หนังสือเสียงเพื่อคนตาบอด

กิจกรรมส่งเสริมการแบ่งปันความรู้และความบันเทิงให้ผู้พิการทางสายตา ด้วยการถ่ายทอดจินตนาการจากตัวอักษรผ่านเสียงของคุณเอง เพื่อบันทึกเป็นซีดีส่งไปยังโรงเรียนสอนคนตาบอดทั่วประเทศ

อลิอันซ์ อยุธยา ได้ริเริ่ม โครงการหนังสือเสียงเพื่อคนตาบอด เพื่อส่งเสริมการแบ่งปันความรู้และความบันเทิงให้ผู้พิการทางสายตา ผ่านถ่ายทอดจินตนาการจากตัวอักษรผ่านเสียงเพื่อบันทึกเป็นซีดีส่งไปยังโรงเรียนสอน คนตาบอดทั่วประเทศ โดยตั้งแต่เริ่มโครงการมีอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 392 คน หนังสือที่อ่านทั้งหมดจำนวน 86 เล่ม เพื่อส่งมอบไปยังโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดสร้างห้องบันทึกเสียง ณ สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น6 เพื่อให้พนักงาน ฝ่ายขาย ลูกค้าและผู้สนใจสามารถเข้ามาอ่านหนังสือได้โดยสะดวก