สนใจร่วมเป็นพนักงานบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา

อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya - banner-recuit-oct17

Operations

Manager - Health Sales Executives

JOB SUMMARY

Initiate and execute sales strategy to drive sales force and generate sales productivity in particularly in health product on both individual and group EB.  Providing advice/ coaching to ensure the achievement of sales performance in driving the region targets.

In addition, responsible for all activities supporting sales performance of the region.

Moreover this position has to work closely with dedicated Sales Support team on market intelligent and competition & award management in order to drive and foster sales performance of all sales channels in achieving the target of company sales and provide suggestions for improvement opportunities, and creative solutions for specific programs and plans. Work closely with cross functional team

KEY RESPONSIBILITIES
 • Generate strategic plan to drive sales force
 • Sales Force Relationship Management
 • On-field Management including training, communication and other activities
 • Advise GM/AVP/AL/agents to understand Health product or business

KEY REQUIREMENTS/SKILLS/EXPERIENCE
 • Bachelor’s Degree in Business Administration, Economics, Marketing or other related field
 • At least 5 years of experience in Agency Field Management, Agency Field Support, Sales force/client Relationship Management, Marketing, AE or other related fields in insurance or banking business
 • Strong knowledge in Health Insurance product would be plus
 • Good Sales management skill, Business acumen, Strategic & analytical thinking, Communication and well collaborative
 • Proficiency in English

Bangkok Service Centre Staff

KEY RESPONSIBILITIES
 • Receive and manage the complaints received from the external parties (e.g. customers, OIC) and internal parties (e.g. sales/ distribution, TRS, Finance & Accounting, other departments) for fraud cases regarding to premium and policy/invoices

 • Coordinate and work together with the relevant parties to find the further information in checking

 • Provide the reports for customers’ cases to Finance & Accounting in taking care of customers

 • Perform and proceed for police station’s processes, or coordinate with Legal Department for the next steps

 • Provide and summarize agent’s fraud cases including U&I and Claim investigation

 • Check and monitor all debts from fraud cases, and work with sales management team from all channels to define the action required for statement deduction

 • Coordinate with Finance & Accounting for statement deduction

 • Receive the complaints or requests from the relevant parties for other investigation

 • Check and investigate for the complaint and requests.

 • Work together with Finance & Accounting to hold benefits, and other departments for further

KEY REQUIREMENTS/SKILLS/EXPERIENCE
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Business Administration, Finance & Accounting, Law or other related field
 • At least 3 years’ experience in Insurance Investigation, Auditing, Claim Management, Underwriting, or other related fields in Banking or Insurance industry
 • Good knowledge of Law
 • Problem solving and decision skill
 • Coordination and communication skill
 • Good command in English

Supervisor - Medical Underwriter

KEY RESPONSIBILITIES

To be responsible for life insurance applications analysis and evaluation of policy prospects with factors such as ages, occupation medical history, financial standing and other relevant conditions which may affect insurability.

Appraise level of risk involved in life insurance applications with adverse medical findings or applications where medical opinions or decisions are necessary for the acceptance or rejection of insurance coverage. Evaluate the medical within limits set by underwriting policy.

KEY REQUIREMENTS/SKILLS/EXPERIENCE
 • Bachelor's Degree or Master's Degree in Nursing Science, Medical Technology or related fields

 • 3 - 5 years of experience in medical underwriting or medical management in insurance business is preferred

 • Strongly in problem solving and service oriented skills able to work under pressure and time constraints

 • Computer literacy (MS office)

 • Good command of English

Staff - Claim Assessor (Reimbursement)

JOB SUMMARY

Is assigned to support Claims Reimbursement team. Also, handle the documents of claims assessment, support to monitors the pending cases or back log.

JOB ACCOUNTABILITIES

1) Claims Reimbursement

 • Support team to investigate and make decision for claims assessment  by covering the below actions:

  -          Approve for the payment base on authorization.

  -          Perform rejection of claims reimbursement

  -          Require the additional information

 • Issue memo into the system for administration in performing next steps

 • Submit for further investigation

 • Request the hospital records from hospital

 • Continuously monitor and make decision for the pending cases of Claims Reimbursement, or back log

 • Consolidate the complex cases and prepare for Claim Committee and COO/ CEO according to the authorization

2) Hospital assessment Claims (OPD cashless)

 • Handling the  OPD cashless claims from the hospital
 • Perform investigation and make decision for OPD cashless claims received in the system

  -          Approve for the payment base on authorization

  -          Perform rejection of fax claims received

  -          Require the additional information

  -          Issue memo into the system for administration in performing next steps

  -          Submit for further investigation

  -          Request the hospital records from hospital

 • Continuously monitor and make decision for the pending cases of OPD cashless Claims Hospital , or back log

 • Manage the complex cases which requires for Claim Committee Decision, and present to Claim Committee and COO/ CEO according to the authorization

3) Support Fax Claims services process

Qualifications / Skills / Experience
 • Bachelor or Master Degree in Nursing, Medical Technology, or other related field.
 • 0-2 year experience in claims assessor or underwriting from life insurance
 • Knowledge of claims management policies and processes
 • Professional nursing/ medical knowledge
 • Good in Coordination & Communication skills
 • Proficiency in English would be advantage

Finance

Manager - Reporting

KEY RESPONSIBILITIES
 • Provide the financial reports, summarize the key findings, coordinate with the relevant departments
 • Ensure that the reports are submitted to all relevant parties of all internal & external reporting requirements with accuracy and in timely manner
 • Covered in the respect of overall Accounting functions: General Accounting, Policy Related Accounting, Payment, Sales Compensation Management and Tax
 • Hands on various projects relating to Accounting and reporting
 • Support SAP CAP Implementation and go-live by end of year 2018
 • IFRS 9 & IFRS 17 Support project heads to execute project according to local and regional timeline with high-quality of agreed deliverables
 • Ensure readiness for local TFRS 9 requirements effective 1.1.2019

KEY REQUIREMENTS/SKILLS/EXPERIENCE
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Finance and Accounting
 • At least 5 years of experience in Finance and Accounting, or other related fields in insurance or banking business
 • Knowledge of Finance, accounting and Budget planning skill
 • Have a Analytical, Coordination and communication skill
 • Good command in English

Risk Manager

JOB SUMMARY

This position provides strong support for day-to-day risk management activities, in alignment with company’s risk management strategy. This position performs risk measurement and assessment, and provides supports to define the actions in preventing and eliminating the risks. This includes ensuring that own tasks/ assignments / risk management-related reports are delivered with accuracy and in timely manner. In addition, this position provides support on updating and revising the company’s risk management strategy/policy.

This risk management function must possess the qualification, experience and knowledge to manage the Company’s risks and internal control system.

KEY RESPONSIBILITIES

1. Risk Management Governance

 • Draft risk management-related policies, in alignment with company’s risk management strategy
 • Work closely with TLAA risk management committee (Thai Life Assurance Association) to represent company’s interest
 • Support for the regulatory issues that affect risk management
 • Provide advice, coaching and support to team regarding to risk management activities

2. Risk Management Communication and Training

 • Work together with team in defining the requirements for the communication and training
 • Work together with team in defining and planning communication and training, in alignment with risk management policy and strategy
 • Work with the other relevant parties to prepare and develop communication/ training materials
 • Implement the communication and training activities for all target audiences
 • Provide information and consultation with all employees on risk management issues

3. Risk Measurement and Assessment

 • Provide advice, coaching and support to team in planning and performing risk measurement/ assessment
 • Design, develop and enhance the tools and methods for quantitative and qualitative risk measurement/ assessment for the area of expertise
 • Identify the potential risks and the appropriate measures that are to be taken to manage the risks
 • Continuously monitor, measure, analyze and evaluate the risks to ensure the alignment with company’s risk management strategy, by using the particular quantitative and qualitative tools and methods, based on assignment
 • Asset Risk Assessment: market/ALM risk, and credit risk
 • Liability Risk Assessment: new product and the existing product (NBM, claim ratio, expense)
 • Operational Risk Assessment: top risk assessment, RCSA, ICOFR and Operational Risk event capture
 • Provide and share the risk assessment results with the relevant parties, expressing the risks and impacts
 • Support to review the risk assessment result reports from other team members

4. Risk Management Reporting

 • Provide advise, coaching and support team to consolidate and provide the reports regarding to risk management
 • Provide the risk management-related reports, based on the areas of expertise and according to the assignment
 • Asset Risk Assessment: market / ALM risk, and credit risk
 • Liability Risk Assessment: monitoring/reviewing on new product and the existing product
 • Operational Risk Assessment: top risk assessment, RCSA, ICOFR and Op Risk event capture
 • Track and monitor to ensure that all team members can provide risk management reports to all relevant parties with accuracy and in timely manner

5. RiCO Meeting (Risk Management Committee)

 • Provide support to Chief Risk Officer in preparing and arranging RiCO meeting
 • Initiate the agenda and prepare RiCO meeting materials
 • Ensure the readiness of RiCO meeting
 • Report and provide the status update on RiCO meeting to the relevant parties

KEY REQUIREMENTS/SKILLS/EXPERIENCE
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Finance, Risk Management, Economics, Financial Engineering, Actuarial, or other related fields

 • 4 to 6 years of experience in risk management and assessment, contingency plan design and development, finance, or other related fields in insurance or banking business

 • Any relevant professional qualification (e.g. FRM, CFA, PRM, SoA) will be an advantag

Legal, Compliance and Regulatory Affairs

Manager - Compliance

JOB SUMMARY

Provide compliance advice and services by taking regulatory requirements into the consideration, monitor compliance issues to ensure that appropriate action is taken where needed, prepare compliance report on compliance topics as assigned by supervisor, advise some appropriate control to be taken to comply with such regulations, perform quality assurance on main regulatory requirements, assist in compliance implementation of Allianz Standard – compliance function, and actively take part in compliance project launched as assigned

This compliance function must possess the qualification, experience and knowledge required to manage the Company’s compliance risk, monitor the Company’s compliance with applicable laws, regulations, internal compliance principles and procedures, advise on the Company’s compliance with relevant laws and regulations and assess the impact of any changes of applicable laws and regulations. Detailed requirements are outlined in the Company’s Compliance Policy

KEY RESPONSIBILITIES

1) Compliance Advise and Services

 • Provide advise on issues concerning compliance within Allianz Group policies and regulatory requirements
 • Provide compliance advise and support as assigned by Supervisor
 • Coordinate with internal unit and departments to ensure compliance concerns/issues are properly raised to responsible person/department.
 • Assist the team to perform compliance review and compliance risk assessments.
 • Monitor compliance issues to ensure that appropriate action is taken where needed
 • Proactively perform tasks as assigned in yearly compliance plan

2) Regulatory and Compliance Manual/ Guidelines Update

 • Update on new law, rules, orders and regulatory requirements issued by key regulators to management and relevant or concerned parties
 • Update the Compliance manuals and guidelines
 • Set up an archive system for internal regulations and for compliance documents received from the regulators, Regional Compliance and Group Compliance
 • Review compliance processes to meet Group and Internal requirements

3) Compliance Reports and Documentation

 • Prepare reports or analysis on compliance topics as assigned by supervisor
 • Update the Departmental documents, manual or guidelines to be in line with laws, rules
 • Keep record of Reports Register
 • Update Compliance checklists
 • AMLO report

4) Compliance Monitoring

 • Provide support to supervisor to track, monitor and ensure that all processes and activities are implemented
 • Review internal practices to ensure that compliance is achieved and maintained.
 • Assist in reviewing and sign off all products, product materials and corresponding sales materials to ensure they are in compliance with regulations and align with each other.
 • Raise and report non-compliance issue to the management with recommendation to eliminate or minimize such risks

5) Compliance Projects

 • Actively take part in Compliance projects launched yearly
KEY REQUIREMENTS/SKILLS/EXPERIENCE
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Law/Accounting
 • At least 5 years of experience in Compliance, Legal Counselor or Corporate Governance roles in insurance or banking business
 • Understanding of auditing, financial reporting, risk management
 • Knowledge of regulatory requirements
 • Certified Internal Auditors (CIA), Certified Public Accountant (CPA) preferred
 • Project management and coordination skill
 • Change Process Management
 • Analytical and problems-solving skills
 • Communication, negotiation and presentation skill
 • Good command of English (speaking, reading and writing)

Manager to Assistant Vice President

KEY RESPONSIBILITIES
 • Being the center providing guidance and advice in compliance with laws, regulations and best practice standard, including preparing compliance manual and usually arranging knowledge training for personnel
 • Developing compliance risk management system by identifying, assessing, prescribing procedure related to compliance risk management, monitoring and reporting the result of compliance risk assessment which may change and it’s factor that may cause non-compliance and proposing respective solution including the difficulties which already rectified. All said matters shall be reported to management, Audit Committee or the Board of Directors
 • Associating with related unit for annually providing and conducting compliance risk management plan. Such matter must define the period and in charge unit including the appropriate solution of any conducting that may be non-compliance
 • Supervising any conduct to comply the laws and regulations and best practice standard, reporting annual compliance report to the Board of Directors or Audit Committee including in case of discovering action considered as violation of or non-compliance with laws, regulations or best practice standard. It is including the management investigation and report related fining or being in any legal action by Office of Insurance Committee or other relevant government
 • Associating, on behalf of the company, with Office of Insurance Commission (OIC), Anti Money Laundering Office (AMLO), and any other supervision regulators
KEY REQUIREMENTS/SKILLS/EXPERIENCE
 • Master degree in Law, Business Administration, Accounting, or related fields

 • Min. 8 years working compliance experiences in insurance or financial business

 • Strong experiences in anti-money laundering monitoring process

 • Ability to judge quickly act decisively regarding legal challenges and preferably with the own ability to interpret and understand the implications of laws and regulations to the business of the company and to communicate the same clearly and accurately

 • Confident appearance and ability to interface with business leaders and regulators effectively

 • Result orientation – the ability to apply own extensive experience and judgment to plan and accomplish goals

 • Wide degree of creativity and latitude within the bounds of good ethics, laws and regulations

 • Efficiency English communication and presentation

Agency

Manager - Agency Training and Development (Northeast)

KEY RESPONSIBILITIES

 • Provide input to define and manage the overall training strategy and approach for Agency training and development programs with the aim to achieve high sales performance from Agency channels
 • Provide and deliver training and development programs for Agency in alignment with the company’s strategy and approach
 • Have the overall responsibility for the Agency Training and Development team under own responsibility
 • Define the overall training plan and activities for Agency Training and Development team
 • Work together and partner with the relevant parties (e.g. Agency, Direct Marketing, bank partners) to perform sales training needs analysis, design new sales training courses and review the existing training programs to improve the quality and performance of training programs
 • Proactively seek feedback on the existing training course and curriculum, define any opportunities for improvement, provide recommendations related to sales training program (e.g. leveraging the existing learning resources, improving material support or other self-paced curriculum)
 • Lead and manage team in developing the training road map of different groups of audiences
 • Have the overall responsibility for Training Development activities for the Agency Training and Development team under own responsibility - Lead and manage team in developing the professional training materials for different groups of audiences, based on training design
 • Review the accuracy and completeness of training contents, and ensure that the contents support the training objectives defined
 • Track and monitor to ensure that all training materials and tools are aligned with Corporate Brand Identity (CI) and are user-friendly
 • Track and monitor to ensure that all training development activities are performed in an accurate and timely manner
 • Undertakes other projects assigned by the head of dept.
 •  Lead and manage team in conducting training and development programs for target audiences in Agency group, according to the training schedule
 • Track and monitor to ensure that training and development programs are delivered with quality according to plan
 •  Review the training evaluation reports, define any areas for improvement, and provide suggestions / solutions
 • Drive for continuous improvement and enhancement of the quality of training and development programs with the aim of driving sales performance
 • Partner with the relevant parties to ensure the continuous improvement of training and development programs with the goal of driving sales performance
 • Provide advice and coaching for team to handle training evaluation in order to ensure the efficiency, effectiveness and quality of all training activities (e.g. training evaluations, training tests and participation rates)
 
KEY REQUIREMENTS/SKILLS/EXPERIENCE

 • Bachelor’s Degree in Business Administration, Training and Development, or other related field
 • At least 5 years of experience in Sales Training and Development, Training Management, Sales/ Distribution, Sales Support, Sales Communications, and other related field in bank or insurance industry
 • Strong training, coaching and facilitation skills
 • Good planning and organizational skills

Manager - Full Time Agent Development

KEY RESPONSIBILITIES

1. Full Time Agency Recruitment and Selection

 • Manage selection process and interviews with program candidates
 • Organize and manage selection process (interview with candidates)
 • Manage new trainers recruited for the program (future strategy)

2. Full Time Agent Development

 • Create and perform activity management to active ratio of all classes
 • Create training agenda for full-time agent program
 • Deliver training program to full-time agents under the program
 • Create and execute after-training activities for full-time agents

3. Full Time Agent consulting and monitoring

 • Provide regular feedback to ALs about agent performance (KPI / performance sessions)
 • Communicate and cooperate with Academy team
 • Regularly report about program progress to supervisor

4. Report and analysis

 • Track and monitor to ensure that training and development programs are delivered with quality according to plan
 • Review the training evaluation reports, define any areas for improvement, and provide suggestions / solutions
 • Drive for continuous improvement and enhancement of the quality of training and development programs with the aim of driving sales performance
KEY REQUIREMENTS/SKILLS/EXPERIENCE
 •  Bachelor’s Degree in Business Administration, Training and Development, or other related fields
 • At least 5 years of experience in Sales Training and Development, Sales/ Distribution, Sales Support, Sales Communications, or other related fields in the banking or insurance industries
 • Have an Insurance Product Knowledge and OIC Regulation
 • Good Presentation and Communications skill

Manager - Academic Support (Digital Content Management)

JOB SUMMARY

This position has responsibility for the Training Academic support & Digital Learning ; collaborative with internal training Dept., and external parties to work in Digital learning transformation, as well as the design of training courses and curriculums, any potential improvement opportunities and propose the actions for improvement the development of training materials and provide guidance for training sessions and other related learning experiences  to the target audiences in Agency and related sales distributions, reviews the training evaluation reports, defines any potential areas of improvement.

Moreover this position will be responsible for the coordination, and development of digital Sales Academic programs, creating and sustaining an environment of academic and professional excellence for agents on development, growth, involvement, and recognition of Sales force and environment which is conducive to innovation, positive thinking and expansion.

KEY RESPONSIBILITIES

 • Training Development : internal and regional project; AZAP LIMRA KBI Research and Development
 • Training Course Design; Focus on Digital learning
 • Training Report & Evaluation
 • Strategy and Design Publicity
 • Digital Training transformation
 • Digital content Management
KEY REQUIREMENTS/SKILLS/EXPERIENCE
 • Bachelor or Mater  Degree in Business Administration, Training and Development, or other related fields

 • 5 – 8 years of experience in Sales Training and Development, Sales / Distribution, Sales Support, Sales Communications, Marketing or other related fields in the banking or insurance industries

 • Good skill in Communication,  Online Learning, Design of training courses and curriculums or related

 • Good command in English

Office of the President

Assistant Vice President – IT Internal Audit

JOB SUMMARY

Information Technology (IT) Auditor has responsibility to perform or lead the audit team on assigned audit projects. The person in charge of IT audit must eligible to analyze business processes or activities within business functions to identify, assess and evaluate IT-related business risk (IT risk) to define audit objectives, scope and develop risk-based Audit Work Program (AWP).

IT audit must evaluate the efficiency and effectiveness of IT-related internal controls and provide recommendations to the management in order to identify and improve the IT control weaknesses and mitigate the related IT risk. It is also to assist management in evaluating internal control and consulting activity designed to add value and improve an organization’s operations.

This position must possess the qualification, experience and knowledge required to evaluate the adequacy and effectiveness of the OE’s system of governance, issue recommendations, in particular as to deficiencies with regard to the internal control system and the compliance with the corporate rules, and verify the compliance with decisions taken as a consequence thereof. Detailed requirements are outlined in the Allianz Group Audit Policy.

KEY RESPONSIBILITIES
 • Annual and Long-term IT Audit Planning and Audit Project Processes

 • Audit Preparation and Execution

 • Audit Recommendation - Implementation Status Tracking (Follow-Up)

 • Consulting Service & Special Request

 • Regular Reporting to Group Audit

 • Management of the Audit Committee (AC) Meeting

 • Liaise with external parties

KEY REQUIREMENTS/SKILLS/EXPERIENCE
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Computer Science / Mathematics & Applied Statistics.

 • Have at least 5 - 8 years of working experience in IT audit related field, i.e. computer programming, system administration, network administration, database administration and IT security administration.

 • Experiences in an audit of banking, insurance business or have a professional certification e.g. CISA, CISM, CRISC, CISSP would be advantage.

 • Have a strong knowledge in COSO ERM, COBIT, ITIL, etc.

 • Transmission Control Protocal/Internet Protocol (TCP/IP) & computer networking technologies e.g., router, switch, LAN, WAN, Wireless LAN, Virtual Private Network (VPN), etc.

 • Network Operating System (NOS) platforms e.g., Windows Server, AIX, Linux, etc.

 • Proficiency in risk analysis, and strong analytical skills particularly in regard to assessing the probability and impact of an internal control weakness

 • IT security related technologies e.g., Firewall, Intrusion Prevention/Detection Systems (IPS/IDS), Malicious software (Malware) prevention/detection & correction solutions, data encryption, Internet Protocol Security (IPSec), etc.

 • Good English communication skills especially in writing and speaking

Customer Management

Assistant Manager - Product Marketing

JOB SUMMARY

This position executes detailed work with cross functional team to ensure the balance of creativity, regulation, and timely delivery of all sales materials of products (brochure, sales kit, product training slides) of all distribution channels.

KEY RESPONSIBILITIES

1) Sales Materials Development (Agency, Bancassurance, Telesales and E-commerce)

 • Thoroughly understand the product features and target customer, and provide the draft of sales material content and outline
 • Assist Line Manger to on sales material development, from end-to-end, to ensure that they will be delivered as agreed timeline
 • Liaise with PDIT and the channel to ensure their review and agreement, and sign-off before delivery
 • Liaise with partner such as BAY, to ensure their alignment/agreement on all sales materials

2) Product Training (Agency, Bancassurance, Telesales and E-commerce)

 • Thoroughly understand the product features and target customer, and provide the draft of sales material content and outline
 • Develop product training presentation and seek PDIT review to ensure correctiveness and alignment with regulations
 • Provide product brief to ACCC and also train the trainer on product features, product benefit, Key term and condition prior new product launch

3) Product Communication and Promotion

 • Assist line manager to provide Digital Marketing with recommended products, key target customer, key selling points
 • Assist line manager to provide Digital Marketing with product information, key target customer, key visual, key selling points and contents
 • Lead and prepare to promote a product in the various event such as Agency Kick Off event, AL seminar event etc.
 • Answer enquiries or coordinate with related parties to clarify issues related to new products

KEY REQUIREMENTS/SKILLS/EXPERIENCE
 • Bachelor’s Degree in Marketing, Journalism, Business Administration, or related filed
 • 3-5 years of experience in Sales/ Marketing in insurance, consumer, or banking business
 • Required strongly skills: Interpersonal, Communication, Analytical Thinking, Promotion/Campaign and Project Management
 • Good skill in English

Supervisor to Assistant Manager - Customer Activity & Privilege

KEY RESPONSIBILITIES

1. Customer Activities

 • Understand and execute the activities organized to serve the best to customers
 • Manage detail of the activities before, during the event and measure the post event via the NPS score
 • Monitor and create evaluation report of each activity
 • Initiate action plan to close gap for the next activities

2. Communication to all existing customers

 • Work with external supplier for content and layout and internal for content input
 • Initiate incentive or relevant game that creates two ways communication between customers and company
 • Monitor the response of both physical magazine and e-magazine response rate or awareness to constantly improve the reach
 • Continue to find the way to improve the process of reaching the customers by reducing the return mail rate or the number of customers who click to open the e-mail

3. I2S Campaign

 • Create innovative company via I2S campaign by encouraging staffs to generate ideas
 • Reward and recognized ideas that are implemented and got popular vote
 • Initiate activities or function that can lift up the i2s spirit
 • Build I2S campaign awareness and increase participation rate

4. Customer Focus

 • Assist line manager to prepare communication message to promote customer focus activities among all employees
 • Award employees who receive the highest thank you letter from customers and arrange presenting ceremony

5. Customer Privileges

 • Continue searching and working with new business partners to increase type of privilege to customers, staffs and agents
 • Work with internal department to deliver the privilege to all stakeholders with minimum cost

6. Internal Communication

 • Ensure each activities are communicated to all stakeholders to leverage the campaign
 • Ensure turnaround time of the execution in each activity by working with cross functions and removing the obstacles to meet with the agreed target

KEY REQUIREMENTS/SKILLS/EXPERIENCE
 • At least 3 years of experience in Marketing and Corporate Communication and / or Customer services for high potential customers in insurance, consumer, or banking business
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Marketing Management, Business Administration, or related filed
 • Have knowledge and skills in Digital Platform for customer privileges, event management, customer activities and communications
 • Good knowledge in trend of customer behavior and how to deliver service / activity beyond expectation
 • Database analysis & management skill and advance Excel skill
 • Good in English communication

Manager to Assistant Vice President – Personal Assistant to Chief Officer

JOB SUMMARY

This position acts as personal assistant to Chief Officer in term of managing schedule, arranging meeting, conference for both domestic and international for both internal and external. The role involves administrative work in managing market management team department, arranging business trip tickets, accommodation, budget request, coordinating with HR in term of training and finance in term of other business related meeting.

The person also control department budget and update the budget to Chief Officer. The person has the overview of market management function, understand nature of each department and also the ability to manage the work flow that directly link to the responsible person while Chief Officer is absent.

The person is required to be equipped with business knowledge to be able to prepare, consolidate the presentation as needed.

The role will act as intermediary between cross function and external parties in managing the business and schedule for Chief Officer. Beyond the above responsibilities, the person is expected to learn by doing via leading the projects within the function or cross functions. Feedback result from internal colleague and cross functions via quantic will be used to evaluate the performance of the person. Qualification of the role includes integrity, compliance, ethical, honest and ability to keep secret on anything handled.

Communication skill and interpersonal skill of the person is very important to the role.

KEY RESPONSIBILITY

1) Overall Role and Responsibilities

 • Provide secretarial and administrative supports for executive, requiring discretion, confidentiality, a good understanding of technical and business vocabulary, and a detailed knowledge of the organization’s operations, procedures, and people
 • Plan, organize and schedule own workload to ensure that all activities are completed accurately and on time
 • Follow the established procedures and guidelines to provide timely and effective secretarial and administrative supports
 • Perform analysis and provide the reports, according to the assignment with accuracy and in timely manner

2) Communication and Interaction

 • Exhibit a highly professional image to contacts both in person and on the phone
 • Handle the interaction with the external and internal customers and visitors in a friendly and professional manner; interact with high level executives within the organization
 • Receive and screen incoming calls; determine which are priority matters and alert executive accordingly; make referrals to appropriate staff or provide request information
 • Facilitate smooth communications between the executive and other executives, managers and staff; and between the executive and external parties (e.g. partners, customers, media, public)

3) Scheduling and Appointment Management

 • Maintain the executive’s schedule, manage appointment and coordinate for the events (e.g. conferences, meeting and conferences calls)
 • Coordinate and facilitate executive’s calendar to arrange appointments, meeting, and conferences
 • Update executive on status of issues before scheduled meeting
 • Plan and coordinate arrangements for meeting and professional conferences
 • Prepare agenda and collect materials for meeting, speeches and conferences
 • Ensure the amenities are available (e.g. equipment, food, drinks)
 • Take and distribute minutes
 • Make travel arrangements to make best use of time
 • Be the centre of contact from cross functional and external in direct the request to the responsible person in case Chief Officer is absent.

4) Clerical and Administrative Supports

 • Provide the executive with clerical and administrative supports, as requested

o   Prepare correspondence, presentation, mail lists and other documents

o   Manage and maintain files, both electronic and hard copies

o   Provide support services such as typing, faxing, photocopying and mailing

o   Answer and screen phone calls, and take messages from external and internal sources so that the callers are dealt with promptly, courteously and accurately

o   Prepare and maintain expense reports

 • Maintain the executive’s office and accounting records; monitor and review standard expenditure s to ensure that the activities of the office are conducted within planned budgets

o   Maintain an adequate inventory of office supplies; recommend actions to be taken on office expenditures such as equipment and supply needs

 • Prepare confidential and sensitive documents, brief executive regarding to documents, and maintain the security of the executive’s records and files

5) Special/ Strategic Assignment or Project

 • Support for executive’s special/ strategic projects, based on the assignment
 • Advise, support, coordinate and collaborate on special/ strategic projects
 • Ensure that all special/ strategic assignments or projects under responsibilities are completed with quality in timely manner and within the budgets

KEY REQUIREMENTS/SKILLS/EXPERIENCE
 • Bachelor’s  Degree in Business Administration, or other related filed

 • At least 8 years of experience in Personal Assistant, Office Administration and Management, or other related filed.

 • Office administration and Filing management skill

 • Good command of English (speaking, listening, reading)

Customer Service Representative Staff (Call Centre)

KEY RESPONSIBILITIES

1) Customer Services

 • Answer incoming calls and provide information to all customer requests at the first call solution

(Excluding policy cancellation request of direct marketing customers that transfer to retention team for further convincing)

 • Carry out assignments and handle problems in accordance with call patterns, instructions, policies, procedures and / or accepted practices to ensure optimum level of Quality
 • Support customers to handle and eliminate day-to-day issues with enquiries
 • Perform specific service activities during a shift, including both call and non-call requests

2) Quality Management

 • Be responsible for delivery our service offers with excellent service as well as handling the complex or difficult cases
 • Skill sets and the customer satisfaction measured by Bottom Up and Top Down NPS
 • Study and practice for improvement based on coaching and feedback
 • Communicate professionally at all time with customers, other team and other department to ensure consistently effective working relationships
 • Contribute or be involved in Contact Centre process and procedural analysis or projects as and when required

3) Business Acumen and multiple programs / systems 

 • Process and record new transactions
 • For those with non-call resolution, will escalate the case in the tracking service request – Footprints program to Functional Unit
 • Fast learning  and is able to work under dynamic change, undertrained situation (BCP) and very high pressure environment on day to day

KEY REQUIREMENTS/SKILLS/EXPERIENCE
 • Bachelor’s Degree in Business Administration, Accounting & Finance or related fields

 • 0 to 2 years experience in insurance operations, customer services, or other related field

 • Have a Company Products & Insurance Industry

 • Customer service managerial skill

Product Provider

Assistant Vice President – Product Management

KEY RESPONSIBILITIES
 • Defines current product positioning compared to competitor’s products. The position works with distribution channel to design the product to be aligned with company and channel strategy, market trend as well as customers’ needs. The position ensures the effective sales volume and profit of the existing products.
 • Works with each channel to develop and deliver the product according to their needs and also meet Allianz guideline. The product will be reviewed and work cross function to ensure alignment and launched according to the set timeline.  This position is required to work with channels and related functions to gather information to analyze the competitiveness of the existing and/or new products/ process.
 • Proposes product design and/or recommendation to channels as well as work with Actuarial Pricing to finalize the product features and price.
 • Executes detailed work with cross function team to ensure the effectiveness and efficiency of all products launched in term of product feature detail, system support. The position requires cross function works to ensure alignment with product detail, training and launching timeline. This position is required to lead the Product Development Implementation team (PDIT) and work with channel to understand and find the solution for the implementation and recommend to top management for decision if any.
 • Works with channels and related parties in order to formulate facilitate the monthly Product Steering Group (PSG) meeting. Detail work on schedule of product support launched will be done to support line manager in order to escalate for updating top management in monthly Product Steering Group meeting.
 • Executes detail work with cross function team especially on Quote Express or system development that helps sales person to quote the price on the electronic system.
 • The position requires the understanding of product strategy of the company and by channel, product feature, price and detail actuarial in order to do the User Acceptance Test (UAT) before the system launched. This position works specifically with Product Provider and IT to ensure the product support launched timeline. This position is required to work with Product Development Implementation team and channel to understand and find the solution for the specific problem and recommend to line manager for decision if any.
KEY REQUIREMENTS/SKILLS/EXPERIENCE
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Management, Marketing, Business Administration, Actuarial Science, Statistics, Economics, Information System Management or related field
 • Minimum 5 years of experience in Insurance product development, Insurance product management (Life / Non-Life), consumer, or Banking business
 • Analytical and strategic thinking skills
 • Leadership and management skills
 • Project management, presentation and interpersonal skills
 • Coordination and communication skills
 • Very good command of English (speaking, reading and writing)

Manager - Product Actuarial (Pricing)

JOB SUMMARY

This position will ensure the alignment of the strategy, policy, guideline and procedures of actuarial pricing management. This position is responsible for developing actuarial models, performing technical pricing and product testing, performing experience analyses of key pricing assumptions (as may be required) and providing actuarial analyses / pricing / product development support to other departments. Be able to coach and review the job for the junior staff.

The scope of work responsibilities will cover assigned channels.

KEY RESPONSIBILITIES
 •  Actuarial Pricing and Product Development

o    Develop product-related actuarial models to calculate premium rates and other policy values of the product

o    Provide support for product design and review and provide comments on product features with consideration to risks and regulations

o    Develop product-related actuarial models to perform profit testing of the product

o    Ensure the appropriateness of assumptions used in profit testing such that they reflect expected future behavior of the products

o    Review policy contract provisions to ensure alignment with product design, provide comments and raise issues if necessary

o    Prepare product-related documents to support filing of the product to regional office and regulator for approval

o    Provide answers/ discuss with regional office's staff and regulator related to product filing

o    Actively participate in Product Development Implementation Team to discuss and provide comments on product development issues

o    Review product specifications, prepare information for setting up new products and modifications of existing products, perform User Acceptance Test (UAT)

o    Involvement in preparing product proposal to partner especially sales compensation determination to ensure competitiveness and profitability measures are met

o    Review sales material e.g. sales illustration system, product brochures, agency manual, training materials.

 • Internal Regular Reports

o    ­Perform or review regular reports for management

 • Team management

o    Be able to coach and review the job for the junior staff          

o    Manage time line of product development in the part of Actuarial side

 • Support Other Functions

o    ­Provide support to other functions e.g. day to day operation issues, product information, complaints handling, communicate technical information to internal and external customers in non-technical terms

QUALIFICATIONS
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Actuarial Sciences, Statistics, Mathematics, Finance or related field

 • Minimum 4  years of experience in Actuarial Pricing and /or Product Development in insurance or banking business

 • Mathematics, Statistics or Actuarial Sciences knowledge

 • Actuarial pricing management and familiar with Prophet models are advantage

 • Software skills e.g. data mining system, advanced excel, MS Access are required

 • Quantitative and analytical thinking Project management and coordination skills

Information Technology

Manager - Digital Product Owner

KEY RESPONSIBILITIES
 • Use extensive industry knowledge in DIGITAL WORLD to initiate projects and new innovation that help drive our business.
 • You have to show and take responsible conceptualize ideas, plan, break down complex business problems and design digital solutions.
 • Lead end-to-end project implementation using Agile methodology.
 • Write product backlog, user stories, attend stand up meetings, manage a SCRUM team, conduct testing and manage releases.
 • Work closely with Business Unit (Sales distribution, Marketing and Operations) to initiate projects from start to implementation, and involve writing of RFP, customer research activities including working with external and internal parties.
 • Use your analytics skills to assess the as-is situation regarding digital analytics, define the to-be situation and work with the advanced analytics team to implement changes that supports marketing to drive digital performance.
 • You will also use analytics and data-driven decisions to constantly improve the adoption rate of digital tools.
KEY REQUIREMENTS/SKILLS/EXPERIENCE
 • Strong project management skills. Experience in Agile Methodology or Business to IT translation is a strong advantage, have an opinion or vision of what features a product should have

 • Excellent negotiation, multiple tasks and conflict management skills. Able to negotiate and get approval / alignment from Global/Regional/Local stakeholders

 • Analytical skills; data from multiple sources (calculation, multiple process steps, Google Analytics, Mix panel)

 • Strong ability to adapt to change and understand the impact of technology on business

 • Technical experience is an added advantage but not compulsory. Digital marketing or E-commerce experience will be valuable

Qualifications
 • Minimum 3  years’ experience in Digital Project Management, Product Owner from STARTUP BUSINESS
 • Core skills: To be Digital person, rounded for digital era, FAST LEARNING, excellent English communication.

Direct Marketing & Bancassurance & Group Business

Group Business Sales (Broker Channel)

JOB SUMMARY
 • Communicates and visit broker to provide the information and consultation with clients about employee benefits to achieve sales target
 • Coordinates with the relevant parties to meet client satisfaction
 • Promote new service or product, review invoice and commission statement to ensure that there are no mistake
 • Train and coach new or junior staff to be a performing Sales Executives
 • Propose new initiative to improve work process and share work experience to team
 • Arrange meeting with client by themselves and do the proactive work to strengthen relationship with client
Key Responsibilities:

1) New Business Sales Management

 • Provide information and consultation with clients about employee benefits
 • Approach target client directly to ensure sales performance
 • Continually communicate with and visit clients
 • Perform analysis and comparison, and present the good advantage of using comapny product to clients
 • Analyze and provide the weekly sales reports with accuracy and timeliness
 • Define and raise the outstanding issues/ problems to the relevant parties
 • Provide suggestions and initiatives to solve the issues/ problems in order to increase sales performance

2) Coordination with Internal Network

 • Follow up the outstanding routines from Group Operations and Claims
 • Contact with Accounting for issuing receipts
 • Contact with the other relevant departments to meet client satisfaction

Qualifications/ Skills

 • Bachelor’s in Business Administration, Economics, or other related field

 • 5 to 8 years experience in Group Employee Benefits business in Life Assurance or Broker

 • Group employee benefit knowledge

 • Good negotiation and presentation skill

 • Good command in English

Digital Sales

Manager to Assistant Vice President - Digital Sales and Marketing

Key Responsibilities

The role will be to manage campaign performance and product marketing within Digital Sales department. Key focus will be on sales performance and product management.

Campaign Performance
 • Execute, monitor and manage campaign performance to ensure agreed sales productions are achieved as per the given key performance indicators (KPIs).
 • Responsible and manage total campaign budgets to meet target hurdle including specific KPIs such as cost per leads, total number of leads acquired, quality of leads, and other business expense.
 • Closely work with Marketing Management Team to ensure product USP, marketing contents and digital optimization strategies are aligned within the budget.
 • Closely work, drive and facilitate discussions with the respective Sales Team to ensure that all sales KPIs target will be achieved as committed.
 • Work with related parties i.e MIS, to analyze campaign feedback, and performance in order to find ways to develop improvement plan for future campaigns.
 • Able to work with internal parties to smoothly obtain information, prepare process, well manage the assigned projects
 • Able to work with external parties i.e. e-leads providers, media agencies, research agencies, business partners, etc.
Product Performance
 • Closely work with Product Provider Team to review, develop / modify products to offer right product to meet customer needs in each segments, and toward campaign strategy.
 • Manage online user research and customer insights to identify improvement plan and new product development process
 • Oversee market research and analysis of the competitor to support improvement plan and  new product development process
 • Plan and manage product planning to maximize leads efficiency, sales conversion, and product profitability
Qualifications/ Skills/ Experience
 • Bachelor or Master’s degree in Marketing or related fields
 • Over 5 years work experience including product marketing, performance marketing, Sales management
 • Experience in online media optimization in e-commerce would be advantage
 • Solid background in development of business plan, marketing strategy and feasibility
 • Detail-oriented with strong organizational and time management / prioritization skills
 • Accountability and Hands-on mentality
 • Excellent communication skills both in English and Thai
 • Excellent interpersonal skills and demonstrated ability to report and persuade different levels

สวัสดิการดีๆจากอลิอันซ์ อยุธยา

“ทำงานสนุก ลุกนั่งสบาย แอร์เย็นชื่นใจ Wifi ฟรี”

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด มหาชน

อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 2 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330

โทร : 0-2305-7463, 7466 or 7943

อีเมล : careers@azay.co.th