Tags "ไมเกรน"

  • หากมีอาการเหล่านี้ ควรพบแพทย์นะคะ

    1. ปวดหัวตุบ ๆ  เป็นระยะ ๆ

    2. ปวดหัวข้างเดียว ซ้ายที ขวาที

    3. ปวดหัวรุนแรง ทนไม่ไหวแล้ว