11 กิจกรรมสร้างลูกให้ฉลาดในช่วงปิดเทอม


ช่วงปิดเทอมแบบนี้ ผู้ปกครองหลายท่านอาจวางแผนส่งลูกไปเรียนพิเศษ หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่กระตุ้นการเรียนรู้ แต่แท้ที่จริงแล้วเด็กๆ สามารถเรียนรู้ และสนุกสนานในช่วงปิดเทอมได้โดยไม่จำเป็นต้องเสียเงินมากมาย ลองมาดูกิจกรรมง่ายๆ ที่จะช่วยเสริมสร้างให้เด็กๆ ได้มีพัฒนาการ และเรียนรู้อะไรใหม่ๆ เพิ่มเติมกัน

1. ทำอาหาร ไม่เพียงแต่เป็นการช่วยพัฒนาการพึ่งพาตัวเองในอนาคตเท่านั้น แต่การทำอาหารยังช่วยพัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการนับ การหาร ชั่ง ตวง วัด เวลา และเรียนรู้การถนอมอาหารอีกด้วย
2. เล่นกีฬา จะช่วยพัฒนาความเชื่อมั่นในตัวเอง การทำงานเป็นทีม ความสามัคคี และการคิดอย่างมีเหตุผล โดยเฉพาะเด็กที่มีอายุ 14 ปีขึ้นไป หากฝึกการเล่นกีฬาจะทำให้ร่างกายแข็งแรง กระตุ้นกล้ามเนื้อ ทำให้มีสุขภาพที่ดี มีการพัฒนา และหากส่งเสริมให้มีการเล่นกีฬาเป็นประจำ จะทำให้เด็กติดเป็นนิสัยไปจนโต
3. อ่านหนังสือ เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า การอ่านช่วยพัฒนาสมองทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนั้นการจัดเวลา และให้เด็กมีโอกาสได้อ่านหนังสือประมาณ 1 ชั่วโมงต่อหนึ่งวัน จะช่วยให้เด็กมีการเรียนรู้ที่ดีขึ้น มีนิสัยรักการอ่าน เปิดโลกจินตนาการ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
4. เล่นหมากรุก หรือหมากฮอส  ช่วยพัฒนาสมองได้อย่างคาดไม่ถึง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนิติสัมพันธ์ การเรียนรู้เรื่องของตัวเลข ทิศทางความสัมพันธ์ ซึ่งจะช่วยพัฒนาการเรียนรู้ด้าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ได้ดีอีกด้วย
5. เรียนรู้ทางดนตรี กิจกรรมดนตรีถือว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างวินัย สร้างความอ่อนโยน และช่วยพัฒนาสมองไปในตัว เป็นการสร้างความฉลาดที่แสนสนุกอีกอย่างหนึ่งในช่วงปิดเทอม
6. ทำสวน ถือเป็นการสอนธรรมชาติศึกษาให้แก่เด็ก ทำให้เด็กๆ รักธรรมชาติ สร้างโลกสีเขียว ลดมลพิษทางอากาศ และทำให้มีจิตใจที่อ่อนโยนอีกด้วย
7. เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน ฯลฯ ล้วนแล้วแต่ช่วยพัฒนาคำศัพท์ การติดต่อสื่อสาร และการเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ อีกด้วย
8. จดบันทึก การเขียนไดอารี่ การจดบันทึกจะช่วยพัฒนาการเขียน ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็น การจดบันทึกจะช่วยพัฒนาความคิดในการวางแผน การรู้จักตนเอง รวมทั้งเป็นการช่วยระบายความคับข้องใจ ความเครียด ช่วยทำให้เด็กมีสุขภาพจิตที่ดี
9. เขียนเรื่องสั้น เขียนเรื่องราวในจินตนาการ และท่องโลกในจินตนาการ การเขียนจะช่วยพัฒนาคำศัพท์ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เป็นการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกผ่านตัวอักษร ซึ่งไม่แน่ลูกของเราอาจจะเป็นนักเขียนรางวัลซีไรท์ในอนาคตอันใกล้นี้ก็ได้
10. เล่นเกมการศึกษา เกมการศึกษา หรือเกมคอมพิวเตอร์บางอย่าง จะช่วยพัฒนาสมอง และสร้างความสนุกสนานที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยได้นับว่าเกมก็มีประโยชน์และอาจใช้ในการพัฒนาทักษะที่สำคัญในอนาคตของเด็กได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ปกครองควรจะจัดเวลาในการเล่นเกม และดูแลลูกหลานอย่างใกล้ชิด รวมทั้งการคัดสรรเกมที่เหมาะสมแก่เด็กด้วย    
11. เรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ การทำแบบฝึกหัดที่สร้างสรรค์ ล้วนแล้วแต่เป็นการพัฒนาทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็นสำหรับชีวิตในอนาคต

กิจกรรมที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ เป็นกิจกรรมที่จะช่วยสร้างให้เด็กๆ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ช่วยพัฒนาความคิด สร้างสรรค์จินตนาการ และพัฒนาสมอง แต่ที่สำคัญที่สุด คือกิจกรรมเหล่านั้น ควรจะต้องเป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กๆ มีความสนุกสนาน ไม่ใช่ยัดเยียดความรู้ บังคับ หรือให้เด็กต้องคร่ำเคร่งมากเกินไป เพราะกิจกรรมในช่วงปิดเทอมควรเป็นกิจกรรมที่ควรจะมีทั้งความสนุก และเกิดประโยชน์ กับเด็กอย่างคุ้มค่าในเวลาเดียวกัน

Credit : ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ จาก http://www.manager.co.th