่าย 

สำหรับผู้ที่มีสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ ผู้ป่วยนอก (OPD) และสัญญายังมีผลบังคับอยู่ สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกได้ตามจริง (ไม่เกินผลประโยชน์ที่ซื้อไว้) เมื่อใช้ Telemedicine

 • สะดวกในการพบแพทย์ ให้บริการได้ครอบคลุมทุกที่ผ่านวิดีโอคอล
 • ลดค่าใช้จ่ายในการมาโรงพยาบาลและการเดินทาง
 • ปรึกษาคุณหมอได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านมือถือ
 • ค่าใช้จ่ายในการพบแพทย์ หรือสั่งยา สามารถเบิกได้ตามสัญญาในกรมธรรม์

หมายเหตุ: ในการเข้าใช้บริการ SAMITIVEJ VIRTUAL HOSPITAL ท่านกำลังเข้าสู่การใช้บริการบนแพลตฟอร์มของโรงพยาบาลสมิติเวช โดยท่านจะเป็นผู้ให้ข้อมูลในการเข้ารับบริการด้วยตนเองบนแพลตฟอร์มนั้นตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการเข้ารับบริการของโรงพยาบาลสมิติเวช

บริการ Telemedicine โดยทีมแพทย์เฉพาะทาง พยาบาล และทีมสหสาขาวิชาชีพจากสมิติเวช อาทิ อายุรแพทย์ กุมารแพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัย โดยแพทย์ทุกท่านผ่านการคัดเลือกและตรวจสอบความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานสมิติเวช ให้บริการด้วยมาตรฐานบริการระดับสากลภายใต้การเป็นสมาชิกของ American Telemedicine Association ตั้งแต่ปี 2562

ค่าบริการ
การปรึกษาแพทย์ 15 นาที มีค่าบริการ 500 บาท

 • ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สามารถพูดคุยตอบโต้กันได้แบบ Real-time Video Call ตลอด 24 ชั่วโมง
 • การให้คำแนะนำและการรับบริการทางแพทย์นี้ เป็นไปในกรอบจำกัดตามข้อมูลที่แพทย์ได้รับจากผู้รับบริการแต่ไม่จัดเป็นการวินิฉัยทางการแพทย์ และไม่สามารถให้บริการในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ต้องการรักษาทางการแพทย์เร่งด่วน
 • ให้บริการโดยห้องปฏิบัติการสำหรับทีมแพทย์และพยาบาลตั้งอยู่ ณ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ จัดทำขึ้นโดยเฉพาะสำหรับบริการ SAMITIVEJ VIRTUAL HOSPITAL เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสัยสำหรับผู้รับบริการ ทั้งด้านการเก็บรักษาข้อมูล และความเป็นส่วนตัวขณะรับบริการ โดยยึดหลัก HIPAA (the Health Insurance Portability and Accountability Act) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก
 • บริการจัดส่งยาตามคำสั่งแพทย์หลังรับคำแนะนำผ่าน SAMITIVEJ VIRTUAL HOSPITAL โดยมีข้อจำกัดสำหรับยาบางประเภท ผ่านการจัดส่ง 2 รูปแบบคือ Same Day Delivery ผ่านทาง Grab หรือ Line Man และ Next Day Delivery ผ่านทาง Thai Post หรือ SCG Express โดยยาจะถูกบรรจุในถุงทึบหรือกล่องทึบปิดผนึก เพื่อความปลอดภัยและป้องกันข้อมูลส่วนตัวของผู้รับบริการ สำหรับยาที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ จะถูกจัดส่งแบบควบคุมอุณหภูมิด้วยเทคโนโลยีทันสมัยจาก SCG Express ตรวจสอบพื้นที่ให้บริการได้ที่ SAMITIVEJ CALL CENTER โทร. 02-022-2222

สำหรับผู้ที่มีสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ ผู้ป่วยนอก (OPD) สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกได้ตามจริง (ไม่เกินผลประโยชน์ที่ซื้อไว้) เมื่อใช้ Telemedicine

เงื่อนไขการเบิกค่าใช้จ่าย

 • สำหรับลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยาผู้ที่มีสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ ผู้ป่วยนอก (OPD) และยังมีสถานะความคุ้มครองตามสัญญาตามรายละเอียดด้านบน ค่าบริการพบแพทย์จะถูกหักออกจากผลประโยชน์ส่วนนี้ตามเงื่อนไขและผลประโยชน์ความคุ้มครองที่ท่านได้รับตามสัญญาแบบไม่ต้องสำรองจ่าย
 • สำหรับท่านที่มีผลประโยชน์ผู้ป่วยนอกคุ้มครองและยังไม่เกินวงเงินตามสัญญา ในกรณีที่ต้องสำรองจ่ายไปก่อน

โดยท่านสามารถส่งเอกสารเรียกร้องสินไหมได้ที่ 

- แอปพลิเคชัน My Allianz กรณีที่ค่าใช้จ่ายไม่เกิน 5,000 บาท สามารถส่งรูปถ่ายเอกสารทางออนไลน์ โดยล็อคอินผ่านแอปพลิเคชัน My Allianz แล้วเลือก "เคลมออนไลน์")
- กรณีมีค่าใช้จ่ายเกิน 5,000 บาท สามารถส่งเคลมได้ที่ลิงค์นี้

 • สำหรับลูกค้าที่มีสัญญาเพิ่มเติมอื่น หรือไม่มีสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพผู้ป่วยนอก (OPD) สามารถรับบริการได้ โดยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากการเข้าใช้บริการ Virtual Hospital โดยโรงพยาบาลสมิติเวชด้วยตนเอง

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการ SAMITIVEJ VIRTUAL HOSPITAL เป็นความรับผิดชอบของโรงพยาบาลสมิติเวช บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้

 • คลิกปุ่ม “สนใจบริการ” ด้านล่าง
 
 • เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ SAMITIVEJ VIRTUAL HOSPITAL กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดในการเข้าใช้บริการและคลิกยอมรับ
 • ระบบจะพาท่านสู่หน้า “ลงทะเบียนใช้บริการ” กรุณากรอกแบบฟอร์มตามที่ระบุในเว็บไซต์ให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการเข้าใช้บริการ จากนั้นคลิกปุ่ม “เข้าใช้บริการ” พร้อมเตรียมเอกสารยืนยันตัวตนตามที่เว็บไซต์แนะนำ แล้วรอเจ้าหน้าที่รับสายเพื่อเริ่มต้นใช้งาน
 • ยืนยันตัวตน พร้อมแจ้งสิทธิประกันสุขภาพ
  เมื่อเจ้าหน้าที่พยาบาลรับสายจะทำการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเพื่อยืนยันตัวตน และเพื่อตรวจสอบสถานะกรมธรรม์เพื่อแจ้งสิทธิ์ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการพบแพทย์ของบริการนี้ และเพื่อประสานงานทางการแพทย์
 • สอบถามอาการหรือเรื่องที่ต้องการรับคำปรึกษา
  เจ้าหน้าที่พยาบาลจะสอบถามอาการเบื้องต้น เพื่อแนะนำแพทย์ในการให้บริการ
 • รับคำปรึกษาจากแพทย์
  หากแพทย์สามารถให้บริการได้ทันที ท่านสามารถรับคำปรึกษาจากแพทย์ได้ 15 นาทีต่อท่าน
  หากแพทย์ไม่สามารถให้บริการได้ทันที ท่านสามารถทำนัดผ่านพยาบาลเพื่อการติดต่อกลับในเวลาที่ท่านและแพทย์สะดวกตรงกัน
 • ตรวจสอบรายละเอียดและค่าใช้จ่าย
  เมื่อรับคำปรึกษาเรียบร้อยแล้ว ทางพยาบาลจะดำเนินการตรวจสอบสิทธิในการชำระค่าใช้จ่ายหรือเบิกค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด (ดูรายละเอียดและเงื่อนไขการเบิกค่าใช้จ่ายได้ในหัวข้อ สิทธิการเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา)
 • การเข้ารับบริการ SAMITIVEJ VIRTUAL HOSPITAL นี้ เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มให้บริการของโรงพยาบาลสมิติเวชโดยโรงพยาบาลสมิติเวช ผู้เข้าใช้บริการรับทราบว่าจะเป็นผู้ลงทะเบียนแจ้งข้อมูลส่วนตัวเองเพื่อการเข้าใช้บริการ ดังนั้น กรุณาศึกษาข้อตกลง เงื่อนไขการเข้ารับบริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ที่ให้บริการก่อนเข้าใช้บริการ
 • กรณีที่ท่านยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเพื่อวัตถุประสงค์ในการรับข่าวสารทางการตลาดบนเว็บไซต์ (ใส่ url ของเว็บสมิติเวช) ทางบมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต และ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งต่อหรือส่งข้อมูลตามรายละเอียดดังกล่าวนั้น หากท่านได้รับข้อมูลข่าวสารทางการตลาดจากทางบริษัทฯ เกิดจากท่านได้เคยคลิกยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านทางช่องทางการสื่อสารของ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต และ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย มาก่อนหน้านี้
 • ในการเข้าใช้บริการ SAMITIVEJ VIRTUAL HOSPITAL ท่านกำลังเข้าสู่การใช้บริการบนแพลตฟอร์มของโรงพยาบาลสมิติเวช โดยท่านจะเป็นผู้ให้ข้อมูลในการเข้ารับบริการด้วยตนเองบนแพลตฟอร์มนั้นตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการเข้ารับบริการของโรงพยาบาลสมิติเวช
บริการนี้สามารถเข้าใช้งานได้บนเว็บไซต์
ใช่ โดยเป็นแพทย์ที่ให้บริการจากโรงพยาบาลสมิติเวช สาขา ศรีนครินทร์
รับบริการได้ส่วนค่าใช้จ่ายหรือสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่าย ขึ้นกับประเภทและสัญญากรมธรรม์ของท่าน

ครอบคลุมค่าใช้จ่ายสำหรับบริการพบแพทย์ โดยระยะเวลาในการพบแพทย์ 15 นาที มีค่าใช้จ่าย 500 บาท

ส่วนค่าใช้จ่ายอื่น ลูกค้าสามารถชำระตามจริง หรือใช้สิทธิเบิกจ่ายตามสัญญาในกรมธรรม์ (ถ้ามี) 

สามารถติดต่อได้ที่ สมิติเวช 02-022-2222 ตลอด 24 ชม. หรือ หากระหว่างสนทนากับพยาบาลหรือแพทย์ผ่าน Samitivej Virtual Hospital แล้วลูกค้ามีปัญหาเรื่องสัญญาณอินเตอร์เน็ต ทางโรงพยาบาลจะโทรกลับ

ทั้งนี้ หากพบปัญหาการใช้งาน ติดต่อได้ที่ Samitivej Virtual Hospital 02-378-9124

การคิดค่าใช้จ่ายจะเริ่มต้นเมื่อพบแพทย์ และสนทนากับแพทย์จนครบถ้วน หากระหว่างการสนทนา เกิดปัญหาการสนทนายังไม่จบ จะมีเจ้าหน้าที่ของทางโรงพยาบาลติดต่อกลับไปยังลูกค้าและแนะนำให้คนไข้ติดต่อเข้ามาใหม่โดยเป็นการคิดค่าบริการแบบต่อเนื่อง ไม่คิดค่าบริการใหม่
ค่าบริการเริ่มต้นที่ 500 ต่อ 15 นาที แต่หากพบอาการที่คนไข้ควรจะพบแพทย์เฉพาะทาง หรือเป็นการรักษาต่อเนื่อง ค่าแพทย์สูงสุดไม่เกิน 1,200 บาท ต่อ 15 นาที กรุณาสอบถามค่าบริการอย่างละเอียดอีกครั้งเมื่อรับบริการกับทางโรงพยาบาล

หลังรับคำปรึกษาจากแพทย์ ลูกค้าจะได้รับเอกสารดังนี้

 • เอกสารชื่อ “Summary Report” ให้กับลูกค้า โดยจะระบุข้อมูลผู้ป่วย, ข้อมูลแพทย์, อาการนำ, การวินิจฉัยเบื้องต้น, คำแนะนำของแพทย์ รวมถึงรายละเอียดของยาที่ได้รับ (กรณีมียา)
 • ใบเสร็จรับเงินตัวจริง (กรณีคนไข้ชำระเอง) หรือ สำเนาใบแจ้งหนี้ (กรณีใช้สิทธิ์ประกันหรือบริษัทคู่สัญญา)
ทางโรงพยาบาลจะส่งข้อความผ่านทาง SMS หรืออีเมล์ที่ลูกค้าใช้ลงทะเบียนใช้งาน พร้อมแนบ Payment Link (เว็บไซต์ในการชำระค่าบริการ) ให้กับลูกค้าโดยตรง และเมื่อชำระเสร็จสิ้น จะได้รับใบเสร็จรับเงินตัวจริง โดยมีตราประทับจากโรงพยาบาล ซึ่งจะส่งให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ลูกค้าแจ้งโรงพยาบาลไว้
ในการให้บริการ จะมีเจ้าหน้าที่พยาบาลรอรับสายที่เพียงพอ แต่หากมีผู้ใช้บริการมาก โดยจะมีข้อความแจ้งเตือนในสายเมื่อลูกค้ารอนานเกิน 2 นาที เพื่อให้เลือก รอสาย หรือ ฝากข้อความ หากลูกค้าเลือกรอสาย ระบบจะเตือนทุก ๆ 2 นาที แต่หากลูกค้าเลือกฝากข้อความ สามารถระบุรายละเอียดอาการ เบอร์ติดต่อกลับ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับและรับคำปรึกษา

กรณีที่มีการจัดส่งยา

 • ส่งยาในวันเดียวกับที่รับคำปรึกษา ให้บริการผ่าน GRAB ในพื้นที่กรุงเทพฯ และจังหวัดนนทบุรีบางพื้นที่ ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ส่งยาในวันถัดไป ให้บริการตามความสามารถของบริการส่งสินค้าโดย Thai Post และ SCG

หมายเหตุ พื้นที่สีแดง อาจจะใช้เวลามากกว่า 2 วัน (ยะลา ,ปัตตานี , นราธิวาส)

หากลูกค้าได้รับยาเรียบร้อยแล้วจะมีการติดต่อจากเภสัชกรภายใน 1 ชั่วโมง แต่หากลูกค้าไม่สะดวก สามารถติดต่อกลับมาที่เบอร์ 02-022-2222 ได้ตลอดเวลาค่ะ โดยมีเจ้าหน้าที่เฉพาะโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ ที่ดูแลบริการ Telemedicine Samitivej Virtual Hospital วันละ 9 ท่าน
ลูกค้าสามารถสนทนากับแพทย์เพื่อขอทราบรายการยาที่ต้องการไปซื้อเองได้ โดยแพทย์จะระบุยาที่ต้องซื้อเป็นลักษณะชื่อยาทั่วไปแบบ Generic Name รวมถึงปริมาณยา วิธีรับประทาน หรือใช้ ซึ่งจะระบุอยู่ใน Summary Report  
แพทย์จะวินิจฉัยตามอาการจากการสนทนาและซักประวัติ โดยไม่จ่ายยาเกิน 7 วัน หากไม่ใช่กรณีการรักษาต่อเนื่อง โดยระหว่าง 7วันนี้ จะมีพยาบาลโทรติดตามอาการป่วยกับคนไข้ หากอาการไม่ดีขึ้นจะแนะนำให้มาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลที่ลูกค้าสามารถใช้ใน Summary report  เดิม แทนประวัติการรักษาได้
หากเกิดปัญหาเกี่ยวกับยา อาทิ ยาไม่ครบ ยาชำรุดหรือเสียหาย สามารถแจ้งโรงพยาบาลได้โดยตรงที่หมายเลข 02-022-2222 ตลอด 24 ชั่วโมง หากตรวจสอบแล้วพบว่าเกิดปัญหา ทางโรงพยาบาลจะจัดส่งยาชุดใหม่ไปให้ ไม่เกิน 90 นาทีในเขตกรุงเทพฯ และจังหวัดนนทบุรีบางพื้นที่  โดยขั้นตอนการรับยาอยู่ในความรับผิดชอบของทางโรงพยาบาลสมิติเวช ซึ่งจะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกับคนไข้กรณีที่พบว่าเกิดปัญหาจากการจัดส่งยา
เมื่อได้รับยาแล้วพบว่ามีอาการแพ้ยา ลูกค้าสามารถติดต่อโรงพยาบาลสมิติเวชที่โทร. 02-022-2222 ตลอด 24 ชั่วโมง  เพื่อติดต่อแจ้งเรื่องสงสัยแพ้ยา โดยขั้นตอนต่างๆ จะเป็นไปตามหลักการดำเนินการที่ทางโรงพยาบาลกำหนดและรองรับ 

ยาบางประเภทจะไม่สามารถสั่งจ่ายผ่านบริการ Telemedicine ได้ อาทิ

 • ยาที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาท/ยาที่มีความเสี่ยงสูง : กลุ่มยา Sedative drug ยาจิตเวช ,Narcotic drug เช่น มอร์ฟีน    
 • ยาที่แพทย์จำเป็นต้องตรวจวินิจฉัยจากทางร่างกายโดยตรงก่อน (Physical Examination) จึงจะสั่งยาได้ 
 • ยาที่รักษาสำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง เช่น กลุ่มยาโรคหัวใจ เบาหวาน จิตเวช เป็นต้น 

โดยในการรับยาครั้งแรก จะต้องเข้ามาตรวจรับการรักษาที่โรงพยาบาล แต่หากต้องรับยาอย่างต่อเนื่อง สามารถใช้บริการ Samitivej Virtual Hospital ในการสั่งยาได้ตามการวินิจฉัยของแพทย์อีกครั้ง 

หากมีกรณีดังกล่าวนี้ ขอแนะนำให้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลโดยตรงก่อน เพื่อการดูแลได้ทันท่วงนี้ ได้แก่

 • ความเจ็บป่วยที่ต้องการดูแลรักษาอย่างฉุกเฉิน/อุบัติเหตุ
 • ความเจ็บป่วยที่ไม่ใช่ non-minor conditions หรือ serious healthcare issues
 • ความเจ็บป่วยที่มีลักษณะเรื้อรังซึ่งยังไม่เคยได้รับการตรวจวินิจฉัยร่างกายจากแพทย์มาก่อน
 • ความเจ็บป่วยอื่นใดที่จำเป็นต้องตรวจร่างกายโดยละเอียดเพื่อการวินิจฉัยที่ถูกต้อง

* Simple disease เช่น โรคหวัด โรคคออักเสบ โรคกระเพาะอาหารอักเสบ โรคท้องร่วง โรคปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ภูมิแพ้ ผื่นแพ้ ปวดศีรษะ ปวดท้องประจำเดือน เวียนศีรษะ เป็นต้น 

ทั้งนี้ ขึ้นกับสัญญาที่ผู้ถือกรมธรรม์ตามสิทธิ์ได้ซื้อไว้ว่าครอบคลุมการรักษาที่ต่างประเทศ หรือการรักษาตามเงื่อนไขของสัญญาหรือไม่ โดยการรักษาผ่านระบบ Telemedicine-Samitivej Virtual Hospital นั้น ลูกค้าต้องสำรองจ่ายก่อน แล้วนำค่าใช้จ่ายมาเบิกภายหลัง และการพิจารณาจะขึ้นกับข้อกำหนดในสัญญา

* Online Banking (ชำระผ่านบัตรเดบิต)

* Credit Card (ชำระผ่านบัตรเครดิต) 

โดยทางโรงพยาบาลจะเป็นผู้ส่งข้อมูลหรือเว็บไซต์ที่มีระบบรักษาความปลอดภัยในการชำระเงินให้ลูกค้าโดยตรง หลังจากที่ได้รับการปรึกษาแล้ว

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมในการใช้บริการ Samitivej Virtual Hospital สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

 • กรณีเกี่ยวกับการสำรองค่าใช้จ่าย การเบิกค่าใช้จ่าย หรือเกี่ยวกับสิทธิประกันภัย โทร. Allianz Ayudhya Call Center 1373
 • กรณีเกี่ยวกับการใช้งานบริการ Samitivej Virtual Hospital ติดต่อโรงพยาบาลสมิติเวช โทร. 02-022-2222