อลิอันซ์ อยุธยา ขึ้นแท่นที่หนึ่งสร้างความประทับใจสูงสุดแก่ลูกค้า ด้วยการบริการเป็นเลิศ ตอกย้ำความสำเร็จจากแคมเปญ Service Excellence


อลิอันซ์ อยุธยา ขึ้นแท่นที่หนึ่งสร้างความประทับใจสูงสุดแก่ลูกค้า  ด้วยการบริการเป็นเลิศ

ตอกย้ำความสำเร็จจากแคมเปญ Service Excellence

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เผยผลสำรวจคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อบริษัทประกันชีวิตประจำปี 2556 ซึ่งจัดทำโดยบริษัท Acorn ประเทศไทย บริษัทที่ปรึกษาด้านการวิจัยด้านการตลาดชั้นนำ โดยเปรียบเทียบระหว่าง อลิอันซ์ อยุธยา กับ 5 บริษัทประกันชีวิตชั้นนำ ผลการสำรวจ สรุปว่า อลิอันซ์ อยุธยา ได้คะแนนความพึงพอใจมาเป็นอันดับ 1 ด้วยคะแนน 28.8% สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดโดยรวมถึง 5% โดยเฉพาะความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของตัวแทนได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี คว้าคะแนนนำโด่งถึง 84%  

          นางสาวพัชรา ทวีชัยวัฒนะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝายบริหารการตลาดและสื่อสารองค์กร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เปิดเผยว่า “กลยุทธ์ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง โดยริเริ่มการให้บริการลูกค้าและสร้างแบรนด์ภายใต้จุดยืน การบริการเป็นเลิศ หรือ Service Excellence ที่ผ่านมา เราจึงได้นำเครื่องมือชี้วัด Net Promoter Score (NPS) มาใช้ในการวัดความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งไม่จำกัดแต่เพียงระดับ “พอใจ” เท่านั้น แต่เป็นระดับเหนือขึ้นไป ที่ลูกค้ามีการบอกต่อประสบการณ์ดีๆที่ได้รับจากบริษัทฯ สู่คนรอบข้าง”

          โดยบริษัทฯ ร่วมกับ บริษัท Acorn ประเทศไทย  ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการวิจัยด้านการตลาดชั้นนำ ได้จัดทำสำรวจคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อบริษัทประกันชีวิต ขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนกันยายน โดยเริ่มมาตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา จากสถิติพบว่าคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อบริษัทฯ ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด ผลสำรวจประจำปี 2556 จากจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 900 คนซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าของอลิอันซ์ อยุธยา และบริษัทชั้นนำอื่นๆอีก 5 บริษัท พบว่า อลิอันซ์ อยุธยา ได้คะแนนความพึงพอใจมาเป็นอันดับ 1 โดยได้คะแนน 28.8% สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด

          “สำหรับเหตุผลที่ทำให้ลูกค้าประทับใจในตัวบริษัทฯ นั้น ลูกค้าส่วนใหญ่ตอบรับว่าประทับใจในการบริการของตัวแทนที่ให้การดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี มีการติดต่ออย่างสม่ำเสมอ และให้คำแนะนำด้านผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าเป็นอย่างดี โดยได้ผลคะแนนด้านการบริการของตัวแทนสูงถึง 84% เหนือกว่าบริษัทประกันชีวิตอื่นๆ สอดคล้องกับแคมเปญ Service Excellence โดยปีที่ผ่านมา บริษัทฯได้เปิดตัวหนังโฆษณา 3 เรื่อง ซึ่งเป็นประสบการณ์จริงที่ลูกค้าแชร์เข้ามา หนึ่งในนั้น เป็นเรื่องราวของตัวแทน   อลิอันซ์ อยุธยา ที่ดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด แม้ยามเจ็บป่วย บริษัทฯจึงต่อยอดเรื่องราวดีๆ นี้ ด้วยแคมเปญ “Get Well Soon Cake” โดยให้ตัวแทนนำเค้กเข้าไปเยี่ยมไข้ลูกค้าที่เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน ซึ่งแม้จะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆ แต่เราเชื่อว่าการเอาใจใส่นี้ ทำให้ลูกค้าสัมผัสได้ถึงความห่วงใย และจริงใจ จึงเทคะแนนด้านการบริการของตัวแทนให้กับเรา” คุณพัชรา กล่าวทิ้งท้าย

          ในอนาคต กลยุทธ์ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ก็จะยังคงเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักที่อลิอันซ์ อยุธยา ใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยเน้นการเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าและให้ความสำคัญกับทุกความคิดเห็น เพื่อนำมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหนือความคาดหมาย ส่งผลให้บริษัทฯ กลายเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและบริการต่อไป 

แท็กที่เกี่ยวข้อง : อลิอันซ์ อยุธยา