คุณชรัตน์ บูรณะสมทบ,

ผมรู้สึกว่าที่นี่มีบริการที่หลากหลายดีนะครับ คือผมก็เป็นลูกค้าที่นี่มาได้ประมาณ 5 ปีแล้ว อย่างที่ผ่านมาบ้านผมประสบปัญหาน้ำท่วม ทำให้ต้องใช้เงินในการซ่อมบ้าน ก็ทราบว่ามีบริการกู้เงินฉุกเฉินจากกรมธรรม์ ซึ่งผมก็ดูรายละเอียดทุกอย่าง เห็นว่าดอกเบี้ยก็ไม่แพงมาก ผมเลยได้นำเงินจากส่วนนี้มาใช้จ่ายทั้งในเรื่องของค่าซ่อมบ้าน และรายจ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นเพิ่มเติม ทำให้รู้สึกอุ่นใจมากเลยครับ

คำแนะนำในหมวดแบบประกันประทับใจท่านอื่น

กลับสู่หน้ารวม