• บริการตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ออนไลน์ด้วยตนเอง  
 • บริการเปลี่ยนแปลงชื่อ/นามสกุล/ข้อมูลการติดต่อ
 • บริการแจ้งสิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้า
 • บริการดาวน์โหลดบัตรประกันภัยกลุ่ม
 • บริการชำระเบี้ยออนไลน์
 • บริการแจ้งเตือนกำหนดชำระเบี้ย
 • บริการตรวจสอบผลประโยชน์และหนี้สินตามกรมธรรม์
 • บริการดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ยเพื่อยืนลดหย่อนภาษี
 • บริการสมัครหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการหักค่าเบี้ยประกันผ่านบัตรเครดิตอัตโนมัติ
 • บริการส่งเคลมออนไลน์ ส่งเคลมผ่านแอป ไม่ต้องกลัวเอกสารสูญหาย  
 • บริการขอรับผลประโยชน์ผ่านบัญชีธนาคาร  
 • บริการเงินกู้ตามกรมธรรม์ ไม่เกิน 1 แสน ทำรายการผ่านแอปได้ ไม่ต้องส่งเอกสาร
กรอกชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดให้ตรงกับในการลงทะเบียนกรมธรรม์ และเลือกลงทะเบียนด้วยอีเมล โดย 1 อีเมล ต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น

กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มเพื่อยืนยันตัวตน

เพียงเท่านี้ ก็เข้าใช้บริการมากมาย จัดการกรมธรรม์ได้ด้วยตัวเอง!

 • ลูกค้าประกันชีวิตอลิอันซ์ อยุธยา สามารถตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ของตัวเอง ทั้งประกันเดี่ยวและประกันกลุ่ม ได้ดังต่อไปนี้
 •  
 • บริการตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ทั่วไป อาทิ เลขกรมธรรม์ ความคุ้มครอง ระยะเวลาคุ้มครอง สถานะกรมธรรม์ คู่มือกรมธรรม์ หรือคู่มือสวัสดิการประกันกลุ่ม ข้อมูลแบบประกัน 
 • บริการเคลมออนไลน์
 • บริการข้อมูลการเคลม อาทิ สรุปการใช้สิทธิ์เรียกร้องสินไหม ประวัติการเรียกร้องสินไหม ออนไลน์เคลม จำนวนผลประโยชน์รายปี จำนวนเงินที่ใช้ไป รายละเอียดการใช้สิทธิ์เรียกร้องสินไหม สถานะการเรียกร้องสินไหม โดยข้อมูลส่วนนี้เป็นข้อมูลย้อนหลัง 1 ปีปฏิทินโดยนับจากปีปัจจุบัน
 • บริการอื่นๆ และการตั้งค่าการใช้งาน อาทิ การเปลี่ยนรหัสผ่าน การเปลี่ยนรหัส PIN CODE นโยบายความเป็นส่วนตัว แจ้งความประสงค์ในการเปิดเผยข้อมูลต่อสรรพากร
 • บริการค้นหาโรงพยาบาลใกล้คุณ
 • บริการสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ากับ Healthy Living ให้คุณสะสมแบดจ์ แลกของรางวัลพิเศษบนแอปฯ My Allianz ได้เลย
 • ลูกค้าสามารถชำระเบี้ยออนไลน์ได้ด้วยตัวเอง พร้อมรับบริการแจ้งเตือนกำหนดชำระเบี้ย บริการตรวจสอบผลประโยชน์และหนี้สินตามกรมธรรม์ โดยตรวจสอบรายละเอียดและจัดการธุรกรรมได้เอง  
 •  
 • นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถเลือกบริการชำระหนี้แบบอื่น อาทิ หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ, หักบัตรเครดิตอัตโนมัติ, ชำระ ณ สำนักงานใหญ่ หรือเซอร์วิส เซนเตอร์ หรือธนาคารพาณิชย์ต่างๆ หรือการชำระออนไลน์อื่นๆ เช่น True Money Wallet หรือเว็บไซต์ธนาคารเฉพาะธนาคารที่ร่วมรายการอีกด้วย
how to pay
อลิอันซ์ อยุธยา มีช่องทางการชำระที่หลากหลาย พร้อมอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า เลือกจ่ายได้ตามความต้องการ 

ธนาคารที่ท่านสามารถใช้บริการได้มีดังนี้

 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารทหารไทย
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
 • ธนาคารยูโอบี
 • ธนาคารธนชาต
 • ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

ชำระเป็นเงินสด และ/หรือ เช็คสั่งจ่าย "บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต" โดยเขียน A/C PAYEE ONLY และขีดฆ่า "หรือผู้ถือ" บนหน้าเช็ค และระบุเลขที่กรมธรรม์หรือชื่อผู้เอาประกันภัยด้านหลังเช็ค* * กรุณาขอใบรับเงินชั่วคราวทุกครั้ง เพื่อเป็นหลักฐาน การชำระเบี้ยประกันภัย

ชำระโดยบัตรเครดิต* ณ ฝ่ายการเงิน สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ หรือ เซอร์วิสเซ็นเตอร์ หรือ สำนักงานตัวแทนทั่วประเทศ

 • บัตรวีซ่า (ทุกธนาคาร)
 • บัตรมาสเตอร์ (ทุกธนาคาร)
 • บัตรเครดิต JCB
 • บัตรเครดิต AMEX

ชำระเป็นเงินสด ณ เคาน์เตอร์ของธนาคาร 8 แห่งทุกสาขา ทั่วประเทศ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ ธนาคารที่ท่านสามารถใช้บริการได้มีดังนี้

 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารทหารไทย
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
 • ธนาคารยูโอบี
 • ธนาคารธนชาต

ขั้นตอนการชำระเงินสด ณ เคาน์เตอร์ของธนาคาร

 1. กรอกรายละเอียดในใบแจ้งครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย “ส่วนที่ 3 (สำหรับธนาคาร)” โดยระบุ สาขาผู้รับฝาก และวันที่ชำระเบี้ยฯ
 2. นำใบแจ้งครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยดังกล่าว พร้อมเงินสดไปชำระ ณ เคาน์เตอร์ธนาคารที่ท่านสะดวก
 3. ธนาคารจะฉีก ส่วนที่3 (สำหรับธนาคาร) เก็บไว้ และ ประทับตราพร้อมเซ็นชื่อลงบนส่วนที่ 1 (สำหรับผู้เอาประกันภัย) หรือออกชุดชำระเงิน หรือสำเนาใบบันทึกรายการให้ท่านเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
 4. ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของกรมธรรม์หลังจากที่ธนาคารทำรายการเรียบร้อยแล้ว
 5. ชำระผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารทั้ง 6 แห่ง โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยของท่านหรือผู้อื่น ผ่านเครื่อง ATM ได้ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนของแต่ละธนาคาร ดังนี้

  - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 6. - ธนาคารกสิกรไทย
 7. - ธนาคารไทยพาณิชย์
 8. - ธนาคารทหารไทย
 9. - ธนาคารกรุงไทย
 10. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โทร. 1572
 • ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333
 • ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0-2888-8888
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ โทร.0-2777-7777
 • ธนาคารทหารไทย โทร. 1558
 • ธนาคารกรุงไทย โทร. 1551
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย โทร. 0-2626-7777

ณ สถานที่ที่มีเครื่องหมายดังนี้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ และรับชำระเบี้ยประกันภัยได้ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อ 1 ใบแจ้งหนี้

 • เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาที่มีเครื่องหมาย
 • ทำการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ทุกสาขาที่มีเครื่องหมาย
 • เทสโก้ โลตัส ทุกสาขาที่มีเครื่องหมาย
 • สำนักงานบริการ เอไอเอส/ร้านเทเลวิช ทุกสาขา ที่มีเครื่องหมาย

* โปรดเก็บใบรับเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสต่างๆ ออกให้ไว้เป็นหลักฐาน

ชำระทางไปรษณีย์ เป็นเช็ค/ดร๊าฟท์/แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย "บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต" โดยขีดคร่อมเช็ค Account Payee Only  และขีดฆ่า "หรือผู้ถือ" พร้อมแนบใบแจ้งส่วนที่ 2 ส่งมายังฝ่ายการเงิน บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ชั้น 14

จำนวนดอกเบี้ยของหนี้สินที่ปรากฏในใบแจ้งครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยนั้น เป็นดอกเบี้ยที่คิด ณ วันครบกำหนดชำระ หากท่านชำระเงินไม่ตรงวันครบกำหนดชำระ ดอกเบี้ยของหนี้สินจะเปลี่ยนไป โดยบริษัทฯ จะยึดจากวันที่ที่ท่านชำระเงินเป็นสำคัญ

หากท่านไม่มีใบแจ้งครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยหรือต้องการชำระหนี้สินใดๆ ตามกรมธรรม์ (ถ้ามี) ท่านสามารถติดต่อขอทราบขั้นตอนการชำระเงินได้ที่ ศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา โทร. 1373

 *กรณีการชำระด้วยบัตรเครดิต
 
 1. เป็นกรมธรรม์ที่มีระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยมากกว่า 5 ปี หรือ กรมธรรม์แบบต่ออายุอัตโนมัติ ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาคุ้มครอง1 ปี และสามารถต่ออายุอัตโนมัติได้
 2. บัตรเครดิตที่ใช้ในการชำระเบี้ยประกันภัยต้องเป็นของผู้เอาประกันภัยเอง หรือ ผู้ถือบัตรเครดิตจะต้องมีนามสกุลเดียวกับผู้เอาประกันภัย
 3. สงวนสิทธิ์ในการชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น (ไม่รวมถึงการชำระหนี้สิ้นทุกประเภท)
 • สามารถส่งเอกสารผ่านตัวแทน โดยใช้หนังสือยินยอมในการชำระเบี้ยด้วยบัตรเครดิต หรือ ผู้เอาประกันภัยสามารถจ่ายที่เคาน์เตอร์สำนักงานใหญ และ สาขาทั้ว 9 แห่งของบริษัทฯ
 • จ่ายผ่านระบบ Online ด้วยบัตรวีซ่า และ มาสเตอร์ทุกธนาคาร และบัตร JCB
 • ต้องเป็นการจ่ายเบี้ยประกันภัยมากกว่า 5 ปี ขึ้นไป
 • ช่องทาง BASSURANCE เท่ากับ 5 ปี จ่ายด้วยบัตรเครดิตได้
 • เพิ่มความสะดวกสบาย ให้ลูกค้าสามารถจัดการเรื่องการเคลมสินไหมบนมือถือได้สะดวกเหมือนมีกรมธรรม์ติดตัว พร้อมแจ้งยอดความคุ้มครองที่เหลือจากการเคลม จัดการได้ด้วยตัวเองบน แอปฯ My Allianz ง่ายๆ ไม่ต้องกลัวเอกสารสูญหาย ลองใช้บริการกันได้เลย
 • สมัครกู้เงินตามกรมธรรม์ง่ายๆ เงื่อนไขสบาย พร้อมตรวจสอบวงเงินสินเชื่อ และอัตราดอกเบี้ยได้ง่ายๆ บนแอปฯ My Allianz
 • กู้ไม่เกิน 1 แสนบาท ทำรายการด้วยตัวเองผ่านแอป My Allianz ได้เลย ไม่ต้องส่งเอกสาร
 • อนุมัติภายใน 2 วัน
 • ชำระเงินคืนเมื่อใดก็ได้ ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำ คืนเท่าไหร่ก็ได้
 • ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน
 • ดอกเบี้ยต่ำ เริ่มต้นเพียง 0.5% - 0.7% ต่อเดือน หรือ 6-8% ต่อปี*

Swipe to view more

 
อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น (ต่อปี)
อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น (ต่อเดือน)
วงเงินสินเชื่อ (บาท)
ดอกเบี้ยเริ่มต้น/เดือน (บาท)
บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต 6%* 0.5% 100,000 500
บริษัทบัตรเครดิตทั่วไป 20% 1.67% 100,000 1,670
สินเชื่อส่วนบุคคลทั่วไป 16-28% 1.34% 100,000 1,340

หมายเหตุ:

*ตารางข้างต้นเป็นตัวอย่าง โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามกรมธรรม์ขึ้นอยู่กับแบบประกันภัยของท่าน
**เมื่อได้รับเอกสารครบถ้วน

 • กรอกแบบฟอร์มสัญญาเงินกู้ตามกรมธรรม์
 • แนบสำเนาบัตรประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • แนบสำเนาหน้าแรก ของ สมุดบัญชี พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
ส่งเอกสารมายัง
บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ฝ่ายบริหารกรมธรรม์ ชั้น 1 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ถ.เพลินจิต เขตปทุมวัน กทม. 10330
 • เฉพาะกรมธรรม์ที่มีผลบังคับ และไม่ได้ใช้สิทธิเป็นกรมธรรม์แบบใช้สำเร็จ และกรมธรรม์แบบขยายเวลา
 • วงเงินสินเชื่อขึ้นอยู่กับมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ตามกรมธรรม์ของท่าน
*  ตารางข้างต้นเป็นตัวอย่าง โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามกรมธรรม์ขึ้นอยู่กับแบบประกันภัยของท่าน 
** เมื่อได้รับเอกสารครบถ้วน
 • หากลูกค้าต้องการแจ้งเปลี่ยนแปลง ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรืออีเมล ก็สามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง โดยจะมีผลอัปเดตทันที เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ดาวน์โหลดแอป My Allianz แล้วทำเองได้เลย
 • ไม่ให้คุณพลาดเอกสารสำคัญโดยเฉพาะเรื่องการจัดการภาษี ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ยเพื่อยื่นลดหย่อนภาษีบนแอปฯ My Allianz ได้ด้วยตัวเองเพียง
 • ดาวน์โหลดแอป My Allianz และลงทะเบียนเข้าใช้บริการ
 • เลือกเมนู “สำหรับลูกค้า”
 • ล็อกอินด้วยหมายเลขบัตรประชาชน หรือชื่อผู้ใช้งาน พร้อมรหัสผ่าน หรือตั้งค่าการล็อกอินด้วยระบบ PIN/ Fingerprint หรือ Face ID
 • ระบบจะพาเข้าสู่หน้ากรมธรรม์ของคุณ เลือกเมนูมุมขวาบน
 • เลือกหัวข้อ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ย
 • คลิกเพื่อดาวน์โหลด เอกสารจะถูกจัดเก็บในมือถือของท่าน
 • ลูกค้าสามารถสมัครรับบริการรับเงินผลประโยชน์ได้ด้วยตัวเองบนแอปฯ My Allianz สะดวก ง่าย สมัครได้เลย ไม่ต้องกรอกเอกสาร พร้อมประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับจากการรับเงินผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
 • ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปทำธุรกรรมที่ธนาคาร
 • ไม่ต้องรอเคลียริ่งเช็ค
 • หมดกังวลเรื่องเช็คสูญหายระหว่างการจัดส่ง
 • มี sms แจ้งเตือนเมื่อเงินเข้า
 • ผลประโยชน์ตามกรมธรรม
 • เงินปันผล
 • สินไหมสุขภาพและสินไหมอุบัติเหตุ
 • เงินคืนตามเงื่อนไขกรมธรรม์
พิเศษ! สมัครรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ผ่านบัญชีธนาคาร โดยระบุบัญชีเป็นธนาคารกรุงศรีฯ ได้รับเงินค่าสินไหมภายใน 1 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติสินไหม
 • หากมีแอปฯ My Allianz ลูกค้าสามารถทำการดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ได้ง่ายๆ บนแอปฯ ดังนี้
 • แบบฟอร์มเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD)
 • หนังสือยินยอมหักค่าเบี้ยประกันภัย และขอรับเงินผลประโยชน์ผ่านบัญชีธนาคารอัตโนมัติ
 • สัญญากู้เงินตามกรมธรรม์
 • แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมอุบัติเหตุ หรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (AI/PA/IPD)
 • คำร้องขอเปลี่ยนแปลง/กลับคืนสู่สถานะเดิม และขอต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย
 • หนังสือให้ความยินยอมในการสมัครรับเอกสารผ่านอีเมล
 • หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลต่อกรมสรรพากรเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี
 • คู่มือลูกค้า
 • หนังสือยินยอมและมอบอำนาจที่กรอกโดยครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อ
 • แบบสอบถามการตรวจรักษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคผิวหนัง
 • แบบสอบถามการเกิดเหตุ
 • แบบฟอร์มคำร้องขอดำเนินการเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทยูนิต ลิงค์
 • แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test)
นอกจากนี้ ท่านยังสามารถดาวน์โหลดเอกสารอื่นๆ ผ่านเว็บไซต์ได้อีกด้วย
ค้นหาโรงพยาบาลที่ไหนใกล้ที่สุดได้แค่ปลายนิ้ว ๆ ในแอปฯ My Allianz ชมวิดีโอแนะนำการค้นหาโรงพยาบาลที่นี่  
บริการแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลสำคัญ เตือนการชำระเบี้ย และบอกสถานะเมื่อเงินเข้า
เพื่อไม่ให้พลาดสิทธิ์การนำเบี้ยประกันภัยไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จึงจำเป็นต้องแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษีเงินได้กับทางบริษัทฯ เพื่อยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลเบี้ยประกันฯ ดังกล่าวต่อกรมสรรพากร

ผู้ถือกรมธรรม์อลิอันซ์ อยุธยา ที่ต้องการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการชำระเบี้ย

ประกัน ตามประกาศอธิบดีที่กรมสรรพากรกำหนดให้ผู้ถือกรมธรรม์ที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันชีวิต และเบี้ยประกันสุขภาพ จะต้องให้ความยินยอมต่อบริษัทประกัน ในการนำส่งข้อมูลการชำระเบี้ยประกันฯ ต่อกรมสรรพากร

*การรับบริการนี้บนแอปฯ My Allianz จะยกเว้นกรณีบุตรซื้อสัญญาสุขภาพให้บิดา / มารดา

Swipe to view more

ประเภทสิทธิลดหย่อนภาษี สิทธิลดหย่อน (บาท)
เบี้ยประกันสัญญาหลัก 100,000
เบี้ยประกันสุขภาพ (ตนเอง)* 25,000
เบี้ยประกันแบบบำนาญ 200,000
เบี้ยประกันสุขภาพ (กธ.บิดามารดา)** 15,000

หมายเหตุ

สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีต้องชำระเบี้ยประกันภายในปีภาษีนั้นๆ เท่านั้น

* ปี 2563 หักลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 25,000 บาท และเมื่อรวมประกันชีวิตต้องไม่เกิน 100,00 บาท

** การแจ้งความประสงค์ฯ จะสมบูรณ์ต่อเมื่อทั้งผู้เอาประกันภัย และผู้ชำระเบี้ยทำการยินยอม ทั้งนี้ข้อมูลกรมธรรม์จะต้องระบุชื่อบัตรที่จะใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเป็นชื่อผู้ชำระเบี้ย

เพื่อความสะดวก ในการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ของลูกค้า โดยลูกค้า สามารถปรับเปลี่ยนข้อมูล รวมถึง ใช้บริการ่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่นการ เคลม การดาวน์โหลดใบรับรองการชำระเบี้ยประกัน การเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ และอื่นๆอีกมากมาย 
ลูกค้าของอลิอันซ์ อยุธยาประกันชีวิต ทุกท่านสามารถ ใช้บริการจาก แอปพลิเคชั่นนี้ได้ 
ใช้ได้ค่ะ ท่านสามารถ ดาวน์โหลดเพื่อดูสิทธิประโยชน์ ในการรักษาพยาบาลของท่านได้ผ่าน My Allianz