ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2562

รับส่วนลดช้อปออนไลน์สูงสุด 2,000 บาท

เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยทั้งปีแรกและปีต่ออายุผ่านบัตรเครดิต JCB

 • เบี้ยประกันภัย 30,000 บาทต่อกรมธรรม์ขึ้นไป*
  รับ รหัสส่วนลด Lazada มูลค่า 500 บาท
 • เบี้ยประกันภัย 100,000 บาทต่อกรมธรรม์ขึ้นไป*
  รับ รหัสส่วนลด Lazada มูลค่า 2,000 บาท

*เฉพาะลูกค้า อลิอันซ์ อยุธยา ที่ชำระยอดเต็มจำนวนเท่านั้น

 1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ชำระเบี้ยประกันภัย ของบมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต (บริษัทฯ) ที่ได้ชำระผ่านบัตรเครดิต JCB เท่านั้น
 2.  ข้อจำกัดการแจกรหัสส่วนลด Lazada มูลค่า 500 บาท ต่อ 1 กรมธรรม์ ที่มีการชำระเบี้ยประกันภัย 100,000 บาทขึ้นไปเท่านั้น (อนึ่ง ลูกค้าจะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น)
 3.  ตัวอย่าง กรณีลูกค้าที่ได้รับรหัสส่วนลด Lazada มูลค่า 2,000 บาท ลูกค้าจะได้รับรหัสส่วนลด Lazada ที่มีมูลค่า 500 บาทต่อโค้ด ทั้งหมด 4 โค้ด
 4. สงวนสิทธิ์แจกรหัสส่วนลด Lazada จำนวน 1,000 โค้ด ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 5. รหัสส่วนลด Lazada นี้ ไม่สามารถโอนสิทธิ หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 6. รหัสส่วนลด Lazada จะถูกจัดส่งให้ทาง sms ภายใน 60 วันหลังจากวันที่กรมธรรม์อนุมัติ ตามเบอร์ติดต่อที่ได้ให้ไว้ตอนสมัครขอรับความคุ้มครองกับ บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
 7. ในกรณีที่ไม่ได้รับรหัสส่วนลด Lazada โปรดติดต่อศูนย์ดูแลลูกค้า อลิอันซ์ อยุธยา โทร. 1373
 8. ทางบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือรับผิดชอบในเรื่องของการขาย การรับประกันสินค้าและ/หรือ บริการต่างๆ อาทิ การส่งสินค้า การรับประกันคุณภาพสินค้า หรืออื่นๆ ของ Lazada
 9. ทางบริษัทฯจะถือว่าทุกท่านที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้อ่าน เข้าใจและตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆของรายการส่งเสริมการขายนี้แล้วทุกประการ
 10. กรณีมีข้อโต้แย้งใดๆเกิดขึ้น ให้ถือว่าคำตัดสินของคณะทำงานของรายการส่งเสริมการขายนี้เป็นที่สิ้นสุด
 11. โปรโมชั่นหรือรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน หรือแบบประกันยูนิตลิงค์
 1. รหัสส่วนลดของ Lazada สามารถใช้เพื่อเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าของ Lazada เท่านั้น
 2. รหัสส่วนลดที่ได้รับจากการส่งเสริมการขายนี้ จะสามาารถใช้ได้ถึง 2 พ.ย. 62 ส่วนลดสามารถใช้ได้ผ่าน Lazada แอพพลิเคชัน
  สมัครรับใช้บริการ ios และ สมัครรับใช้บริการบน Andriod หรือที่ www.lazada.co.th โดยต้องใช้ควบคู่กับบัตรเครดิต JCB
 3. สามารถใช้ 1 รหัสส่วนลด /ต่อ 1 การสั่งซื้อเท่านั้น
 4. ไม่มียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ ต่อรายการซื้อ
 5. ไม่สามารถใช้รหัสส่วนลดร่วมกับสินค้าบางรายการ อาทิ บัตรหมวดกำนัล บัตรเติมเงิน คูปองเงินสด นมผงเด็ก (Ticket & Voucher Digital goods / Infant Formula) และสินค้าที่ควบคุมราคาจากที่กำหนดบนเวบไซต์
 6. ผู้เข้าร่วมรายการจะต้องลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิกกับ Lazada ก่อนรับสิทธิส่วนลด
 7. รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้
 8. รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 9. Lazada ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขตามที่ Lazada กำหนด อีกทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีพิพาทคำตัดสินของ Lazada ถือเป็นที่สิ้นสุด
 10. กรณีต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ Lazada Call Center โทร. 02 018 0000 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9:00 - 18:00 น. สำหรับกรณีที่ใช้รหัสส่วนลด