คุณ เขมวดี เดชาฤทธิ์

 กิจกรรมและสิทธิประโยชน์ดีๆ เคียงข้างจังหวะชีวิตของคุณ
ไม่ต้องสมัคร ไม่มีเงื่อนไขใดๆ เพียงคุณเป็นผู้ถือ กรมธรรม์ประกันชีวิตของ อลิอันซ์ อยุธยา ก็มีสิทธิ์รับความสุขผ่าน กิจกรรม และ สิทธิประโยชน์ดีๆ ตลอดทั้งปี

คำแนะนำในหมวดแบบประกันประทับใจท่านอื่น

กลับสู่หน้ารวม