รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 0.7% เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันด้วยบัตรเครดิตกรุงศรี