วางแผนการศึกษาเพื่อลูก


จากสถิติในไทยความเสี่ยงที่เกิดกับเด็กๆ มากกว่า 50% ที่ไม่สามารถเรียนจบได้ มีเหตุผลจากพ่อแม่ไม่ได้วางแผนการเงิน หรือไม่ได้เตรียมเงินไว้ให้อย่างเพียงพอ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้เรามาศึกษาวิธีการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพกันเถอะ