Story detail

เรื่องขำเบาๆ จากลูกค้าของเราส่งมาให้ค่ะ 
ตัวแทนอลิอันซ์ อยุธยา น่ารักทุกคนจีจีนะคะ >//<

แท็กที่เกี่ยวข้อง : อลิอันซ์ อยุธยา Allianz Ayudhya