แพทย์หญิง เกศรินทร์ เกี่ยรติเสวี

ดิฉันเป็นลูกค้าซึ่งปัจจุบันอายุ 70 ปี ประทับใจรูปแบบประกันของบริษัทเพราะเหมาะสมและ ตรงใจกับความต้องการในการออมเงินเมื่อใช้ในยามเกษียณอายุจะได้ไม่เป็นภาระของลูก หลานในบั้นปลายชีวิตแถมมีเงินคืนให้ปีละ 2 ครั้ง ดิฉันเลือก อยุธยาอนาคตมั่นคง 20/20 เพราะเงินดิฉันจะไม่สูญหายเมื่อครบกำหนดตามกรมธรรม์แน่นอน

คำแนะนำในหมวดแบบประกันประทับใจท่านอื่น

กลับสู่หน้ารวม