สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ (HS)หมายเหตุ* นับรวมค่าห้อง ผู้ป่วยหนัก (ไอซียู) ด้วย

Remark
> ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลสำหรับเพื่อประกอบการขายเท่านั้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย ความคุ้มครองที่ท่านซื้อพร้อมข้อกำหนด เงื่อนไข และผลประโยชน์จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น