เด็กชาย ณัฐธัญ มนทอง

เปิดโอกาสสร้างงานให้เด็กไทย กับ โครงการ อลิอันซ์ อยุธยา ยุวมัคคุเทศก์
หนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้แนวคิด “ปันความรู้สู่เด็กไทย” ที่เปิดโอกาสให้เด็กไทยมีประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนและยังต่อยอดเป็นอาชีพเสริมได้อีกด้วย

คำแนะนำในหมวดแบบประกันประทับใจท่านอื่น

กลับสู่หน้ารวม