ถึงเวลาทบทวนระบบบำนาญกันอย่างจริงจังเสียที


ภูมิภาคเอเชียกำลังก้าวสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็ว กลายเป็นทวีปที่มีผู้สูงอายุที่มีอายุมากที่สุดในโลก พร้อมกับเค้าลางการก่อตัวขึ้นของวิกฤตการณ์

ช่วงเวลา ณ ปัจจุบันนี้ ถือเป็นฤกษ์งามยามดีที่เราควรหันกลับมาทบทวนถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเกษียณ และช่องว่างทางชนชั้นที่อยู่ในระบบบำนาญของภูมิภาคเอเชีย จากรายงานดัชนีความยั่งยืนของระบบบำนาญ (Pension Sustainability Index - PSI)* ครั้งล่าสุด ตีพิมพ์โดยกลุ่มอลิอันซ์ ประเทศเยอรมนี ผู้ถือหุ้นหลักของ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต บริษัทประกันชั้นนำของไทย พบว่าหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย อยู่ในอันดับท้ายของดัชนีดังกล่าว โดยมีเพียงแค่ฮ่องกงและสิงคโปร์ที่มีชื่อติดอยู่ใน 20 อันดับสูงสุด โดยทั้งสองประเทศอยู่ในอันดับ 16 และ 19 ตามลำดับ ผลการศึกษาดังกล่าวชี้ให้เห็นอย่างเด่นชัดถึงระบบบำนาญที่ไม่ยั่งยืนและแตกแยก รวมทั้งการพัฒนาด้านประชากรที่ไม่ส่งผลดีต่อทั้งภูมิภาค

แม้จะมีการนำเรื่องของการปฏิรูประบบบำนาญเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของประเด็นปัญหาทางการเมืองที่ต้องได้รับการแก้ไขในหลายประเทศทั่วโลกมานานหลายปี แต่ผลการศึกษาล่าสุดบ่งชี้ว่าประเทศในภูมิภาคเอเชียไม่มีการเตรียมตัวที่ดีพอสำหรับอนาคต โดยสถานการณ์ระบบบำนาญปัจจุบันไม่สามารถให้การครอบคลุมด้านบำนาญต่อประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้น จึงส่งผลให้เกิดการขาดแคลนระบบบำนาญอย่างรุนแรง หากระบบบำนาญไม่ได้รับการปฏิรูปอย่างเร่งด่วน

ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาจะพบว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศในเอเชีย มักจะเป็นที่อิจฉาของประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ซึ่งมาจากหลายสาเหตุด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขจีดีพี หรือมูลค่าการส่งออกที่เป็นที่น่าพอใจ อายุเฉลี่ยของประชากรที่เพิ่มสูงขึ้นกว่า 50% รวมทั้งอัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงกว่า 60% ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา ทั้งหมดนี้ล้วนแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของประเทศในเอเชีย

อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ต้นตอของปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้น เพราะความสำเร็จด้านต่างๆ ที่กล่าวมานั้น ต้องแลกกับหลายสิ่งที่ต้องเสียไป นั่นคือ ภาพของพีรามิดแบบคว่ำ ที่ส่วนยอดเปรียบเสมือนจำนวนประชากรสูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้นทุกวัน

จากการศึกษาจากหลายสำนักพบว่า จำนวนประชากรสูงอายุในเอเชียจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าและมีจำนวนถึงกว่าหนึ่งพันล้านคนภายในปี 2040 และทำให้ทวีปเอเชียกลายเป็นทวีปที่มีผู้สูงอายุที่มีอายุมากที่สุดในโลก แต่สิ่งที่น่ากังวลมากกว่านั้น คือ ช่วงที่จำนวนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุดจะอยู่ระหว่างปี 2010-2030 นั่นหมายความว่า เราได้ก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาดังกล่าวถึงหนึ่งในสี่ส่วนแล้ว

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ จากสำนักงานสถิติแห่งชาติสาธารณประชาชนจีนพบว่า ประชากรวัยทำงาน ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 15-59 ปี มีจำนวนลดลงกว่า 3.45 ล้านคนในปี 2012 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบสิบปีที่อัตราส่วนของประชากรมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ นอกจากนั้นผลการศึกษายังชี้ให้เห็นว่า จำนวนประชากรสูงอายุของประเทศจีน อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปจะเพิ่มจำนวนขึ้นเป็น 330 ล้านคน หรือหนึ่งในสี่ของจำนวนประชากรทั้งหมดภายในปี 2050 ซึ่งเมื่อ 30 ปีที่แล้ว สัดส่วนประชากรสูงอายุมีเพียงแค่ 5% ของประชากรทั้งหมด และปัจจุบันอยู่ที่ 9% เท่านั้น สะท้อนให้เห็นว่าว่า ในอนาคต ทุกๆ หนึ่งในสี่ของประชากรจีนจะเป็นผู้สูงวัยที่มีอายุมากกว่า 65 ปี และสถานการณ์ดังกล่าว ไม่ว่าช้าหรือเร็ว ต่างกำลังเกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ ของภูมิภาคเอเชีย

อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่จำเป็นต้องได้รับความสนใจตอนนี้ของทุกๆ ประเทศในเอเชียก็คือ นโยบายและระบบบำนาญที่มีอยู่ในแต่ละประเทศนั้นขาดการเตรียมความพร้อมที่ดีพอ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรครั้งใหญ่ ด้วยจำนวนประชากรในภูมิภาคเอเชียที่จะเพิ่มจำนวนสูงขึ้น โดยปราศจากระบบบำนาญที่ครอบคลุมแก่ทุกคน

เพื่อรองรับสถานการณ์นี้ ภูมิภาคเอเชียควรพัฒนาระบบบำนาญให้มีความทันสมัย และมีความยั่งยืนทางด้านการเงิน รวมทั้งจำนวนเงินบำนาญที่เหมาะสมกับรายได้สำหรับการเกษียณในอนาคต

โดยทั่วไปแล้ว คงไม่มีวิธีการแก้ปัญหาใดที่จะเป็นมาตรฐานตายตัวและใช้ได้กับทุกกรณี รวมทั้งการแก้ปัญหาระบบบำนาญนี้เช่นกัน เนื่องจากระบบบำนาญในแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการออกแบบการจัดการของหน่วยงาน อย่างไรก็ดี สิ่งที่เป็นปัญหาหรือความท้าทายที่ทุกประเทศต้องประสบ ต่างเกี่ยวพันกับประเด็นพื้นฐาน นั่นก็คือ ความเหมาะสม ความเท่าเทียมกัน และความยั่งยืนด้านการเงินของระบบบำนาญ

เมื่อคำนึงถึงการวางแผนระบบบำนาญที่ยังคงมีช่องว่างอยู่มาก ความเป็นจริงก็แสดงให้เห็นว่ามีโอกาสอันน้อยนิดที่ประเทศในเอเชียจะสามารถพัฒนาระบบบำนาญให้อยู่ในระดับที่สมควร หรือไม่เดินตามความผิดพลาดที่ประเทศตะวันตกเคยดำเนินมาในอดีต ดังนั้น เวลานี้ คือเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับภูมิภาคเอเชียที่ต้องดำเนินการอะไรบางอย่างทันที รวดเร็ว และถูกต้อง เพื่อจัดการกับปัญหาเหล่านี้

*ดัชนีความยั่งยืนของระบบบำนาญโดยกลุ่มอลิอันซ์ ตรวจสอบระบบบำนาญอย่างเป็นขั้นตอน รวมทั้งการพัฒนา ทั้งทางด้านประชากร การเงินภาคสาธารณะและการออกแบบระบบบำนาญ ซึ่งมีอิทธิพลต่อพัฒนาการและแสดงให้เห็นความจำเป็นในการปฏิรูปของแต่ละประเทศ

มานูเอล บาวเออร์ กรรมการบริหารของกลุ่มอลิอันซ์ หนึ่งในบริษัทด้านการประกันภัยชั้นนำของโลก และเป็นบริษัทผู้ถือหุ้นหลักของ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต