ค่าใช้จ่ายทางการศึกษา

การศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นสมบัติล้ำค่าที่พ่อแม่จะมอบเป็นสมบัติติดตัวแก่ลูกได้ การประมาณการค่าใช้จ่ายทางการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่พ่อแม่ควรจะคำนึงถึงเป็นอันดับแรกๆ และเพื่อให้ง่ายแก่การคิด อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ได้นำวิธีการหาค่าใช้จ่ายการศึกษาเบื้องต้นมาแนะนำ

โดยค่าใช้จ่ายทางการศึกษา เป็นค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงควรมีการคำนึงถึงค่าเงินที่อาจจะเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วย ซึ่งเมื่อทำการคำนวณเผื่อในส่วนเงินเฟ้อแล้ว ตัวเลขที่ได้อาจจะดูเหมือนเป็นจำนวนเงินก้อนใหญ่ที่ยากจะบรรลุเป้าหมายการออมได้ แต่อย่าลืมว่าถ้าคุณเลือกที่จะออมเงินส่วนนี้ในทางเลื่อกที่ให้ผลตอบแทนที่สูง เช่น ซื้อประกันชีวิตเพื่อการศึกษา เพื่อประกันอนาคตการศึกษาของลูกว่าจะเป็นไปตามที่เขาฝันไว้ พ่อแม่ควรมองหาแบบประกันเพื่อการศึกษา เพื่อให้มั่นใจได้ว่า หากเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นกับคุณ ลูกยังสามารถมีเงินเพื่อสานฝันของเขาได้ต่อไป

แล้วต้องใช้เงินเท่าไหร่...จึงจะสามารถส่งลูกเรียนจบปริญญาตรีได้ล่ะ

การวางแผนเพื่อการศึกษาของลูกนั้นเป็นการวางแผนระยะยาวนับยี่สิบปี ซึ่งค่าใช้จ่ายด้านการศึกษานั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการเลือกสถาบันการศึกษา ทำเล เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่สามารถวางแผนได้ง่ายขึ้น เราได้นำค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยของแต่ละสถาบันการศึกษามาให้ศึกษาไว้เป็นแนวทาง

อัตราค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในแต่ละระดับชั้น (หน่วย: บาทต่อหลักสูตร)
ระดับขึ้น ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย
รัฐบาล เอกชน นานาชาติ
อนุบาล (3 ปี) 39,000 105,000 1,000,000
ประถม (6 ปี) 78,000 200,000 3,100,000
มัธยมต้น (3 ปี) 45,000 360,000 1,850,000
มัธยมปลาย (6 ปี) 78,000 200,000 3,100,000
ปริญญาตรี (4 ปี) 56,000 240,000 400,000
Total 257,000 1,305,000 8,250,000

อ้างอิง : เงินทองต้องใส่ใจ วางแผนการเงินส่วนบุคคล, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2551