โปรโมชั่นวัคซีนราคาพิเศษ จ่ายแบบเหมาๆ สำหรับทุกคนในครอบครัว

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ร่วมกับโรงพยาบาลในเครือข่ายอลิอันซ์ อยุธยาแคร์ ทั่วประเทศ มอบสุขภาพดี ๆ ให้กับลูกค้าตลอดทั้งปี ด้วยวัคซีนราคาพิเศษ
  • เลือก โรงพยาบาลที่ต้องการ
  • โทรจองสิทธิ์โครงการ วัคซีนราคาพิเศษของลูกค้า อลิอันซ์ อยุธยา พร้อมนัดหมายวันและเวลาที่ต้องการเข้ารับบริการ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
  • กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรผู้ถือกรมธรรม์ทั้งรายสามัญและประกันกลุ่ม ของบริษัทฯ แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในวันที่มาใช้บริการ โดยลูกค้าชำระค่าใช้จ่ายเอง ณ เคาน์เตอร์การเงินที่โรงพยาบาลหลังจากใช้บริการเรียบร้อยแล้ว

Swipe to view more

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 720 บาท
วัคซีนป้องกันไวรัสโรต้า 2,700 บาท (แพ็กเกจฉีด 3 ครั้ง)

Swipe to view more

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ A (Hepatitis A) 5,500 บาท (แพ็กเกจฉีด 2 ครั้ง)
วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ B (Hepatitis B)  4,000 บาท (แพ็กเกจฉีด 3 ครั้ง)

Swipe to view more

วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ 23 สายพันธุ์ 1,700 บาท
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV 4 สายพันธุ์ 5,900 บาท บาท (แพ็กเกจฉีด 2 ครั้ง)
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV 4 สายพันธุ์
วัคซีนป้องกันอีสุกอีใส
2,400 บาท (แพ็กเกจฉีด 2 ครั้ง)
วัคซีนป้องกันงูสวัด 5,500 บาท
  • ราคานี้รวมค่าแพทย์และ ค่าบริการอื่นๆแล้ว
  • กรณี ท่านไม่มาใช้สิทธิตามนัดหมาย กรุณาติดต่อโรงพยาบาลเพื่อทำการนัดหมายใหม่
  • ไม่จำกัดจำนวนผู้ติดตามในการใช้สิทธิวัคซีนราคาพิเศษ