Tags "การใช้ชีวิต"

  • ตื่นเช้าแบบนี้มีแต่ข้อดีจริงๆนะคะ  นอกจากช่วยให้เรามีเวลาทำกิจกรรมมากกว่าคนอื่นแล้ว ยังช่วยให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่า สมองปลอดโปร่งและช่วยให้เราคิดได้เร็วขึ้นอีกด้วย