Tags "ฤดูฝน"

  • 1. วันที่เปียกฝน อย่ารีบเข้าห้องแอร์เย็นฉ่ำ เพราะทำให้ร่างกายปรับตัวไม่ทัน

    2. ทานสมุนไพร รักษาอุณหภูมิ ภูมิคุ้มกันในร่างกาย เช่น ตะไขร้ ขิง กระเทียม

    3. ใส่เสื้อผ้าเบาสบาย ไม่หนาหรือคับเกินไป เพื่อลดความชื้นสะสม

    4. แช่เท้าในน้ำอุ่น ช่วยให้เลือดไม่เลี้ยงแถวโพรงจมูกมากขึ้น ป้องกันหวัดได้ดี