Tags "คปภ"

 • ในช่วงเทศกาลแบบนี้  หลายคนคงกำลังเตรียมตัวเดินทางไปเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ อลิอันซ์ อยุธยา มีคำแนะนำดี ๆ สำหรับการขับขี่ปลอดภัย มาให้ค่ะ

 • ในช่วงเทศกาลแบบนี้  หลายคนคงกำลังเตรียมตัวเดินทางไปเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ อลิอันซ์ อยุธยา มีคำแนะนำดี ๆ สำหรับการขับขี่ปลอดภัย มาให้ค่ะ

  1. เตรียมร่างกายให้พร้อม ก่อนเดินทางไกล
   สำหรับคนอาสาเป็นสารถี ขับรถในระยะทางไกล ควรพักผ่อนให้เพียงพอก่อนออกเดินทาง  งดดื่มแอลกอฮอล์ ในขณะขับรถด้วยนะคะ  และเมื่อรู้สึกง่วงนอน หรือเมื่อยล้า หาที่พักรถ จอดรถสัก 10-20 นาที ลงมายืดเส้นยืดสายแล้วค่อยเดินทางต่อ
    
  2. รอบรู้เรื่อง “รถ”
   ตรวจสอบสภาพรถเครื่องยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือ ล้อรถยนต์สำรองให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ ให้อุ่นใจก่อนออกเดินทาง
    
  3. รอบรู้เรื่อง “ทาง”
   เตรียมศึกษาดูเส้นทาง ก่อนออกเดินทางเสมอ เพื่อช่วยให้ง่ายต่อการขับขี่และไม่หลง  หรือใครที่มีอุปกรณ์ GPS นำทาง ก็เตรียมตัวกำหนดจุดหมายปลายทางไว้ล่วงหน้า
    
  4. รอบรู้เรื่อง “กฏจราจร” 
   ขอบขี่ด้วยความเร็ว ตามที่กฏหมายกำหนด และเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ อย่าลืมใส่หมวกกันน๊อก หรือคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่เดินทาง  รวมถึงมารยาทในการขับขี่ที่เอื้อเฟื้อผู้ร่วมทาง ก็ช่วยให้ถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย
    
  5. เตรียม “เบอร์ฉุกเฉิน” ให้พร้อม
   เตรียมเบอร์ฉุกเฉินที่จำเป็นให้พร้อม  เพื่อรับมือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่คาดไม่ถึง