Story detail

ถึงจะล้มละลายหัวใจสลายในเกมส์ แต่ในชีวิตจริงก็ยังมีความคุ้มครองที่แน่นปึ้ก รองรับทุกความเสี่ยงในชีวิตอยู่นะคะ

แท็กที่เกี่ยวข้อง : สุขภาพปลคล็อค มายโฮลไลฟ์