PRESTIGE HEALTHCARE PROGRAM 2020 โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 2563

Description
 • ในปีนี้ลูกค้าจะได้รับเป็นรหัสตรวจสุขภาพประจำตัว ส่งถึงมือลูกค้าทุกท่านทางไปรษณีย์ ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถนำรหัสพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ* เพื่อรับสิทธิ์ตรวจสุขภาพได้อย่างสะดวกสบาย ในกรณีที่ลูกค้าทำรหัสหายสามารถขอรับรหัสตรวจสุขภาพประจำตัวได้โดยการโทร.สอบถามได้ที่ 1373
 1. *ลูกค้าต้องทำการโทรนัดหมายกับทางโรงพยาบาลล่วงหน้า 3 วันทำการ มิฉะนั้นโรงพยาบาลอาจปฏิเสธการให้บริการได้ หากการจองสิทธิ์ตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลนั้นๆเต็ม หรือไม่สามารถอำนวยความสะดวกได้เพียงพอ
 2. ลูกค้าต้องแสดงรหัสตรวจสุขภาพประจำตัวพร้อมบัตรประชาชนที่โรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการบริการ
 3. รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่ 1 มี.ค. 2563 – 28 ก.พ. 2564
 4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. สามารถโอนสิทธิ์ในการตรวจสุขภาพให้กับบุคคลที่มีนามสกุลเดียวกันเท่านั้น
  *ตรวจสอบโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ คลิก
  *ตรวจสอบโปรแกรมการตรวจสุขภาพ คลิก
 7. กรณีลูกค้าต้องการเปลี่ยนสิทธิ์ตรวจสุขภาพเป็นสปาหรือรถรับส่งสนามบิน กรุณาโทรขอรหัสที่ 02-645-0014 จันทร์ถึงศุกร์ 9.00-17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 8. *ดูรายละเอียดแพคเกจสปา คลิก หรือ รถรับส่งสนามบิน คลิก

Classic Package

สำหรับลูกค้า อลิอันซ์ อยุธยา เพรสทีจ ที่มีการชำระเบี้ยประกันภัยรับรวมทุกกรมธรรม์ จำนวนตั้งแต่ 300,000 – 2,999,999 บาทต่อปี
*หมายเหตุ โดยนับรวมทั้งเบี้ยประกันภัยรับปีแรก (FYP) ที่กรมธรรม์มีการอนุมัติตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. -31 ธ.ค. 2562 และเบี้ยประกันภัยรับปีต่ออายุ (RYP) ที่มีรอบการชำระเงิน (Due) ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. -31 ธ.ค. 2562 ทั้งนี้จะต้องมีการชำระเงินในระยะเวลาผ่อนผัน 30 วัน หรือชำระล่วงหน้าไม่เกิน 30 วัน

Executive Package

สำหรับลูกค้า อลิอันซ์ อยุธยา เพรสทีจ ที่มีการชำระเบี้ยประกันภัยรับรวมทุกกรมธรรม์ จำนวนตั้งแต่ 3,000,000 – 9,999,999 บาทต่อปี
*หมายเหตุ โดยนับรวมทั้งเบี้ยประกันภัยรับปีแรก (FYP) ที่กรมธรรม์มีการอนุมัติตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. -31 ธ.ค. 2562 และเบี้ยประกันภัยรับปีต่ออายุ (RYP) ที่มีรอบการชำระเงิน (Due) ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. -31 ธ.ค. 2562 ทั้งนี้จะต้องมีการชำระเงินในระยะเวลาผ่อนผัน 30 วัน หรือชำระล่วงหน้าไม่เกิน 30 วัน

Diamond Package

สำหรับลูกค้า อลิอันซ์ อยุธยา เพรสทีจ ที่มีการชำระเบี้ยประกันภัยรับรวมทุกกรมธรรม์ จำนวนตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไปต่อปี
*หมายเหตุ โดยนับรวมทั้งเบี้ยประกันภัยรับปีแรก (FYP) ที่กรมธรรม์มีการอนุมัติตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. -31 ธ.ค. 2562 และเบี้ยประกันภัยรับปีต่ออายุ (RYP) ที่มีรอบการชำระเงิน (Due) ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. -31 ธ.ค. 2562 ทั้งนี้จะต้องมีการชำระเงินในระยะเวลาผ่อนผัน 30 วัน หรือชำระล่วงหน้าไม่เกิน 30 วัน

การเตรียมตัว

 • พักผ่อนให้เพียงพอ การอดนอนจะทำให้ความดันโลหิตสูงกว่าที่เป็นจริง
 • งดอาหารและน้ำที่มีน้ำตาล 8-12 ช.ม.ก่อนเจาะเลือด หากกระหายน้ำมาก ให้จิบน้ำเปล่าได้เพียงเล็กน้อย (หลังจากเจาะเลือดแล้ว สามารถรับประทานอาหาร และดื่มน้ำได้ทันที)
 •  หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ และคาเฟอีน อย่างน้อย 24 ช.ม. ก่อนการตรวจสุขภาพ
 • ควรตรวจสุขภาพในช่วงเช้า เพื่อไม่ให้ร่างกายอิดโรยเกินไป
 • สุภาพสตรีที่ต้องการตรวจภายใน ควรตรวจก่อนหรือหลังมีประจำเดือน 7 วัน

การแต่งกาย

 • สวมเสื้อผ้าที่ค่อนข้างหลวม สบาย เพื่อสะดวกในการตรวจสุขภาพ
 • สวมเสื้อผ้าที่สามารถพับแขนได้ และไม่รัดแน่น เพื่อสะดวกในการเจาะเลือด
 • กรณีต้องการทดสอบสมรรถภาพของหัวใจด้วยการวิ่งบนสายพาน (Exercise Stress Test) ควรสวมเสื้อผ้า และรองเท้าที่เคลื่อนไหวสะดวก
 • กรณีต้องการตรวจภายใน (เฉพาะสุภาพสตรี) ควรสวมกระโปรง

วิธีการเก็บปัสสาวะ

 • ถ่ายปัสสาวะช่วงแรกทิ้งไปก่อน แล้วค่อยเก็บตัวอย่างปัสสาวะช่วงกลาง และทิ้งปัสสาวะช่วงสุดท้ายไป
 • สุภาพสตรีที่อยู่ในช่วงมีประจำเดือนไม่ควรตรวจ หรือถ้าต้องการตรวจ ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ

การเอ็กซเรย์ปอด

 • งดใส่เครื่องประดับต่างๆ ที่เป็นโลหะ
 • งดใส่ชุดชั้นในที่เป็นโครงเหล็ก
 • สุภาพสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับการเอ็กซเรย์ หากไม่แน่ใจว่าตั้งครรภ์หรือไม่ กรุณาปรึกษาเจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับการเอ็กซเรย์