เทศกาลประกันรับเน้นๆ โค้งสุดท้ายปลายปี บัตรกรุงศรีให้ดับเบิ้ลคุ้ม

ระยะเวลา : ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2560

เทศกาลประกันรับเน้นๆ โค้งสุดท้ายปลายปี บัตรกรุงศรีให้ดับเบิ้ลคุ้ม
ชำระเบี้ยประกันภัยแบบรูดเต็มจำนวน

 • รับคะแนนสะสมพิเศษ* 30,000 คะแนน/เลขบัญชีบัตรหลัก/รายการ*
  สำหรับ top spenders 100 ท่านแรก* เมื่อมียอดชำระเบี้ยประกันสะสมตลอดรายการ 500,000 บาทขึ้นไป
 • ชำระค่าเบี้ยประกันภัย ผ่านบัตรเครดิตกรุงศรี**
  ครบทุก 30,000 บาท/เซลล์สลิป
   รับเครดิตเงินคืน 150 บาท
  (สูงสุด 1,500 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ)
  ลงทะเบียนครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการSMS พิมพ์ INQ (วรรค) บัตรเครดิต 16 หลัก
  ส่งไปที่ 081 - 927 - 9999 รอรับข้อความยืนยันจากระบบ (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)
 • *รับคะแนนสะสมพิเศษ 30,000 คะแนน/เลขบัญชีบัตรหลัก/รายการ สำหรับ Top Spenders 100 ท่านแรกที่มียอดชำระเบี้ยประกันรูดเต็มจำนวนยอดสะสมตลอดรายการ 500,000 บาทขึ้นไป และลงทะเบียนผ่าน SMS ถูกต้องและได้รับข้อความตอบกลับยืนยันเพื่อรับสิทธิ์ระหว่าง 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 60
 • ในกรณีที่มีสมาชิกบัตรเครดิตที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดเท่ากัน บริษัทฯสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดก่อน โดยอ้างอิงจากวันและเวลาที่ปรากฎในระบบ โดยรายชื่อของผู้ได้รับคะแนนสะสมพิเศษจะประกาศที่ www.krungsricard.com/inq17/special ภายใน 90 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้
 • **รูดเต็มจำนวนชำระค่าเบี้ยประกันภัยอื่น สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี (บัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท และบัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม) : สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืน 150 บาท เมื่อชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต ทั้งปีแรกและปีต่ออายุ ครบทุก 30,000 บาทต่อเซลล์สลิป (รับสูงสุด 1,500 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ) โดยสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรที่ลงทะเบียนผ่าน SMS (Code INQ) ถูกต้องและได้รับข้อความตอบกลับยืนยันเพื่อรับสิทธิ์ระหว่าง 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 60
 • ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ  โดยเครดิตเงินคืนจะคำนวณจากยอดชำระค่าเบี้ยประกันทุกประเภทต่อเซลล์สลิป และยอดใช้จ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้
 • บริษัทฯ จะโอนเครดิตเงินคืน และคะแนนสะสมพิเศษสำหรับ top spenders เข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 90 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย (กรณีบัตรเสริมยอดใช้จ่ายจะนับรวมกับยอดใช้จ่ายของบัตรหลัก โดยเครดิตเงินคืน และคะแนนสะสมจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)
 • สงวนสิทธิ์ในการรับสิทธ์พิเศษร่วมกับรายการส่งเสริมการขายของการชำระเบี้ยประกันรายการอื่นในระยะเวลาเดียวกัน
 • ในกรณีสงสัยว่าไม่ได้รับเครดิตเงินคืนและคะแนนสะสมพิเศษโปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตภายใน 120 วันหลังจากวันที่จบรายการ
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้น ในระหว่างวันที่กำหนดเท่านั้น ไม่นับรวม ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง บริการผ่อนชำระ Krungsri Smart Plan
 • คะแนนสะสมกรุงศรี โบนัสเมื่อชำระเบี้ยประกันภัย : รับคะแนนสะสมปกติทุก 20 บาท รับ 1 คะแนน (คะแนนสะสมปกติจะคำนวณจากรายการใช้จ่ายตามเงื่อนไขบริษัทฯ โดยสามารถตรวจสอบคะแนนได้จากใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต)
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการให้เครดิตเงินคืนและคะแนนสะสมพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกอยู่ และมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่โอนเครดิตเงินคืนและคะแนนสะสมพิเศษในบัญชีของท่าน
 • รายการเครดิตเงินคืนและคะแนนสะสมพิเศษไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืนและคะแนนสะสมพิเศษจากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสำคัญ สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีจำเป็น
 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด