รายได้เฉลี่ย 30,000 – 100,000 บาท ต่อเดือน*

ขาย HIP, Health, Saving

กล้าคิด กล้าปิดการขาย กล้าทำสิ่งใหม่ๆ

กล้าเผชิญทุกข้อจำกัดเป้าหมายคือความสำเร็จ

อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ม.3 หรือ ปวช. ขึ้นไป

*ขึ้นอยู่กับผลงานที่ขายได้