สมัครงาน

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต มุ่งมั่นพัฒนาโอกาสที่ดีในการทำงานและวัฒนธรรมการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะของพนักงาน ให้เกิดความก้าวหน้าในอาชีพและการพัฒนาการทำงานตามนโยบายของบริษัท

สนใจร่วมเป็นพนักงานบริษัท คลิกที่นี่ สนใจร่วมเป็นตัวแทนประกันชีวิต คลิกที่นี่ สนใจร่วมเป็นเจ้าหน้าที่การขายทางโทรศัพท์ คลิกที่นี่สนใจติดต่อ

Allianz Ayudhya Assurance Public Company Limited
BTS Chidlom, Exit 4, 2nd Floor, Ploenchit Tower, Lumpini, Pathumwan, Bangkok
โทร 02 305 7466, 02 305 7943

Email address: careers@azay.co.th