วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ราคาพิเศษ สำหรับลูกค้า อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต และ อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

 • บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต และ อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย ร่วมกับ 67 โรงพยาบาลในเครือข่ายอลิอันซ์ อยุธยาแคร์ ขอมอบสุขภาพดีให้กับลูกค้าด้วยวัคซีนราคาสุดพิเศษ
 • วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ราคา 690 บาท
ระยะเวลาโครงการ เริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563
 1. เลือกโรงพยาบาลที่ต้องการ ตามรายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ (ด้านล่าง)
 2. โทรฯ จองสิทธิ์กับทางโรงพยาบาลที่ท่านเลือก ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน โดย
 3. แจ้งชื่อโครงการ ‘วัคซีนราคาพิเศษของลูกค้า อลิอันซ์ อยุธยา
 • ลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
  แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรผู้ถือกรมธรรม์ทั้งรายสามัญและประกันกลุ่ม ของบริษัทฯ รวมถึงบัตรประกันอุบัติเหตุรายบุคคล ต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในวันที่มาใช้บริการ โดยลูกค้าชำระค่าใช้จ่ายเอง ณ เคาน์เตอร์การเงินที่โรงพยาบาลหลังจากใช้บริการเรียบร้อยแล้ว
 • ลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
  แสดงข้อความและรหัสจาก SMS ที่ท่านได้รับผ่านทางโทรศัพท์มือถือ เพื่อยืนยันสิทธิ์แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในวันที่มาใช้บริการ โดยลูกค้าชำระค่าใช้จ่ายเอง ณ เคาน์เตอร์การเงินที่โรงพยาบาล หลังจากใช้บริการเรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ: ลูกค้า อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย ที่ไม่ได้รับ SMS แจ้งรหัสการใช้สิทธิพิเศษนี้ สามารถติดต่อเพื่อขอรับรหัสได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า 1292
 • ไม่จำกัดจำนวนผู้ติดตามในการใช้สิทธิ์วัคซีนราคาพิเศษ
 • ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการอื่นๆ แล้ว
 • กรณีท่านไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ตามนัดหมาย กรุณาติดต่อโรงพยาบาลเพื่อทำการนัดหมายใหม่