สมัครรับเงินผลประโยชน์ผ่านบัญชีธนาคาร (DCA)

สมัครรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ผ่านบัญชีธนาคาร (DCA) สามารถสมัครบริการรับเงินผลประโยชน์ ผ่านแอปพลิเคชั่น My Allianz สะดวก สมัครได้ทันที ไม่ต้องส่งเอกสาร
 • ไม่ต้องเสียเวลาไปทำธุรกรรมที่ธนาคาร
 • ไม่ต้องรอเคลียริ่งเช็ค
 • หมดกังวลเรื่องเช็คสูญหายระหว่างการจัดส่ง
 • มี SMS แจ้งเตือนเมื่อเงินเข้า
 1. เงินปันผล
 2. สินไหมสุขภาพ และสินไหมอุบัติเหตุ
 3. เงินคืนตามเงื่อนไขกรมธรรม์

Tips : สมัครผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา ได้รับเงินสินไหมทดแทน ภายใน 1 วันทำการ หลังจากได้รับการอนุมัติ

ระยะเวลาโครงการ : 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2563
 1. เฉพาะท่านที่สมัครบริการรับเงินผลประโยชน์ผ่านบัญชีธนาคาร โดยสมัครผ่าน แอปพลิเคชั่น My Allianz เท่านั้น
 2. ในกรณี ที่ท่านยังไม่มี แอปพลิเคชั่น My Allianz สามารถดาวน์โหลดได้จาก Link ด้านล่าง
  My Allianz Application สำหรับ iOS
  My Allianz Application สำหรับ Android
 3. บริษัท จะทำการจัดส่งโค้ดที่มีมูลค่า 50 บาท ผ่านทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ท่านให้ไว้กับบริษัท ภายใน 15 วัน หลังจากวันที่บริษัทอนุมัติเรียบร้อย
 4. ท่านสามารถนำโค้ดดังกล่าวไปใช้ เป็นส่วนลดในแอปพลิเคชั่น Lazada ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563
 5. โค้ดส่วนลดที่จัดส่งให้ไม่สามารถนำไปแลกหรือทอนเป็นเงินสดได้
 6. สมัครบริการ สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันผ่านช่องทางตัวแทน ช่องทางการขายผ่านธนาคาร และช่องทางการขายผ่านโทรศัพท์
 7. จำกัด 1 สิทธิ ต่อลูกค้า 1 ท่านเท่านั้น
 1. ลูกค้าต้องสมัครสมาชิก และทำการล็อคอินก่อนการใช้โค้ดส่วนลดนี้ผ่านแอปพลิเคชั่น Lazada เท่านั้น
 2. รายการส่วนลดไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้/ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นรายการขายอื่นๆของลาซาด้าและไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าที่กฎหมายควบคุมการจัดรายการส่งเสริมการขายได้
 3. โปรโมชั่นนี้ใช้กับการชำระเงินเต็มจำนวนเท่านั้น
 4. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการสั่งซื้อแบบคอร์ปอเรท และไม่สามารถใช้ได้กับตัวแทนจำหน่าย
 5. ลาซาด้าขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด อีกทั้งสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
 6. เงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 7. เงื่อนไขการซื้อสินค้า การคืนสินค้า เป็นไปตามที่ www.lazada.co.th กำหนด