อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก


บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ประกาศสานต่อ  โครงการ “อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก” ปี 9  เดินหน้ากิจกรรมทัศนศึกษาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพิ่มพูนการเรียนรู้สร้างความเข้าใจความเป็นมาของบ้านเมืองและร่วมปลูกฝังสร้างค่านิยมความเป็นไทยให้กับเยาวชนไทยรุ่นใหม่ พร้อมโครงการต่อยอด “อบรมยุวมัคคุเทศก์ โดย อลิอันซ์ อยุธยา” จับมือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร และโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ผลักดันเยาวชนที่สนใจเข้ารับการอบรม ส่งลงสนามจริง นำเที่ยวเยาวชนรุ่นน้อง ณ สถานที่สำคัญในกรุงเทพมหานคร

นางสาวพัชรา ทวีชัยวัฒนะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารการตลาดและสื่อสารองค์กร        บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เปิดเผยว่า โครงการ ”อลิอันซ์ อยุธยา พาน้องเที่ยวบางกอก” ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2549 และก้าวสู่ปีที่ 9 ในปีนี้ โดยได้ร่วมกับกรุงเทพมหานคร นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร  ไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เน้นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์รอบเกาะรัตนโกสินทร์เป็นหลัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้เด็กได้มีประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน พร้อมศึกษาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทย

ตลอดระยะเวลาดำเนินงานจวบจนปัจจุบัน ซึ่งเป็นปีที่ 9 แล้วนั้น มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้นกว่า -38,000 คน ซึ่งถือเป็นความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจ และความสำเร็จดังกล่าวได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้บริษัทฯ เดินหน้าต่อยอดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ให้เยาวชน โดยได้ร่วมกับกรุงเทพมหานคร พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร และโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัด โครงการ “อบรมยุวมัคคุเทศก์ โดย อลิอันซ์ อยุธยา เพื่อให้นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่เคยเข้าร่วมโครงการฯ และสนใจต่อยอดความรู้ ได้พัฒนาและเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถ ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ และสามารถประกอบเป็นอาชีพได้

สำหรับหลักสูตรอบรมยุวมัคคุเทศก์ ประกอบด้วยภาคทฤษฎี 80 ชั่วโมง ซึ่งอบรมเป็นระยะเวลา 3 เดือน  ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม  และช่วงฝึกปฏิบัติงานที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ  เป็นระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม  (ปีถัดไป) จึงถือเป็นการจบหลักสูตร เพื่อรับประกาศนียบัตรในการทำงานได้จริงตามสถานที่ต่างๆ ตามมาตรฐานของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

นายอรรถพร สุวัธนเดชา รองปลัดกรุงเทพมหานคร  กล่าวว่า “รอบเกาะรัตนโกสินทร์ของกรุงเทพมหานครนั้น มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์มากมาย การเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เข้ามาสัมผัสและเรียนรู้วัฒนธรรมไทยผ่านการท่องเที่ยวนอกสถานที่นั้น ถือว่าก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมาก นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้ว ยังเป็นการช่วยปลูกฝังสำนึกรักประเทศไทยและความภาคภูมิใจที่มีต่อบรรพบุรุษไทยให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ ในนามของกรุงเทพมหานคร รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้สนับสนุนโครงการนี้ต่อเนื่องจนก้าวสู่ปีที่ 9 แล้ว รวมทั้งโครงการต่อยอด “อบรมยุวมัคคุเทศก์” เองก็ถือเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชน ได้เข้ามาเรียนรู้งานมัคคุเทศก์และสร้างอาชีพได้ในอนาคต”  

นางสาวพัชรา เปิดเผยอีกว่า ถึง ณ ปัจจุบัน  มียุวมัคคุเทศก์รุ่นแรกที่ได้รับประกาศณียบัตรแล้ว จำนวน 37 คน ซึ่งบางส่วนได้ลงปฏิบัติงานจริงที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร(วัดโพธิ์)นำเที่ยวเยาชนรุ่นน้องที่ร่วมโครงการในทุกวันเสาร์-อาทิตย์ตลอดช่วงเปิดเทอมที่ผ่านมา ส่วนยุวมัคุเทศก์รุ่นที่ 2 จำนวน 32 คน สำเร็จการฝึกงานภาคปฏิบัติที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร และได้เข้าปฏิบัติงาน บรรยายให้แก่เยาวชนรุ่นน้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกัน

“อลิอันซ์ อยุธยา ไม่เพียงมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อความเป็นเลิศในทุกด้าน แต่เรายังคงเดินหน้าทุ่มเทสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมเช่นนี้ไปอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน ภายใต้แนวคิด “ปันความรู้สู่เด็กไทย” เพราะเราเชื่อมั่นและมุ่งหวังที่จะเห็นสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยมีเรา อลิอันซ์ อยุธยา อยู่เคียงข้างคนไทยทุกจังหวะชีวิต” นางสาวพัชรา กล่าวทิ้งท้าย