อลิอันซ์ อยุธยา เผยกลยุทธ์การลงทุนแม้ภาวะตลาดที่ผันผวน เน้นกระจายความเสี่ยง เลือกตราสารหนี้เครดิตดีมีคุณภาพ และหุ้นผลตอบแทนดีถือยาว


บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ยืนยันความแข็งแกร่งและมั่นคงของธุรกิจแม้เผชิญภาวะตลาดที่มีความผันผวน ดร. อูลฟ์ แลงจ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เปิดเผยว่า “ประเทศไทยมีพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ซึ่งในขณะนี้ความมั่นใจของผู้บริโภคกลับมาและทำให้บรรยากาศการลงทุนดียิ่งขึ้น ในส่วนของนักลงทุนต่างชาติเอง ความมั่นใจต่อตลาดประเทศไทยก็กลับมาเช่นกัน ส่งผลให้การไหลเวียนของเงินทุนเริ่มกลับสู่ระดับปกติหลังจากที่มีเงินทุนไหลออกจำนวนมากในช่วงต้นปีที่ผ่านมา”

          ตลาดทุนประเทศไทยมีการพัฒนาในเชิงบวกตั้งแต่ช่วงต้น บรรยากาศการลงทุนก็เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น เนื่องจากนักลงทุนยังคงคาดหวังให้การเมืองไทยพัฒนาอย่างมีเสถียรภาพ อย่างไรก็ดี ปัจจัยความเสี่ยงจากต่างประเทศก็ยังคงมีอยู่ โดยยังคงมีความกังวลว่าวิกฤตหนี้สาธารณะในกลุ่มประเทศยุโรปจะยังคงดำเนินต่อไป ในขณะที่การพัฒนาทางเศรษฐกิจของทั้งสหรัฐอเมริกาและประเทศจีนยังคงไม่แน่นอน พร้อมด้วยมูลค่าตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดความผันผวนในตลาดต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องมายังตลาดประเทศไทยเช่นกัน

          ในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนของอลิอันซ์ อยุธยา ดร.แลงจ์ กล่าวว่า “จุดที่เราเน้นเป็นอันดับต้น คือ การสร้างความมั่นคงและให้ผลตอบแทนระยะยาวที่น่าดึงดูดใจสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ เสาหลักแรกคือการมีพอร์ทตราสารหนี้ที่มีคุณภาพ ซึ่งจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์เชิงลึกถึงความเสี่ยงด้านเครดิตเป็นสำคัญ ในขณะที่ส่วนของอสังหาริมทรัพย์และตลาดหุ้น เป็นโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนเพิ่มเติม” 

          ขณะนี้ มูลค่าสินทรัพย์ลงทุนของอลิอันซ์ อยุธยา อยู่ที่ 117.4 พันล้านบาท ซึ่งถือเป็นมูลค่าสูงสุดในประวัติศาสตร์ของบริษัทฯ โดยสินทรัพย์แบบผสมผสานเน้นการให้ผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ซึ่งออกแบบมาเพื่อมุ่งให้ความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพในระยะยาวเช่นกัน สัดส่วนที่มากที่สุดในพอร์ทการลงทุนของของอลิอันซ์ อยุธยา จึงมุ่งไปที่การเลือกลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ นอกจากนั้น หุ้นกู้ยังเป็นอีกทางเลือกในการลงทุนซึ่งให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระดับความเสี่ยงที่บริษัทฯรับได้ ส่วนหลักทรัพย์และกองทุนอสังหาริมทรัพย์นั้น มีสัดส่วนการลงทุนอยู่ที่ประมาณ 5% ของพอร์ททั้งหมด โดยในช่วงไตรมาสแรกของปี 2557 อลิอันซ์ อยุธยาสามารถสร้างรายได้จากการลงทุนได้ถึง 1.4 พันล้านบาท ซึ่งมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ในตอนต้น

          บริษัทฯ มุ่งให้ความสำคัญกับการจัดการสินทรัพย์และหนี้สินอย่างชาญฉลาด ซึ่งหมายถึงการปรับพอร์ทสินทรัพย์ให้มีระยะเวลาการลงทุนสอดคล้องกับภาระการเงินที่บริษัทยังคงมีต่อผู้ถือกรมธรรม์ และเพื่อให้สอดคล้องกับความคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวของผู้ถือกรมธรรม์ อลิอันซ์ อยุธยา จึงดำเนินการลงทุนในสินทรัพย์ด้วยมุมมองในระยะยาวเช่นกัน