รับรหัสส่วนลด Lazada สูงสุดมูลค่า 2,000 บาทเมื่อชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต JCB

*ที่ออกโดยสถาบันการเงินในประเทศไทย 
 • ระยะเวลาแคมเปญ : 1 สิงหาคม 2563 – 30 กันยายน 2563
ลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา ที่ถือบัตรเครดิต JCB ที่ออกโดยสถาบันการเงินในประเทศไทย
รับรหัสส่วนลด Lazada  สูงสุดมูลค่า 2,000 บาท เมื่อชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต JCB ที่ออกโดยสถาบันการเงินในประเทศ ไทย
 1. เฉพาะลูกค้าบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที่ชำระเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวน ด้วยบัตร JCB ที่ออกโดยสถาบันการเงินในประเทศไทย โดยมีรายละเอียดของเงื่อนไข ดังนี้ 
  เบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 25,000 – 99,999 บาทขึ้นไปต่อกรมธรรม์ รับ รหัสส่วนลด Lazada  มูลค่า 500 บาท
  เบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปต่อกรมธรรม์ รับ รหัสส่วนลด Lazada  มูลค่า 2,000 บาท               
 2. 2. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้กับการชำระเบี้ยประกันภัยของผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบ การลงทุน (Unit Linked Product)
 3. 3. รหัสส่วนลด Lazada จะถูกจัดส่งให้ผ่านทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ภายใน 60 วัน ถัดจากวันที่ชำระค่าเบี้ยประกันผ่านบัตรเครดิต JCB โดยแต่ละรหัสจะมีมูลค่า 500 บาท ตัวอย่างเช่น กรณีลูกค้าที่ได้รับรหัสส่วนลด Lazada มูลค่า 2,000 บาท ลูกค้าจะได้รับรหัสส่วนลด Lazada มูลค่า 500 บาท จำนวน 4 รหัส ผ่านทาง SMS 
 4. 4. ลูกค้าจะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว ต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น
 5. 5. สงวนสิทธิ์มอบ รหัสส่วนลด Lazada สูงสุดจำนวน 650 รหัส ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย เมื่อจำนวนรหัสส่วนลดครบตามที่ระบุ จะถือว่ารายการส่งเสริมการขายนี้จะสิ้นสุดลง
 6. 6. รหัสส่วนลด Lazada นี้ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 7. 7. JCB International ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือรับผิดชอบในเรื่องของการขาย การรับประกันสินค้าและ/หรือบริการต่างๆ อาทิ การส่งสินค้า การรับประกันคุณภาพสินค้า หรืออื่นๆ ของ Lazad
 8. 8. JCB International จะถือว่าทุกท่านที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้อ่าน เข้าใจและตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้แล้วทุกประการ
 9. 9. กรณีมีข้อโต้แย้งใด ๆ เกิดขึ้น ให้ถือว่าคำตัดสินของคณะทำงานของรายการส่งเสริมการขายนี้ถือเป็นที่สิ้นสุด
เงื่อนไขการใช้รหัสส่วนลด Lazada
 1. ผู้ใช้จะต้องกรอกรหัสส่วนลด ในช่องกรอกรหัส ก่อนทำการชำระเงินเท่านั้น และชำระด้วยบัตรเครดิต JCB เท่านั้น
 2. ลูกค้าต้องสมัครสมาชิกและทำการล็อคอินก่อนการใช้รหัสส่วนลดนี้
 3. ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นรายการขายอื่นๆ ของลาซาด้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าที่กฎหมาย ควบคุมการจัดรายการส่งเสริมการขายได้
 4. ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าประเภททองคำ, นมผงสูตร 1และสูตร2, บัตรกำนัลร้านค้า, และการเติมเงิน โทรศัพท์มือถือ
 5. ในกรณีคืนสินค้าเนื่องจาก “เปลี่ยนใจ” ลูกค้าไม่สามารถขอส่วนลดคืนได้
 6. รายการส่วนลดไม่รวมค่าส่ง และไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
 7. ลาซาด้า ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด และในกรณีพิพาท คำตัดสินของลาซาด้าถือเป็นที่สุด
 8. ลาซาด้า ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนและข้อกำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของลาซาด้า โทร. 02-018-0000 เวลาทำการ วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 9.00 –18.00น. ปิดทำการวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์